Hlavní strana > Přírodní vědy > Jiné vědy > Základy elektrotechniky

test Základy elektrotechniky (Jiné vědy)

    Autor: Gabria (5vlož. 96vyzk.+10%ø) ... vloženo 25.9.2010
Test vyzkoušen 1434 krát, průměrný výsledek je 43.9%.
  1. Jak velká je admitance, když impedance je 10 Ω?

  2. Jak velký je magnetický tok, když magnetická indukce je 3 T a plocha 2 m2?

  3. Máme sériově zapojené kondenzátory C1=10μF, C2= 5μF. Jaká je jejich společná kapacita, když je spojíme?

  4. Jestliže je v zásuvce efektivní hodnota napětí 230 V, jaká je jeho maximální hodnota?

  5. Když do uzlu vstupují proudy I1=3A, I2=2A, I3=5A, tak z uzlu musí vystupovat proud

  6. Při sériové rezonanci v RLC obvodu je

  7. Proud protékající spotřebičem je dán napětím na jeho svorkách a jeho odporem. Co je toto za zákon?

  8. Každý lineární elektrický obvod jakkoliv složitý lze nahradit zdrojem napětí a jeho vnitřním odporem. Co je toto za zákon?

  9. Jaká je impedance v odvodu se střídavým proudem při napětí 9 V a proudu 10 mA?

  10. Když máme zatížený dělič napětí o napětí zdroje U=150 V, R1=200Ω, R2=300Ω, Rz=150Ω, tak napětí na rezistoru R2 a Rz bude

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah