Testi.cz > Geografie > Geografie > Test-poznej stát

test Test-poznej stát (Geografie)

    Autor: vali1 (16vlož. 211vyzk.+8%ø) ... vloženo 30.10.2020
Test vyzkoušen 75 krát, průměrný výsledek je 72.4%.
 1. Tento stát je velmi chudý, což je způsobeno vysokou mírou inflace, i přesto, že má největší zásoby ropy na světě. Nachází se v Jižní Americe.

 2. Převládá tam chudoba. V roce 2011 se od něj oddělila část území a tak vznikl nejmladší současný stát na světě.

 3. Dříve se mu říkalo Siam. Převládající náboženství je buddhismus.

 4. Pokud počítáme Kaspické moře jako jezero, je tato země největším vnitrozemským státem. I když v současnosti neovládá příliš vysoké mocenské postavení ve světě, ve středověku jeho panovník patřil mezi nejmocnější a největší vládce světa a ovládal rozsáhlá území sahající od Střední Asie až po Středo- východní Evropu.

 5. Tato země vlastní poměrně velké zásoby ropy z Kaspického moře. Převládajícím náboženstvím je Islám. Vlajka tohoto státu obsahuje tři barvy: modrou, červenou a zelenou.

 6. Na vlajce tohoto státu se nachází letící orel. Obyvatelstvo této země se řadí do tzv. Skupiny turkických národů. Území pokrývají rozsáhlé stepi, jenž byly za dob sovětského svazu přeměněny na orná pole tzv. Celiny pro pěstování obilnin.

 7. Na vlajce tohoto státu leží hvězda. Země leží na poloostrově v Africe a bezpečnost tohoto státu značně ohrožují piráti přepadávající lodě, jenž se plaví v moři omývající tento stát.

 8. Je to postsovětská republika. Je tam velmi nízká hustota zalidnění. Její úřední jazyk se v některých prvcích podobá finštině. Těží se tam hořlavé břidlice.

 9. Předci dnešního obyvatelstva tohoto státu, byli kočovníci z Asie. Národním tancem je čardáš. I přesto, že tato země se nachází v Evropě, její úřední jazyk nemá Indoevropské kořeny.

 10. Je to království, nacházející se v Himálájích. Většina obyvatel vyznává buddhismus. Na severu sousedí s autonomním územím Číny- Tibetem.

 11. Forma vlády je tzv. Sultanát. Země má velmi vysokou životní úroveň. Leží na ostrově Borneo.

 12. Řadí se mezi nejchudší státy Evropy. Na východě území probíhá válka, způsobena separatisty. Na poloostrově vybíhajícího z tohoto státu, tvoří značné procento obyvatelstva Tataři.

 13. V roce 2001 se tam odehrál teroristický útok na Světové obchodní centrum. Je to jeden z nejbohatších států světa. V současnosti tam probíhají problémy na jižních hranicích, zapříčiněné pravidelným přílivem Hispánských imigrantů s nimiž se pojí i riziko pašování drog.

 14. Leží na jihovýchodě největšího poloostrova světa. Vládcem je sultán. Na vlajce jsou vyobrazeny zbraně.

 15. Tuto zemi omývá perský záliv. Největší ropnou společností je ARAMCO. Nápis na vlajce zní: Není jiného boha než Alláha a Mohamed je jeho prorok.

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog
Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah