Testi.cz > Geografie > Geografie > SVĚT 1 – povrch Země – oceány a pevnina, všeobecný přehled

test SVĚT 1 – povrch Země – oceány a pevnina, všeobecný přehled (Geografie)

    Autor: carmen.18 (761vlož. 2688vyzk.+26%ø) ... vloženo 1.11.2020
Test vyzkoušen 131 krát, průměrný výsledek je 66.7%.
 1. 71% povrchu Země tvoří světový oceán, který pokrývá plochu přibližně 362 miliónů km2. Je rozdělen kontinenty a ostrovy na jednotlivé oceány a moře. Který oceán je označen č.1?
  71% povrchu Země tvoří světový oceán, který pokrývá plochu přibližně 362 miliónů km2. Je rozdělen kontinenty a ostrovy na jednotlivé oceány a moře. Který oceán je označen č.1? (náhled)

 2. Který oceán je označen č.2?
  Který oceán je označen č.2? (náhled)

 3. Který oceán je označen č.3?
  Který oceán je označen č.3? (náhled)

 4. Který oceán je označen č.4?
  Který oceán je označen č.4? (náhled)

 5. Součástí oceánů jsou moře. Které moře je označeno č.5?
  Součástí oceánů jsou moře. Které moře je označeno č.5? (náhled)

 6. Které moře je označeno č.6?
  Které moře je označeno č.6? (náhled)

 7. Který oceán je rozlohou největší?
  Který oceán je rozlohou největší? (náhled)

 8. Který oceán je nejhlubší?
  Který oceán je nejhlubší? (náhled)

 9. Záliv je výběžek vodní plochy do pevniny, která ho obklopuje ze 3 stran. Jak se jmenuje rozlohou největší záliv na světě?
  Záliv je výběžek vodní plochy do pevniny, která ho obklopuje ze 3 stran. Jak se jmenuje rozlohou největší záliv na světě? (náhled)

 10. Průliv je úzký pruh moře mezi 2 výběžky pevniny. Spojuje pobřežní vody s mořem nebo 2 různá moře. Nejširší průliv na světě se jmenuje:
  Průliv je úzký pruh moře mezi 2 výběžky pevniny. Spojuje pobřežní vody s mořem nebo 2 různá moře. Nejširší průliv na světě se jmenuje: (náhled)

 11. Pevnina tvoří jen necelých 30% zemského povrchu. Zemská pevnina je rozdělena na kontinenty. Který kontinent je označen č.1?
  Pevnina tvoří jen necelých 30% zemského povrchu. Zemská pevnina je rozdělena na kontinenty. Který kontinent je označen č.1? (náhled)

 12. Který kontinent je označen č.2?
  Který kontinent je označen č.2? (náhled)

 13. Který kontinent je označen č.3?
  Který kontinent je označen č.3? (náhled)

 14. Který kontinent je označen č.4?
  Který kontinent je označen č.4? (náhled)

 15. Který kontinent je označen č.5?
  Který kontinent je označen č.5? (náhled)

 16. Který kontinent je označen č.6?
  Který kontinent je označen č.6? (náhled)

 17. Který světadíl je rozlohou největší?

 18. Polární oblast rozprostírající se kolem JIŽNÍHO pólu Země se jmenuje:

 19. Ostrov je pevnina, která je ze všech stran obklopena vodní plochou. Podmínkou pro označení „ostrov“ je aby se na území ostrova vyskytoval vlastní zdroj pitné vody. Jak se jmenuje největší ostrov na světě?
  Ostrov je pevnina, která je ze všech stran obklopena vodní plochou. Podmínkou pro označení „ostrov“ je aby se na území ostrova vyskytoval vlastní zdroj pitné vody. Jak se jmenuje největší ostrov na světě? (náhled)

 20. Poloostrov je výběžek pevniny do vodní plochy – např. moře, který je ze 3 stran obklopen vodní plochou. S ostatní pevninou je spojen tzv. šíjí. Největším poloostrovem na světě je:
  Poloostrov je výběžek pevniny do vodní plochy – např. moře, který je ze 3 stran obklopen vodní plochou. S ostatní pevninou je spojen tzv. šíjí. Největším poloostrovem na světě je: (náhled)

 21. Souostroví je skupina ostrovů, která k sobě patří. Největším souostrovím světa je:
  Souostroví je skupina ostrovů, která k sobě patří. Největším souostrovím světa je: (náhled)

 22. Přibližný počet obyvatel na světě v r.2020:

 23. Počet států na světě (r.2020):

 24. Označte správné pořadí 5 největších států světa rozlohou - od největšího státu:

 25. Označte správné pořadí 5 nejlidnatějších států světa - od nejlidnatějšího státu:

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog
Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah