Testi.cz > Přírodní vědy > Fyzika > Zkouškový test z Veterinární biofyziky (VFU)

test Zkouškový test z Veterinární biofyziky (VFU) (Fyzika)

    Autor: Kittanya (8vlož. 270vyzk.+4%ø) ... vloženo 20.6.2010
Test vyzkoušen 3375 krát, průměrný výsledek je 61.5%.
U některých otázek může být více odpovědí správných, zaškrtněte všechny.
 1. Izotonický děj:

 2. Izolování molekul vzorku se děje:

 3. Kapalná struktura vody a:

 4. Izotonická kontrakce znamená, že:

 5. Evaporace:

 6. Jednotky hlasitosti zvuku:

 7. Směrodatná odchylka se zaokrouhluje:

 8. Variační rozpětí se dá vypočítat vzorcem:

 9. Q-test

 10. Olej a voda:

 11. Charakteristiku Geiger-Müllerovy trubice vyjadřuje

 12. Maxwellova tekutina je:

 13. Izotonický rotok je:

 14. Účinnost svalu se uvádí:

 15. Cirkumdukce souvisí

 16. Entropie živých systémů z pohledu jedince:

 17. Plyn v kapalině je:

 18. Bodu tuhnutí oproti čistému rozpouštědlu se dosáhne:

 19. Relativní směrodatná odchylka se zaokrouhluje:

 20. Krev je:

 21. Ideální plyn:

 22. Který zákon říká T = 0 . K (tečka znázorňuje násobení)

 23. Stavové veličiny jsou:

 24. Prahová intenzita zvuku:

 25. Tepový objem srdce člověka se uvádí:

 26. Onkotický tlak je tlak:

 27. Variační rozptyl je:

 28. Krevní plazma je:

 29. Jednotky hlasitosti:

 30. Solvatace je:

 31. Ebulioskopie znamená, že:

 32. Princip Tyndallova efektu souvisí s:

 33. Osmotický účinek koloidní disperze je:

 34. Kryoskopie znamená, že:

 35. Enthalpie je:

 36. Střední hodnota souboru je:

 37. Nematické a smektické fáze se vztahují k:

 38. Mléko je:

 39. S pojmem Q-test souvisí:

 40. Jednotky intenzity hluku:

 41. Práh slyšitelnosti odpovídá:

 42. Reversibilní děje se v přírodě:

 43. Děj izobarický, izochorický a izotermický, závislosti vycházejí z (tečka znázorňuje násobení):

 44. Entropie je:

 45. Koloidní disperze kapaliny v plynu je:

 46. Pevná pěna je:

 47. Osmotický tlak reguluje/í

 48. Q s indexem A:

 49. Bodu varu oproti čistému rozpouštědlu se dosáhne:

 50. Špatná kalibrace přístroje je chybou:

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog
Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah