Hlavní strana > Přírodní vědy > Fyzika > Zkouškový test z Veterinární biofyziky (VFU)

test Zkouškový test z Veterinární biofyziky (VFU) (Fyzika)

    Autor: Kittanya (8vlož. 270vyzk.+4%ø) ... vloženo 20.6.2010
Test vyzkoušen 3029 krát, průměrný výsledek je 61.4%.
U některých otázek může být více odpovědí správných, zaškrtněte všechny.
 1. Izotonická kontrakce znamená, že:

 2. Práh slyšitelnosti odpovídá:

 3. Pevná pěna je:

 4. Izolování molekul vzorku se děje:

 5. Koloidní disperze kapaliny v plynu je:

 6. Enthalpie je:

 7. Mléko je:

 8. Variační rozpětí se dá vypočítat vzorcem:

 9. Směrodatná odchylka se zaokrouhluje:

 10. Krev je:

 11. Děj izobarický, izochorický a izotermický, závislosti vycházejí z (tečka znázorňuje násobení):

 12. Variační rozptyl je:

 13. S pojmem Q-test souvisí:

 14. Solvatace je:

 15. Kapalná struktura vody a:

 16. Plyn v kapalině je:

 17. Onkotický tlak je tlak:

 18. Entropie živých systémů z pohledu jedince:

 19. Bodu tuhnutí oproti čistému rozpouštědlu se dosáhne:

 20. Reversibilní děje se v přírodě:

 21. Charakteristiku Geiger-Müllerovy trubice vyjadřuje

 22. Ideální plyn:

 23. Jednotky hlasitosti:

 24. Entropie je:

 25. Kryoskopie znamená, že:

 26. Který zákon říká T = 0 . K (tečka znázorňuje násobení)

 27. Relativní směrodatná odchylka se zaokrouhluje:

 28. Evaporace:

 29. Jednotky intenzity hluku:

 30. Izotonický rotok je:

 31. Krevní plazma je:

 32. Cirkumdukce souvisí

 33. Nematické a smektické fáze se vztahují k:

 34. Ebulioskopie znamená, že:

 35. Účinnost svalu se uvádí:

 36. Princip Tyndallova efektu souvisí s:

 37. Špatná kalibrace přístroje je chybou:

 38. Střední hodnota souboru je:

 39. Jednotky hlasitosti zvuku:

 40. Prahová intenzita zvuku:

 41. Izotonický děj:

 42. Osmotický účinek koloidní disperze je:

 43. Stavové veličiny jsou:

 44. Tepový objem srdce člověka se uvádí:

 45. Q s indexem A:

 46. Olej a voda:

 47. Maxwellova tekutina je:

 48. Bodu varu oproti čistému rozpouštědlu se dosáhne:

 49. Osmotický tlak reguluje/í

 50. Q-test

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah