Testi.cz > Geografie > ČR > ŘEKY ČR 3 – poznávačka s nápovědou

test ŘEKY ČR 3 – poznávačka s nápovědou (ČR)

    Autor: carmen.18 (774vlož. 2730vyzk.+26%ø) ... vloženo 28.4.2019
Test vyzkoušen 174 krát, průměrný výsledek je 45.2%.
Tento test mapuje toky nejvýznamnějších a nejznámějších řek v ČR od jejich pramene až po jejich ústí do jiné řeky, popřípadě do míst, kde opouští území našeho státu. Ve dvou případech se společně s řekou vypravíme i do zahraničí, neboť i na území sousedního státu je významnou řekou a protéká velkými městy. Kromě pramene řeky, popřípadě soutoku říček, kterými zobrazená řeka vzniká a korytu řeky, jsou na fotografiích zobrazeny i přehradní nádrže, které byly na řece vybudovány a významná města a místa, kterými řeka protéká. Přeji hodně štěstí při poznávání. :-)
 1. Řeka na obrázku č.1, která nemá pramen, ale vzniká soutokem 2 řek, protéká známým městem i chráněnou krajinnou oblastí a je přítokem jedné z našich nejvýznamnějších řek se jmenuje:
  Řeka na obrázku č.1, která nemá pramen, ale vzniká soutokem 2 řek, protéká známým městem i chráněnou krajinnou oblastí a je přítokem jedné z našich nejvýznamnějších řek se jmenuje: (náhled)

 2. Jak se jmenuje řeka na fotografii č.2, která pramení na úbočí známé hory, protéká pod 3. nejstarším dochovaným kamenným mostem v ČR, historickými městy a ústí do jedné z významných evropských řek?
  Jak se jmenuje řeka na fotografii č.2, která pramení na úbočí známé hory, protéká pod 3. nejstarším dochovaným kamenným mostem v ČR, historickými městy a ústí do jedné z významných evropských řek? (náhled)

 3. Řeka na obrázku č.3 pramení v ČR, protéká 2 významnými městy na severu ČR, pak opouští naše území a protéká i velkými městy našich severních sousedů, část jejího toku tvoří i přirozenou státní hranici mezi Polskem a Německem, ústí do významné evropské řeky a s ní do moře. Řeka se jmenuje:
  Řeka na obrázku č.3 pramení v ČR, protéká 2 významnými městy na severu ČR, pak opouští naše území a protéká i velkými městy našich severních sousedů, část jejího toku tvoří i přirozenou státní hranici mezi Polskem a Německem, ústí do významné evropské řeky a s ní do moře. Řeka se jmenuje: (náhled)

 4. Řeka na fotografii č.4, která je často nazývána "Zlatou řekou", patří k nejznámějším řekám v ČR. Vytéká z rybníka, protéká krajinou s historickými městy a hrady a je důležitým přítokem jedné z našich nejvýznamnějších řek. Jak se řeka jmenuje?
  Řeka na fotografii č.4, která je často nazývána "Zlatou řekou", patří k nejznámějším řekám v ČR. Vytéká z rybníka, protéká krajinou s historickými městy a hrady a je důležitým přítokem jedné z našich nejvýznamnějších řek. Jak se řeka jmenuje? (náhled)

 5. Jak se jmenuje řeka na obrázku č.5, která k nám přitéká z území našich jižních sousedů, kde pramení? Protéká územím spjatým s českou historií a je důležitým přítokem jedné z našich nejvýznamnějších řek.
  Jak se jmenuje řeka na obrázku č.5, která k nám přitéká z území našich jižních sousedů, kde pramení? Protéká územím spjatým s českou historií a je důležitým přítokem jedné z našich nejvýznamnějších řek. (náhled)

 6. Řeka na fotografii č.6 patří k významným řekám ve Střední Evropě. Pramení na našem území, protéká několika významným městy ČR, pak opouští naše území a její tok pokračuje na území našich severních sousedů, kde se z ní stává významná řeka protékající velkými městy. Vytváří přirozenou státní hranici mezi Polskem a Německem. Na cizím území se stává 2. nejdelší řekou, která ústí poblíž námořního přístavu do moře. Jak se řeka jmenuje?
  Řeka na fotografii č.6 patří k významným řekám ve Střední Evropě. Pramení na našem území, protéká několika významným městy ČR, pak opouští naše území a její tok pokračuje na území našich severních sousedů, kde se z ní stává významná řeka protékající velkými městy. Vytváří přirozenou státní hranici mezi Polskem a Německem. Na cizím území se stává 2. nejdelší řekou, která ústí poblíž námořního přístavu do moře. Jak se řeka jmenuje? (náhled)

 7. Jak se jmenuje řeka na obrázku č.7, která pramení na našem území, protéká historickými městy i chráněnou krajinnou oblastí a je přítokem jedné z našich nejvýznamnějších řek?
  Jak se jmenuje řeka na obrázku č.7, která pramení na našem území, protéká historickými městy i chráněnou krajinnou oblastí a je přítokem jedné z našich nejvýznamnějších řek? (náhled)

 8. Řeka na fotografii č.8 je jednou z nejvýznamnějších řek v ČR. Pramení na našem území, protéká významnými městy i úrodnou nížinou, na severu ČR opouští naše území a její tok pokračuje na území našich severních sousedů, kde se z ní stává jedna z největších řek a vodních cest Evropy. Ústí do moře. Řeka se jmenuje:
  Řeka na fotografii č.8 je jednou z nejvýznamnějších řek v ČR. Pramení na našem území, protéká významnými městy i úrodnou nížinou, na severu ČR opouští naše území a její tok pokračuje na území našich severních sousedů, kde se z ní stává jedna z největších řek a vodních cest Evropy. Ústí do moře. Řeka se jmenuje: (náhled)

 9. Jak se jmenuje řeka pramenící na území ČR, jejíž tok je znázorněn na obrázku č.9? Protéká 2 velkými městy, byla na ní vybudována vodní nádrž a ústí do jiné velké vodní nádrže.
  Jak se jmenuje řeka pramenící na území ČR, jejíž tok je znázorněn na obrázku č.9? Protéká 2 velkými městy, byla na ní vybudována vodní nádrž a ústí do jiné velké vodní nádrže. (náhled)

 10. Kraj, kterým v kamenitém korytu protéká řeka na fotografii č.10, je chráněnou krajinnou oblastí. Řeka nemá pramen, vzniká soutokem potoků. Na konci jejího toku dochází k soutoku s jinou řekou. Soutok je začátkem řeky s novým názvem. Jak se řeka na fotografii č.10 jmenuje?
  Kraj, kterým v kamenitém korytu protéká řeka na fotografii č.10, je chráněnou krajinnou oblastí. Řeka nemá pramen, vzniká soutokem potoků. Na konci jejího toku dochází k soutoku s jinou řekou. Soutok je začátkem řeky s novým názvem. Jak se řeka na fotografii č.10 jmenuje? (náhled)

 11. Jak se jmenuje řeka na obrázku č.11, která k nám přitéká z území našich západních sousedů, kde pramení? Byla na ní vybudována vodní nádrž, protéká několika velkými městy a je přítokem jedné z našich nejvýznamnějších řek.
  Jak se jmenuje řeka na obrázku č.11, která k nám přitéká z území našich západních sousedů, kde pramení? Byla na ní vybudována vodní nádrž, protéká několika velkými městy a je přítokem jedné z našich nejvýznamnějších řek. (náhled)

 12. Jak se jmenuje jedna z nejvýznamnějších řek ČR na fotografii č.12, která pramení na území národního parku, protéká historickými městy a bylo na ní vybudováno několik vodních nádrží? Je přítokem další významné řeky ČR.
  Jak se jmenuje jedna z nejvýznamnějších řek ČR na fotografii č.12, která pramení na území národního parku, protéká historickými městy a bylo na ní vybudováno několik vodních nádrží? Je přítokem další významné řeky ČR. (náhled)

 13. Moravská řeka, která nemá pramen, ale vzniká soutokem 2 řek, jejíž tok je znázorněn na obrázku č.13 a ústí do jedné z nejvýznamnějších řek ČR se jmenuje:
  Moravská řeka, která nemá pramen, ale vzniká soutokem 2 řek, jejíž tok je znázorněn na obrázku č.13 a ústí do jedné z nejvýznamnějších řek ČR se jmenuje: (náhled)

 14. Jak se jmenuje řeka na fotografii č.14, která vzniká soutokem 2 řek odlišného charakteru? Na jedné z nich byla vybudována vodní nádrž. Řeka ústí v jednom krajském městě do jedné z nejvýznamnějších řek ČR.
  Jak se jmenuje řeka na fotografii č.14, která vzniká soutokem 2 řek odlišného charakteru? Na jedné z nich byla vybudována vodní nádrž. Řeka ústí v jednom krajském městě do jedné z nejvýznamnějších řek ČR. (náhled)

 15. Jak se jmenuje řeka na obrázku č.15, která k nám přitéká z území našich západních sousedů, kde pramení? Protéká 3 historickými městy, z nichž jedno je i krajským městem. Zde dochází k soutoku řeky z obrázku č.15 s další řekou. Soutok je začátkem řeky s novým názvem.
  Jak se jmenuje řeka na obrázku č.15, která k nám přitéká z území našich západních sousedů, kde pramení? Protéká 3 historickými městy, z nichž jedno je i krajským městem. Zde dochází k soutoku řeky z obrázku č.15 s další řekou. Soutok je začátkem řeky s novým názvem. (náhled)

 16. Řeka na fotografii č.16 pramení na území ČR, byly na ní vybudovány 2 vodní nádrže, 2. poblíž jednoho z největších měst ČR. Tímto městem protéká, dále protéká úrodnou nížinou. Na dolním toku do řeky ústí několik významných přítoků. Řeka je největším přítokem jedné z významných řek ČR. Ústí do jedné z přehradních nádrží kaskády, která byla na řece vybudována. Jak se řeka jmenuje?
  Řeka na fotografii č.16 pramení na území ČR, byly na ní vybudovány 2 vodní nádrže, 2. poblíž jednoho z největších měst ČR. Tímto městem protéká, dále protéká úrodnou nížinou. Na dolním toku do řeky ústí několik významných přítoků. Řeka je největším přítokem jedné z významných řek ČR. Ústí do jedné z přehradních nádrží kaskády, která byla na řece vybudována. Jak se řeka jmenuje? (náhled)

 17. Řeka na obrázku č.17, která nemá pramen, ale vzniká soutokem 2 řek, protéká Prácheňským krajem a pod jedním z nejznámějších gotických hradů v ČR ústí do jedné z nejvýznamnějších řek ČR, se jmenuje:
  Řeka na obrázku č.17, která nemá pramen, ale vzniká soutokem 2 řek, protéká Prácheňským krajem a pod jedním z nejznámějších gotických hradů v ČR ústí do jedné z nejvýznamnějších řek ČR, se jmenuje: (náhled)

 18. Jak se jmenuje řeka na fotografii č.18, která vzniká soutokem 2 řek? Byla na ní vybudována vodní nádrž, protéká úrodnou nížinou, pod historickými objekty i historickým městem a je největším přítokem jedné z nejvýznamnějších řek ČR.
  Jak se jmenuje řeka na fotografii č.18, která vzniká soutokem 2 řek? Byla na ní vybudována vodní nádrž, protéká úrodnou nížinou, pod historickými objekty i historickým městem a je největším přítokem jedné z nejvýznamnějších řek ČR. (náhled)

 19. Jak se jmenuje řeka na obrázku č.19, která pramení na území ČR, protéká kamenitým korytem národní přírodní rezervací, několika městy a je přítokem jedné z nejvýznamnějších řek ČR?
  Jak se jmenuje řeka na obrázku č.19, která pramení na území ČR, protéká kamenitým korytem národní přírodní rezervací, několika městy a je přítokem jedné z nejvýznamnějších řek ČR? (náhled)

 20. Řeka na fotografii č.20 pramení na území ČR, byla na ní vybudována vodní nádrž, protéká několika městy a je přítokem jedné z nejvýznamnějších řek ČR. Jak se řeka, jejíž tok je znázorněn na fotografii č. 20 jmenuje?
  Řeka na fotografii č.20 pramení na území ČR, byla na ní vybudována vodní nádrž, protéká několika městy a je přítokem jedné z nejvýznamnějších řek ČR. Jak se řeka, jejíž tok je znázorněn na fotografii č. 20 jmenuje? (náhled)

 21. Jak se jmenuje řeka na obrázku č.21? Řeka vzniká soutokem 2 říček pramenících v pohoří na obrázku vpravo nahoře. Část jejího toku tvoří přirozenou státní hranici ČR s Polskem, protéká několika městy a je přítokem významné evropské řeky.
  Jak se jmenuje řeka na obrázku č.21? Řeka vzniká soutokem 2 říček pramenících v pohoří na obrázku vpravo nahoře. Část jejího toku tvoří přirozenou státní hranici ČR s Polskem, protéká několika městy a je přítokem významné evropské řeky. (náhled)

 22. Řeka na fotografii č.22 pramení na území ČR, protéká několika městy a národní přírodní rezervací, ve které ústí do jedné z nejvýznamnějších řek ČR. Jak se řeka jmenuje?
  Řeka na fotografii č.22 pramení na území ČR, protéká několika městy a národní přírodní rezervací, ve které ústí do jedné z nejvýznamnějších řek ČR. Jak se řeka jmenuje? (náhled)

 23. Jak se jmenuje řeka na obrázku č.23 pramenící na území ČR? Protéká několika většími městy a jedním krajským, ve kterém ústí do větší řeky.
  Jak se jmenuje řeka na obrázku č.23 pramenící na území ČR? Protéká několika většími městy a jedním krajským, ve kterém ústí do větší řeky. (náhled)

 24. Jak se jmenuje řeka na fotografii č.24 pramenící pod známou českou horou? Koryto řeky tvoří četné meandry, protéká několika městy a v jednom z nich ústí do jedné z nejvýznamnějších řek ČR.
  Jak se jmenuje řeka na fotografii č.24 pramenící pod známou českou horou? Koryto řeky tvoří četné meandry, protéká několika městy a v jednom z nich ústí do jedné z nejvýznamnějších řek ČR. (náhled)

 25. Řeka na obrázku č.25 pramení v jednom z nejvyšších pohoří ČR, část jejího toku tvoří historickou zemskou hranici Moravy a Slezska. Řeka, na které byly vybudovány 2 vodní nádrže a je nejvýznamnějším přítokem známé moravské řeky se jmenuje:
  Řeka na obrázku č.25 pramení v jednom z nejvyšších pohoří ČR, část jejího toku tvoří historickou zemskou hranici Moravy a Slezska. Řeka, na které byly vybudovány 2 vodní nádrže a je nejvýznamnějším přítokem známé moravské řeky se jmenuje: (náhled)

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog
Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah