Testi.cz > Geografie > ČR > ČESKÁ REPUBLIKA 3 – VODSTVO - řeky, vodní plochy

test ČESKÁ REPUBLIKA 3 – VODSTVO - řeky, vodní plochy (ČR)

    Autor: carmen.18 (744vlož. 2628vyzk.+26%ø) ... vloženo 18.4.2019
Test vyzkoušen 241 krát, průměrný výsledek je 52.5%.
U některých otázek může být více odpovědí správných, zaškrtněte všechny.
 1. Jak se jmenuje největší (= nejvodnatější) řeka v ČR?

 2. Kde tato řeka pramení?

 3. Kam tato řeka ústí?

 4. Jak se jmenuje nejdelší česká řeka?

 5. Kde řeka pramení?

 6. Kam řeka ústí?

 7. Jak se jmenuje nejdelší moravská řeka?

 8. Tato řeka pramení:

 9. Tato řeka ústí:

 10. Označ 3 největší a nejvýznamnější řeky ve Slezsku:

 11. Označ řeky, které jsou přítokem řeky Labe:

 12. Označ řeky, které jsou přítokem řeky Moravy:

 13. Na které řece pod Pavlovskými vrchy byla vybudována rozsáhlá kaskáda 3 přehradních nádrží?

 14. Jaký název má kaskáda 3 přehradních nádrží pod Pavlovskými vrchy na obrázku č.1, které se také říká „podpálavské moře“?
  Jaký název má kaskáda 3 přehradních nádrží pod Pavlovskými vrchy na obrázku č.1, které se také říká „podpálavské moře“? (náhled)

 15. Na které řece byla vybudována soustava vodních děl – kaskáda 9 přehrad vybudovaných mezi lety 1930 – 1992, z nichž některé vidíte na fotografii č.2?
  Na které řece byla vybudována soustava vodních děl – kaskáda 9 přehrad vybudovaných mezi lety 1930 – 1992, z nichž některé vidíte na fotografii č.2? (náhled)

 16. Která přehradní nádrž je na fotografii č.2 označena písmenem C?
  Která přehradní nádrž je na fotografii č.2 označena písmenem C? (náhled)

 17. Jak se jmenuje největší přehradní nádrž s největší plochou vodní hladiny v ČR na obrázku č.3?
  Jak se jmenuje největší přehradní nádrž s největší plochou vodní hladiny v ČR na obrázku č.3? (náhled)

 18. Jak se jmenuje přehradní vodní nádrž zadržující největší objem vody v ČR na fotografii č.4?
  Jak se jmenuje přehradní vodní nádrž zadržující největší objem vody v ČR na fotografii č.4? (náhled)

 19. Ve které oblasti ČR je nejvíce rybníků?

 20. Rybníkářství má na našem území staletou tradici. Většina rybníků byla vybudována již v 16. století. Jak se jmenoval nejslavnější český stavitel rybníků?

 21. Největší rybník v ČR, který je na fotografii č.5 se jmenuje:
  Největší rybník v ČR, který je na fotografii č.5 se jmenuje: (náhled)

 22. Jak se jmenuje 2. největší rybník v ČR na fotografii č.6, který se rozkládá nedaleko zámku Hluboká a zaujímá 1. místo v produkci ryb, hlavně kaprů?
  Jak se jmenuje 2. největší rybník v ČR na fotografii č.6, který se rozkládá nedaleko zámku Hluboká a zaujímá 1. místo v produkci ryb, hlavně kaprů? (náhled)

 23. Jak se jmenuje rybník na fotografii č.7, po jehož hladině se mohou projet lodí pacienti a návštěvníci lázeňského a historického města Třeboň, u kterého se rybník rozkládá?
  Jak se jmenuje rybník na fotografii č.7, po jehož hladině se mohou projet lodí pacienti a návštěvníci lázeňského a historického města Třeboň, u kterého se rybník rozkládá? (náhled)

 24. Jak se jmenuje historické město s rozsáhlým renesančním zámkem na řece Nežárce, které je městskou památkovou rezervací a jehož značnou část tvoří rybník na fotografii č.8?
  Jak se jmenuje historické město s rozsáhlým renesančním zámkem na řece Nežárce, které je městskou památkovou rezervací a jehož značnou část tvoří rybník na fotografii č.8? (náhled)

 25. Jak se jmenuje rybník, který tvoří jednu z dominant historického města na fotografii č.8

 26. Jak se jmenuje vodní plocha ve městě Tábor na fotografii č.9 označovaná jako rybník, ale ve skutečnosti se jedná o nejstarší přehradní nádrž v ČR?
  Jak se jmenuje vodní plocha ve městě Tábor na fotografii č.9 označovaná jako rybník, ale ve skutečnosti se jedná o nejstarší přehradní nádrž v ČR? (náhled)

 27. Jak se jmenuje jeden z nejstarších českých rybníků na obrázku č.10, který byl založen již ve 14. století na příkaz císaře Karla IV. Dnes patří k nejoblíbenějším rekreačním oblastem v ČR.
  Jak se jmenuje jeden z nejstarších českých rybníků na obrázku č.10, který byl založen již ve 14. století na příkaz císaře Karla IV. Dnes patří k nejoblíbenějším rekreačním oblastem v ČR. (náhled)

 28. Jak se jmenuje rybník na obrázku č.11, ze kterého vytéká řeka Sázava?
  Jak se jmenuje rybník na obrázku č.11, ze kterého vytéká řeka Sázava? (náhled)

 29. Rozsáhlé pohoří Šumava tvořící státní hranici mezi Českou republikou a Německem a ČR a Rakouskem je známo i výskytem ledovcových jezer – a to jak na území Česka, tak i na území Německa. Na českém území je celkem 5 ledovcových jezer, které jsou na fotografii č.12. Které šumavské ledovcové jezero je označeno písmenem C?
  Rozsáhlé pohoří Šumava tvořící státní hranici mezi Českou republikou a Německem a ČR a Rakouskem je známo i výskytem ledovcových jezer – a to jak na území Česka, tak i na území Německa. Na českém území je celkem 5 ledovcových jezer, které jsou na fotografii č.12. Které šumavské ledovcové jezero je označeno písmenem C? (náhled)

 30. Které ze šumavských ledovcových jezer na fotografii č.12 je největší?

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog
Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah