Testi.cz > Přírodní vědy > Chemie > Organika 1. - přijímačky na medicínu

test Organika 1. - přijímačky na medicínu (Chemie)

    Autor: Natural-95 (15vlož. 31vyzk.) ... vloženo 12.3.2008
Test vyzkoušen 9290 krát, průměrný výsledek je 47.8%.
  1. Určete správný obsah pojmu vinyl: Vinyl je název pro

  2. Vinylen je alternativní název pro:

  3. Je mezi nabídnutými sloučeninami některý z konstitučních izomerů cyklobutanu?

  4. Je mezi nabídnutými sloučeninami některý z konstitučních izomerů cyklohexenu?

  5. Vbyerte z uvedených opovědí správný výrok o enantiomerech: Enantiomery určité sloučeniny se od sebe liší

  6. Určete obsah pojmu racemát. Racemát je

  7. Rotací částí molekuly kolem jednoduchých vazeb C-C mohou z dané sloučeniny vznikat její

  8. Pojmenujte reaktivní částice, které přechodně vznikají z organické sloučeniny při heterolytickém štěpení kovalentní vazby:

  9. Elektrofilními činidly jsou částice charakterizované

  10. Nukleofilními činidly jsou částice charakterizované

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog
Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah