Testi.cz > Přírodní vědy > Chemie > 4.Organická chémia [(641-725){príloha+príklady531-540)}CHÉMIA

test 4.Organická chémia [(641-725){príloha+príklady531-540)}CHÉMIA (Chemie)(nezveřejněné)

    Autor: harslav (91vlož. 204vyzk.+4%ø) ... vloženo 1.6.2013
Upozornění: Tento test pravděpodobně obsahuje chyby nebo je jinak závadný. Nic nebrání tomu, abyste si jej vyzkoušeli, ale výsledky je třeba brát s rezervou, a případně se nerozčilovat.
Test vyzkoušen 25 krát, průměrný výsledek je 6.5%.
U některých otázek může být více odpovědí správných, zaškrtněte všechny.
 1. 641

 2. 642

 3. 643

 4. 644

 5. 645

 6. 646

 7. 647

 8. 648

 9. 649

 10. 650

 11. 651

 12. 652

 13. 653

 14. 654

 15. 655

 16. 656

 17. 657

 18. 658

 19. 659

 20. 660

 21. 661

 22. 662

 23. 663

 24. 664

 25. 665

 26. 666

 27. 667

 28. 668

 29. 669

 30. 670

 31. 671

 32. 672

 33. 673

 34. 674

 35. 675

 36. 676

 37. 677

 38. 678

 39. 679

 40. 680

 41. 681

 42. 682

 43. 683

 44. 684

 45. 685

 46. 686

 47. 687

 48. 688

 49. 689

 50. 690

 51. 691

 52. 692

 53. 693

 54. 694

 55. 695

 56. 696

 57. 697

 58. 698

 59. 699

 60. 700

 61. 701

 62. 702

 63. 703

 64. 704

 65. 705

 66. 706

 67. 707

 68. 708

 69. 709

 70. 710

 71. 711

 72. 712

 73. 713

 74. 714

 75. 715

 76. 716

 77. 717

 78. 718

 79. 719

 80. 720

 81. 721

 82. 722

 83. 723

 84. 724

 85. 725

 86. 531. Vypočítajte, aké množstvo kyseliny št'avel'ovej potrebujeme na prípravu32 g št'avel'anu vápenatého, ak reakcia zrážania kyseliny št'avel'ovej chloridom vápenatým prebehla so 70 % výťažkom.

 87. 532. Vypočítajte, kol'ko 70 % etanolu potrebujete na esterifikáciu 45 g kyseliny št'avel'ovej a aké množstvo dietylesteru kyseliny št'avel'ovej vznikne.

 88. 533. Vypočítajte, koľko hydroxidu vápenatého a koľko acetylénu vznikne rozkladom 320 g karbidu vápnika vodou v prípade, že výťažok reakcie je70 % .

 89. 534. Vypočítajte, aké množstvo fruktózy vznikne hydrolýzou 100 g sacharózy.

 90. 535. Zmes 5 g NaOH + KOH reaguje s kyselinou chlorovodíkovou za vzniku6,93 g zmesi chloridov. Aké bolo zloženie reagujúcej zmesi?

 91. 536. Vypočítajte množstvo kyseliny mliečnej, ktorá vznikne redukciou 30 g kyseliny pyrohroznovej.

 92. 537. Aké množstvo chloridu vápenatého ostane v 50 ml jeho roztoku (w = 0,01)po pridaní 50 ml kyseliny vínnej (w = 0,005)? Hustoty roztokov zanedbajte.

 93. 538. Vypočítajte, kol'ko hliníka (obsahujúceho 17 % primesi) a kol'ko kyseliny chlorovodíkovej o koncentrácii c = 6 mol/l potrebujeme na pripravu 65 l vodíka.

 94. 539. Aké množstvo hydroxidu sodného (w = 0,40, p =1,75 g/cm kubického) potrebujeme na jeho úplnú reakciu s 15 g fenolu na fenolát sodný?

 95. 540. Kol'ko oxidu uhličitého vznikne rozkladom 48 g uhličitanu amónneho za normálnych podmienok?

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog
Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah