Testi.cz > Jazyky > Čeština > Příprava na přijímací zkoušky na SŠ - český jazyk

test Příprava na přijímací zkoušky na SŠ - český jazyk (Čeština)

    Autor: Yavanna (2vlož. 95vyzk.+7%ø) ... vloženo 1.4.2016
Test vyzkoušen 1291 krát, průměrný výsledek je 46.1%.
Připravuješ se na přijímací zkoušky na střední školu z českého jazyka, nebo si jen tak chceš procvičit český jazyk? Tento test ti, doufám, pomůže ověřit, jak jsi na tom v českém jazyce. Test se skládá z třiceti otázek, které se objevovaly v přijímacích zkouškách v letech 2010 - 2015 a je pravděpodobné, že letošní přijímací zkoušky budou obsahovat otázky téhož typu, možná i znění. Nu což, pusť se do toho, přeji ti mnoho úspěchů.
Otázky byly vybrány z testů SCIO, a CERMAT.
 1. Ve které z následujících možností je správně použita interpunkce?

 2. Které z následujících slovních spojení se podle pravidel spisovné výslovnosti čte zvlášť (tedy se dvěma hlavními slovními přízvuky)?

 3. Ve které z následujících možností je nutné na všechna vynechaná místa doplnit pouze písmeno ě, aby byla trojice slovních spojení napsána mluvnicky a pravopisně správně?

 4. Která z následujících možností obsahuje pravopisnou chybu?

 5. Která z následujících možností je napsána pravopisně správně?

 6. Které z následujících slovních spojení je napsáno mluvnicky a pravopisně správně?

 7. Která z následujících vět obsahuje pravopisnou či mluvnickou chybu?

 8. Které z následujících slov se skloňuje podle měkkého vzoru přídavných jmen?

 9. Které z následujících slov se stupňuje nepravidelným způsobem, tzn. že 3. stupeň se tvoří z jiného slovního základu než 1. stupeň?

 10. Která z následujících možností obsahuje vedlejší větu příslovečnou účelovou?

 11. Kolik čárek je třeba doplnit do uvedeného souvětí, aby bylo napsáno pravopisně správně? ,,Vladimíre ačkoliv již týden prší bude potřeba začít pracovat na polích která vždy dávala obživu nejen lidem ale i zvířatům."

 12. Která z následujících dvojic slov je tvořena synonymy?

 13. Které z těchto oslovení je použito ve správném tvaru?

 14. Které z následujících jmen nepatří mezi podstatná jména pomnožná?

 15. Ve které z následujících vět jsou několikanásobné větné členy v poměru stupňovacím?

 16. Která z těchto variant slovesa ,,být" je správně užita ve větě?

 17. Ve které z následujících možností je chyba?

 18. Slovo všechen je:

 19. Slovo dosti je:

 20. Ve větě: Pozorovali jsme množství drůbeže. Je slovo drůbeže:

 21. Ve kterém slovním spojení je počáteční písmeno napsáno špatně?

 22. Ve které možnosti jsou oba stupňované tvary správné?

 23. Které z těchto slov nemůže nikdy být zájmenem tázacím?

 24. Ve kterém bodě jsou pouze podstatná jména rodu mužského životného?

 25. Pohádka, pověst, bajka, román - Která z následujících možností o uvedené řadě literárních pojmů je pravdivá?

 26. Která z následujících zdrobnělin je stejného vzoru jako slovo, ze kterého byla vytvořena?

 27. ,,Zánik hrozí především takzvaným malým jazykům, mezi něž čeština nepatří, ale to není důvod, proč_______________"

 28. Které z následujících slov může být jen jedním slovním druhem?

 29. Ve které větě s vynechanou interpunkcí je přívlastek několikanásobný?

 30. Ve které možnosti je přívlastek shodný?

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog
Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah