Testi.cz > Jazyky > Čeština > Český jazyk - příprava na přijímačky Velký test - 50 otázek

test Český jazyk - příprava na přijímačky Velký test - 50 otázek (Čeština)

    Autor: Anette (38vlož. 161vyzk.+5%ø) ... vloženo 13.11.2017
Test vyzkoušen 582 krát, průměrný výsledek je 59.7%.
Zde je závěrečný test z Češtiny ze série přijímaček
Zde můžete vyzkoušet minulé testy: testy.nanic.cz/...va-na-prijimacky-5/
testy.nanic.cz/...va-na-prijimacky-4/
testy.nanic.cz/...va-na-prijimacky-3/
Děkuji
 1. V jaké větě je pravopisná chyba?

 2. Ve větě najdi synekdochu:

 3. Co je líčení?

 4. Jaké souvětí je spojeno spojovacím poměrem odporovacím?

 5. Jakým způsobem vzniklo slovo Zemětřesení?

 6. U jaké možností jsou správné Mluvnické kategorie slova Chatrče

 7. Jaká je věta vedlejší podmětná?

 8. Jaké souvětí je souřadné?

 9. V jaké větě je pravopisná chyba?

 10. V jaké větě je přívlastek volný.

 11. Jaká odpověď obsahuje Samostatný větný člen?

 12. Jaký výraz patří do přimykání?

 13. Věta: Jan se rozhodl napít a byl rád. Je spojena poměrem:

 14. Jaký přísudek je vyjádřen citoslovcem?

 15. Jaké sloveso není modální?

 16. Věta Jana se stala členkou sdružení sportovců. obsahuje přísudek:

 17. Jaké souvětí je správně napsané?

 18. Jaká odpověď obsahuje přístavek?

 19. Zkracováním vzniklo slovo:

 20. Jaký řádek je správně vystupňován?

 21. Jaké slovo je špatně napsané?

 22. Věta: Slyšel sestru, jak si pouští rádio. je věta vedlejší:

 23. Ach, to jsem se unavil. Obsahuje:

 24. Postavil chrám je:

 25. V jaké větě je pravopisiná chyba?

 26. Jaká možnost Mluvnických kategorií je správná pro sloveso přišli?

 27. Jaká věta je dvojčlenná?

 28. Jaká věta je spojena poměrem důsledkovým?

 29. Jaká věta je vedlejší příslovečná místní?

 30. V jaké možnosti se nachází oslovení?

 31. V jaké větě není pravopisná chyba?

 32. Jaké slovní spojení obsahuje metonymii?

 33. Jaké slovo vzniklo odvozováním?

 34. Jaký větný člen je: Na letišti

 35. Věta: Je tak veliká, že by se do ní vešlo deset věží. je věta vedlejší:

 36. Jaká větaí je shoda?

 37. V jaké možnosti se nachází Větný ekvivalent?

 38. Jaká věta podle postoje mluvčího je tázací?

 39. Kde je pravopisná chyba?

 40. Jaká možnost obsahuje Personifikaci?

 41. Věta: I když se snažila, stejně neuspěla. je věta vedlejší příslovečná:

 42. Vyber přívlastek neshodný

 43. Jaké souvětí je podřadné?

 44. Urči rod slova Ručník

 45. Ve slově počasí je slovním kořenem:

 46. V jakém souvětí je špatně napsaná interpunkce?

 47. Povlečení je rodu:

 48. V jakém slovním spojení je chyba?

 49. Ano je:

 50. Kde se napíše i/ý

Dodatečné a nepovinné otázky .
 1. Zde můžete napsat svůj názor
Dejte si tento test na vlastní stránky/blog
Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah