Testi.cz > Jazyky > Čeština > Český jazyk 1

test Český jazyk 1 (Čeština)

    Autor: amaruras (4vlož. 157vyzk.+5%ø) ... vloženo 20.9.2011
Test vyzkoušen 894 krát, průměrný výsledek je 69.9%.
 1. Alena a Pavel šl_ domů

 2. Národní umělce maj_ v obl_bě i na Slovensku

 3. _nterní vyšetření

 4. C_z_ r_zoň zav_tal na dvůr staven_

 5. Op_l_ mniši hrál_ na k_taru

 6. Kamarád_ šl_ na r_b_

 7. Cen_ potrav_n nebezpečně stoupaj_

 8. M_sl_vec z L_tom_šle m_slel na hlem_ždě

 9. Hod_ny na radnici b_l_ opraveny za dvě hod_n_

 10. Hloupému dob_tku se nel_b_l nov_ př_b_tek

 11. Malta tuhla dva dny a l_dé b_l_ nedočkav_

 12. Astronomové bádaj_ na věž_ch po nov_ch galax__ch

 13. Němc_, Francouz_, Ital_ ani Čech_ není dobré nazlob_t

 14. Igor volal na Ivetu: ,,Domác_ prohrál_!´´ (oni)

 15. Sklenář na obědě vypil kávu z c_betky

 16. Která věta je gramaticky bez chyb

 17. Která věta je bez gramatických chyb

 18. Která věta je pravdivá

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah