Testi.cz > Jazyky > Čeština > Český jazyk 1

test Český jazyk 1 (Čeština)

    Autor: amaruras (4vlož. 157vyzk.+5%ø) ... vloženo 20.9.2011
Test vyzkoušen 904 krát, průměrný výsledek je 70%.
 1. Hloupému dob_tku se nel_b_l nov_ př_b_tek

 2. Která věta je gramaticky bez chyb

 3. _nterní vyšetření

 4. M_sl_vec z L_tom_šle m_slel na hlem_ždě

 5. Která věta je bez gramatických chyb

 6. Sklenář na obědě vypil kávu z c_betky

 7. Igor volal na Ivetu: ,,Domác_ prohrál_!´´ (oni)

 8. Alena a Pavel šl_ domů

 9. Národní umělce maj_ v obl_bě i na Slovensku

 10. Op_l_ mniši hrál_ na k_taru

 11. Malta tuhla dva dny a l_dé b_l_ nedočkav_

 12. C_z_ r_zoň zav_tal na dvůr staven_

 13. Kamarád_ šl_ na r_b_

 14. Která věta je pravdivá

 15. Astronomové bádaj_ na věž_ch po nov_ch galax__ch

 16. Hod_ny na radnici b_l_ opraveny za dvě hod_n_

 17. Cen_ potrav_n nebezpečně stoupaj_

 18. Němc_, Francouz_, Ital_ ani Čech_ není dobré nazlob_t

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog
Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah