Testi.cz > Jazyky > Čeština > Český jazyk 1

test Český jazyk 1 (Čeština)

    Autor: amaruras (4vlož. 157vyzk.+5%ø) ... vloženo 20.9.2011
Test vyzkoušen 890 krát, průměrný výsledek je 69.8%.
 1. Která věta je bez gramatických chyb

 2. C_z_ r_zoň zav_tal na dvůr staven_

 3. Kamarád_ šl_ na r_b_

 4. Igor volal na Ivetu: ,,Domác_ prohrál_!´´ (oni)

 5. Která věta je pravdivá

 6. Alena a Pavel šl_ domů

 7. M_sl_vec z L_tom_šle m_slel na hlem_ždě

 8. Malta tuhla dva dny a l_dé b_l_ nedočkav_

 9. Která věta je gramaticky bez chyb

 10. Národní umělce maj_ v obl_bě i na Slovensku

 11. Sklenář na obědě vypil kávu z c_betky

 12. Astronomové bádaj_ na věž_ch po nov_ch galax__ch

 13. Němc_, Francouz_, Ital_ ani Čech_ není dobré nazlob_t

 14. Cen_ potrav_n nebezpečně stoupaj_

 15. Hod_ny na radnici b_l_ opraveny za dvě hod_n_

 16. _nterní vyšetření

 17. Op_l_ mniši hrál_ na k_taru

 18. Hloupému dob_tku se nel_b_l nov_ př_b_tek

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah