Hlavní strana > Přírodní vědy > Biologie > Faf v HK - přijímačky, Ekologie

test Faf v HK - přijímačky, Ekologie (Biologie)

    Autor: Fenanthren (7vlož. 132vyzk.+21%ø) ... vloženo 17.6.2011
Test vyzkoušen 926 krát, průměrný výsledek je 54.9%.
 1. Která abiotická podmínka patří mezi hlavní faktor vzniku fotosyntézy

 2. Schopnost existence organismu v určitém rozpětí podmínek se nazývá

 3. Na místech styku se sousedními ekosystémy se nacházejí společenstva označovaná jako

 4. Prostor, který určitý druh v ekosystému zaujímá, je označen jako

 5. Počet jedinců na jednotku plochy se v populační ekologii nazývá

 6. Jedinci téhož druhu jsou uspořádáni ve společenstvích

 7. Travnaté společenstvo mírného pásma má název

 8. Růstová křivka při uzavřeném růstu má tvar písmene

 9. Negativně na sebe mohou populace mezi sebou působit

 10. Zimoviště je příkladem

 11. Mezi globální problémy lidstva patří

 12. Plynné emise oxidu siřičitého působí společně s kyslíkem a vodou

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah