Hlavní strana > Přírodní vědy > Biologie > Faf v HK - přijímačky, Ekologie

test Faf v HK - přijímačky, Ekologie (Biologie)

    Autor: Fenanthren (7vlož. 132vyzk.+21%ø) ... vloženo 17.6.2011
Test vyzkoušen 902 krát, průměrný výsledek je 55.1%.
 1. Negativně na sebe mohou populace mezi sebou působit

 2. Růstová křivka při uzavřeném růstu má tvar písmene

 3. Mezi globální problémy lidstva patří

 4. Plynné emise oxidu siřičitého působí společně s kyslíkem a vodou

 5. Počet jedinců na jednotku plochy se v populační ekologii nazývá

 6. Jedinci téhož druhu jsou uspořádáni ve společenstvích

 7. Která abiotická podmínka patří mezi hlavní faktor vzniku fotosyntézy

 8. Prostor, který určitý druh v ekosystému zaujímá, je označen jako

 9. Na místech styku se sousedními ekosystémy se nacházejí společenstva označovaná jako

 10. Zimoviště je příkladem

 11. Schopnost existence organismu v určitém rozpětí podmínek se nazývá

 12. Travnaté společenstvo mírného pásma má název

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah