Hlavní strana > Přírodní vědy > Biologie > Faf v HK - přijímačky, Ekologie

test Faf v HK - přijímačky, Ekologie (Biologie)

    Autor: Fenanthren (7vlož. 132vyzk.+21%ø) ... vloženo 17.6.2011
Test vyzkoušen 872 krát, průměrný výsledek je 55%.
 1. Která abiotická podmínka patří mezi hlavní faktor vzniku fotosyntézy

 2. Travnaté společenstvo mírného pásma má název

 3. Plynné emise oxidu siřičitého působí společně s kyslíkem a vodou

 4. Na místech styku se sousedními ekosystémy se nacházejí společenstva označovaná jako

 5. Schopnost existence organismu v určitém rozpětí podmínek se nazývá

 6. Počet jedinců na jednotku plochy se v populační ekologii nazývá

 7. Růstová křivka při uzavřeném růstu má tvar písmene

 8. Negativně na sebe mohou populace mezi sebou působit

 9. Prostor, který určitý druh v ekosystému zaujímá, je označen jako

 10. Mezi globální problémy lidstva patří

 11. Zimoviště je příkladem

 12. Jedinci téhož druhu jsou uspořádáni ve společenstvích

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah