Testi.cz > Přírodní vědy > Biologie > 2.Ekológia a evolúcia [(116-138)

test 2.Ekológia a evolúcia [(116-138) (Biologie)(čeká na schválení)

    Autor: harslav (91vlož. 204vyzk.+4%ø) ... vloženo 5.4.2013
Test vyzkoušen 67 krát, průměrný výsledek je 41.6%.
U některých otázek může být více odpovědí správných, zaškrtněte všechny.
 1. 118.Fanerozoikum zahŕňa :

 2. 122.Lietajúce jaštery boli:

 3. 117.Vývoj na Zemi možno rozdeliť na dva hlavné eóny:

 4. 135.Čeľaď Hominidae vznikla asi pred:

 5. 130.Perióda devón ja časťou:

 6. 121.Vekom plazov:

 7. 123.Rybovité jaštery boli:

 8. 127.Epocha pleistocén je časťou:

 9. 137.Najstaršie nálezy ľudského vývojového radu, ktoré zaraďujeme do rodu Homo, pochádzajú z:

 10. 126.Perióda jura je časťou:

 11. 125.Perióda kambrium je časťou:

 12. 119.Život na Zemi vznikol pravdepodobne:

 13. 136.Proces, ktorým vznikol rod človek sa nazýva:

 14. 124.Označte správne zoradenie období, periód a epoch podľa časovej postupnosti:

 15. 133.Kostená vnútorná kostra sa objavuje vo vývoji:

 16. 131.Periódy druhohôr sú:

 17. 129.Ozónový obal Zeme začal vznikať:

 18. 120.Prvé stavovce, ktoré sa objavili na Zemi:

 19. 138.Najstarším predkom z rodu Homo je:

 20. 134.Násadcoputvovce sú bezprostrednými vývojovými predchodcami:

 21. 132.Prvé cicavce sa objavili:

 22. 128.Zaľadnenie, ktoré značne ovplyvnilo rastlinstvo a živočíšstvo severnej pologule a rozšírenie človeka nastalo:

 23. 116.Zem ako kozmické teleso vznikla približne:

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog
Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah