Testi.cz > Přírodní vědy > Astronomie > Černé díry

test Černé díry (Astronomie)

    Autor: arklee (6vlož. 224vyzk.+15%ø) ... vloženo 24.9.2013
Test vyzkoušen 655 krát, průměrný výsledek je 47.9%.
 1. Jak se nazývá mez, nad kterou se neutronová hvězda bude gravitačně hroutit?

 2. Stacionární černá díra si po gravitačním kolapsu (ve vakuu) zachovává pouze tři nezávislé parametry. Jsou to:

 3. Mimo výše uvedenou oblast existuje ještě tzv. fotonová sféra, jejíž poloměr rf je roven:

 4. Schwarzschildův neboli gravitační poloměr lze odvodit ze vztahu rd = 2MG/c^2, kde M je hmotnost tělesa, G je gravitační konstanta a c je rychlost světla. Dovedli byste určit přibližný gravitační poloměr Země?

 5. Mechanismus zabraňující neutronové hvězdě v kolapsu do černé díry se nazývá:

 6. Poloměr Schwarzschildovy sféry, pod nímž již není možnost návratu z černé díry, je roven:

 7. Na úrovni horizontu je „2. kosmická rychlost“ (úniková rychlost):

 8. Mechanismus kvantové evaporace (dle Hawkinga) lze zjednodušeně popsat:

 9. Zda hvězda skončí svůj život kolapsem do černé díry závisí zejména na:

 10. Oblast kauzálně oddělující oblast uvnitř a vně černé díry je nazývána:

 11. Fotony, blížící se k rotující Kerror-Newmanově černé díře, budou vtahovány (při stejném srážkovém parametru „b“):

 12. Vlivem rotace černé díry, související se strháváním (unášením) lokálních inerciálních soustav, vzniká tzv.:

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah