Testi.cz > Jazyky > Angličtina > Anglické časy

test Anglické časy (Angličtina)

    Autor: survik1 (2vlož. 128vyzk.+5%ø) ... vloženo 7.12.2008
Test vyzkoušen 16933 krát, průměrný výsledek je 50.1%.
  1. Který z těchto časů patří mezi časy minulé?

  2. Jestliže použijeme v budoucím čase prostém vazbu going to, znamená to..

  3. Do kterého času zařadíme následující větu: I have never been to France.

  4. Který z těchto výrazů není tvarem slovesa být?

  5. Která z těchto vět není napsaná chybně?

  6. Který přítomný čas můžeme přeložit jako čas budoucí? (tj. aby slovesa byla v budoucím čase, nikoliv přítomném)

  7. Který z následujících slovosledů je správný?

  8. Přítomný čas prostý použijeme, jestliže:

  9. Jaký je správný překlad věty: He said that David played tennis.

  10. Které z těchto sloves má nesprávně zapsané své nepravidelné tvary:

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog
Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah