Testi.cz > Historie > Středověk > 7.C - Slované, Sámo, Velká Morava a první Přemyslovci

test 7.C - Slované, Sámo, Velká Morava a první Přemyslovci (Středověk)(nezveřejněné)

    Autor: pesten1349 (7vlož. 725vyzk.+10%ø) ... vloženo 28.4.2021
Test vyzkoušen 75 krát, průměrný výsledek je 55.3%.
Test obsahuje otázky s více správnými odpověďmi, dávejte si na to, prosím, pozor.
U některých otázek může být více odpovědí správných, zaškrtněte všechny.
 1. Nejvýznamnějším členem rodu Slavníkovců, který přežil vyvraždění rodu, byl

 2. Boleslav I. byl schopným a mocným panovníkem. Jakých úspěchů se mu povedlo docílit?

 3. Která bájná/pohádková bytost nepatří mezi slovanské

 4. Velká Morava je název, který pochází od

 5. Bájným zakladatelem Čech byl praotec. Jeho nástupcem na knížecím stolci byl

 6. Na dvoře jakého knížete byli pokřtěni Bořivoj a Ludmila

 7. Jako Sámova říše je označován/a/

 8. Kníže Rastislav se nejvíce proslavil

 9. Kníže Bořivoj měl se svou manželkou Ludmilou dva syny

 10. Se zavraždění Ludmily je spojen/a

 11. Vratislav I. měl se svou manželkou Drahomírou dva syny

 12. Kníže Václav I. byl vzděláván na Budči, mezi kněžími. Toto jeho vzdělávání podporovala kněžna

 13. Slované pochází

 14. Boleslav II. byl mocný panovník, který šířil křesťanství a stavěl kostely. Získal přídomek Pobožný. Jaký čin ale tomuto titulu úplně neodpovídá?

 15. Které státy jsou slovanské?

 16. Sámo porazil v bitvě u Wogastisburgu krále

 17. Slované se dělí na

 18. Boleslav I. měl snahu získat větší politickou moc na úrovni velkých evropských států a samostatnost na Svaté říši římské. Povedlo se mu to založením biskupství a získáním domácího světce. Dožil se dokončení této stavby?

 19. Kníže Václav I. měl rozpory se svým

 20. Synové Boleslava II. Oldřich, Jaromír a Boleslav III. se po smrti svého otce pustili do boje o knížecí stolec. Který z nich uspěl a stal se definitivně knížetem?

 21. Zakladatelem Velké Moravy byl kníže

 22. Vládl někdy panovník Velké Moravy v Čechách?

 23. Sámo byl původem

 24. Prvním, historicky doloženým, českým panovníkem byl kníže

 25. Nejmocnějším panovníkem Velké Moravy byl

 26. Vyber, kteří bohové jsou slovanští

 27. Věrozvěsti Konstantin a Metoděj přinesli na Velkou Moravu písmo a spisovný jazyk

 28. Velká Morava zaniká mezi lety 906/907 kvůli

 29. Velká Morava vznikla dobytím a připojením

 30. Jak zemřel kníže Václav I.

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog
Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah