Testi.cz > Historie > Středověk > 7.C - Slované, Sámo, Velká Morava a první Přemyslovci

test 7.C - Slované, Sámo, Velká Morava a první Přemyslovci (Středověk)(nezveřejněné)

    Autor: pesten1349 (7vlož. 713vyzk.+10%ø) ... vloženo 28.4.2021
Test vyzkoušen 23 krát, průměrný výsledek je 58.6%.
Test obsahuje otázky s více správnými odpověďmi, dávejte si na to, prosím, pozor.
U některých otázek může být více odpovědí správných, zaškrtněte všechny.
 1. Jako Sámova říše je označován/a/

 2. Prvním, historicky doloženým, českým panovníkem byl kníže

 3. Kníže Václav I. měl rozpory se svým

 4. Které státy jsou slovanské?

 5. Kníže Václav I. byl vzděláván na Budči, mezi kněžími. Toto jeho vzdělávání podporovala kněžna

 6. Boleslav I. měl snahu získat větší politickou moc na úrovni velkých evropských států a samostatnost na Svaté říši římské. Povedlo se mu to založením biskupství a získáním domácího světce. Dožil se dokončení této stavby?

 7. Sámo porazil v bitvě u Wogastisburgu krále

 8. Věrozvěsti Konstantin a Metoděj přinesli na Velkou Moravu písmo a spisovný jazyk

 9. Sámo byl původem

 10. Vládl někdy panovník Velké Moravy v Čechách?

 11. Kníže Rastislav se nejvíce proslavil

 12. Na dvoře jakého knížete byli pokřtěni Bořivoj a Ludmila

 13. Nejmocnějším panovníkem Velké Moravy byl

 14. Velká Morava zaniká mezi lety 906/907 kvůli

 15. Která bájná/pohádková bytost nepatří mezi slovanské

 16. Velká Morava je název, který pochází od

 17. Kníže Bořivoj měl se svou manželkou Ludmilou dva syny

 18. Vyber, kteří bohové jsou slovanští

 19. Slované se dělí na

 20. Se zavraždění Ludmily je spojen/a

 21. Boleslav II. byl mocný panovník, který šířil křesťanství a stavěl kostely. Získal přídomek Pobožný. Jaký čin ale tomuto titulu úplně neodpovídá?

 22. Slované pochází

 23. Nejvýznamnějším členem rodu Slavníkovců, který přežil vyvraždění rodu, byl

 24. Vratislav I. měl se svou manželkou Drahomírou dva syny

 25. Synové Boleslava II. Oldřich, Jaromír a Boleslav III. se po smrti svého otce pustili do boje o knížecí stolec. Který z nich uspěl a stal se definitivně knížetem?

 26. Jak zemřel kníže Václav I.

 27. Zakladatelem Velké Moravy byl kníže

 28. Velká Morava vznikla dobytím a připojením

 29. Boleslav I. byl schopným a mocným panovníkem. Jakých úspěchů se mu povedlo docílit?

 30. Bájným zakladatelem Čech byl praotec. Jeho nástupcem na knížecím stolci byl

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah