Testi.cz > Historie > Středověk > 7.C - Slované, Sámo, Velká Morava a první Přemyslovci

test 7.C - Slované, Sámo, Velká Morava a první Přemyslovci (Středověk)(nezveřejněné)

    Autor: pesten1349 (7vlož. 725vyzk.+10%ø) ... vloženo 28.4.2021
Test vyzkoušen 52 krát, průměrný výsledek je 53.9%.
Test obsahuje otázky s více správnými odpověďmi, dávejte si na to, prosím, pozor.
U některých otázek může být více odpovědí správných, zaškrtněte všechny.
 1. Bájným zakladatelem Čech byl praotec. Jeho nástupcem na knížecím stolci byl

 2. Boleslav I. byl schopným a mocným panovníkem. Jakých úspěchů se mu povedlo docílit?

 3. Věrozvěsti Konstantin a Metoděj přinesli na Velkou Moravu písmo a spisovný jazyk

 4. Synové Boleslava II. Oldřich, Jaromír a Boleslav III. se po smrti svého otce pustili do boje o knížecí stolec. Který z nich uspěl a stal se definitivně knížetem?

 5. Prvním, historicky doloženým, českým panovníkem byl kníže

 6. Vyber, kteří bohové jsou slovanští

 7. Se zavraždění Ludmily je spojen/a

 8. Jako Sámova říše je označován/a/

 9. Zakladatelem Velké Moravy byl kníže

 10. Velká Morava je název, který pochází od

 11. Nejvýznamnějším členem rodu Slavníkovců, který přežil vyvraždění rodu, byl

 12. Slované se dělí na

 13. Nejmocnějším panovníkem Velké Moravy byl

 14. Která bájná/pohádková bytost nepatří mezi slovanské

 15. Sámo byl původem

 16. Kníže Rastislav se nejvíce proslavil

 17. Vratislav I. měl se svou manželkou Drahomírou dva syny

 18. Boleslav II. byl mocný panovník, který šířil křesťanství a stavěl kostely. Získal přídomek Pobožný. Jaký čin ale tomuto titulu úplně neodpovídá?

 19. Boleslav I. měl snahu získat větší politickou moc na úrovni velkých evropských států a samostatnost na Svaté říši římské. Povedlo se mu to založením biskupství a získáním domácího světce. Dožil se dokončení této stavby?

 20. Které státy jsou slovanské?

 21. Kníže Bořivoj měl se svou manželkou Ludmilou dva syny

 22. Jak zemřel kníže Václav I.

 23. Velká Morava vznikla dobytím a připojením

 24. Na dvoře jakého knížete byli pokřtěni Bořivoj a Ludmila

 25. Slované pochází

 26. Velká Morava zaniká mezi lety 906/907 kvůli

 27. Kníže Václav I. měl rozpory se svým

 28. Sámo porazil v bitvě u Wogastisburgu krále

 29. Vládl někdy panovník Velké Moravy v Čechách?

 30. Kníže Václav I. byl vzděláván na Budči, mezi kněžími. Toto jeho vzdělávání podporovala kněžna

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog
Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah