Testi.cz > Historie > Středověk > 7.C - Slované, Sámo, Velká Morava a první Přemyslovci

test 7.C - Slované, Sámo, Velká Morava a první Přemyslovci (Středověk)(nezveřejněné)

    Autor: pesten1349 (7vlož. 713vyzk.+10%ø) ... vloženo 28.4.2021
Test vyzkoušen 25 krát, průměrný výsledek je 57.6%.
Test obsahuje otázky s více správnými odpověďmi, dávejte si na to, prosím, pozor.
U některých otázek může být více odpovědí správných, zaškrtněte všechny.
 1. Velká Morava vznikla dobytím a připojením

 2. Věrozvěsti Konstantin a Metoděj přinesli na Velkou Moravu písmo a spisovný jazyk

 3. Nejmocnějším panovníkem Velké Moravy byl

 4. Jako Sámova říše je označován/a/

 5. Vyber, kteří bohové jsou slovanští

 6. Vládl někdy panovník Velké Moravy v Čechách?

 7. Kníže Bořivoj měl se svou manželkou Ludmilou dva syny

 8. Bájným zakladatelem Čech byl praotec. Jeho nástupcem na knížecím stolci byl

 9. Která bájná/pohádková bytost nepatří mezi slovanské

 10. Jak zemřel kníže Václav I.

 11. Nejvýznamnějším členem rodu Slavníkovců, který přežil vyvraždění rodu, byl

 12. Zakladatelem Velké Moravy byl kníže

 13. Boleslav I. měl snahu získat větší politickou moc na úrovni velkých evropských států a samostatnost na Svaté říši římské. Povedlo se mu to založením biskupství a získáním domácího světce. Dožil se dokončení této stavby?

 14. Velká Morava zaniká mezi lety 906/907 kvůli

 15. Kníže Rastislav se nejvíce proslavil

 16. Boleslav II. byl mocný panovník, který šířil křesťanství a stavěl kostely. Získal přídomek Pobožný. Jaký čin ale tomuto titulu úplně neodpovídá?

 17. Které státy jsou slovanské?

 18. Slované pochází

 19. Slované se dělí na

 20. Sámo porazil v bitvě u Wogastisburgu krále

 21. Vratislav I. měl se svou manželkou Drahomírou dva syny

 22. Velká Morava je název, který pochází od

 23. Synové Boleslava II. Oldřich, Jaromír a Boleslav III. se po smrti svého otce pustili do boje o knížecí stolec. Který z nich uspěl a stal se definitivně knížetem?

 24. Se zavraždění Ludmily je spojen/a

 25. Boleslav I. byl schopným a mocným panovníkem. Jakých úspěchů se mu povedlo docílit?

 26. Prvním, historicky doloženým, českým panovníkem byl kníže

 27. Kníže Václav I. měl rozpory se svým

 28. Sámo byl původem

 29. Kníže Václav I. byl vzděláván na Budči, mezi kněžími. Toto jeho vzdělávání podporovala kněžna

 30. Na dvoře jakého knížete byli pokřtěni Bořivoj a Ludmila

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah