Testi.cz > Historie > Středověk > 7.C - Slované, Sámo, Velká Morava a první Přemyslovci

test 7.C - Slované, Sámo, Velká Morava a první Přemyslovci (Středověk)(nezveřejněné)

    Autor: pesten1349 (7vlož. 725vyzk.+10%ø) ... vloženo 28.4.2021
Test vyzkoušen 44 krát, průměrný výsledek je 54.9%.
Test obsahuje otázky s více správnými odpověďmi, dávejte si na to, prosím, pozor.
U některých otázek může být více odpovědí správných, zaškrtněte všechny.
 1. Sámo porazil v bitvě u Wogastisburgu krále

 2. Bájným zakladatelem Čech byl praotec. Jeho nástupcem na knížecím stolci byl

 3. Boleslav I. byl schopným a mocným panovníkem. Jakých úspěchů se mu povedlo docílit?

 4. Na dvoře jakého knížete byli pokřtěni Bořivoj a Ludmila

 5. Vládl někdy panovník Velké Moravy v Čechách?

 6. Nejvýznamnějším členem rodu Slavníkovců, který přežil vyvraždění rodu, byl

 7. Která bájná/pohádková bytost nepatří mezi slovanské

 8. Vratislav I. měl se svou manželkou Drahomírou dva syny

 9. Kníže Bořivoj měl se svou manželkou Ludmilou dva syny

 10. Jak zemřel kníže Václav I.

 11. Kníže Rastislav se nejvíce proslavil

 12. Které státy jsou slovanské?

 13. Jako Sámova říše je označován/a/

 14. Velká Morava zaniká mezi lety 906/907 kvůli

 15. Kníže Václav I. byl vzděláván na Budči, mezi kněžími. Toto jeho vzdělávání podporovala kněžna

 16. Se zavraždění Ludmily je spojen/a

 17. Boleslav II. byl mocný panovník, který šířil křesťanství a stavěl kostely. Získal přídomek Pobožný. Jaký čin ale tomuto titulu úplně neodpovídá?

 18. Slované pochází

 19. Synové Boleslava II. Oldřich, Jaromír a Boleslav III. se po smrti svého otce pustili do boje o knížecí stolec. Který z nich uspěl a stal se definitivně knížetem?

 20. Kníže Václav I. měl rozpory se svým

 21. Velká Morava je název, který pochází od

 22. Nejmocnějším panovníkem Velké Moravy byl

 23. Slované se dělí na

 24. Boleslav I. měl snahu získat větší politickou moc na úrovni velkých evropských států a samostatnost na Svaté říši římské. Povedlo se mu to založením biskupství a získáním domácího světce. Dožil se dokončení této stavby?

 25. Sámo byl původem

 26. Velká Morava vznikla dobytím a připojením

 27. Věrozvěsti Konstantin a Metoděj přinesli na Velkou Moravu písmo a spisovný jazyk

 28. Zakladatelem Velké Moravy byl kníže

 29. Prvním, historicky doloženým, českým panovníkem byl kníže

 30. Vyber, kteří bohové jsou slovanští

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah