Testi.cz > Historie > Starověk > Římští císaři

test Římští císaři (Starověk)(nezveřejněné)

    Autor: Estelka (34vlož. 153vyzk.+5%ø) ... vloženo 21.3.2010
Upozornění: Tento test pravděpodobně obsahuje chyby nebo je jinak závadný. Nic nebrání tomu, abyste si jej vyzkoušeli, ale výsledky je třeba brát s rezervou, a případně se nerozčilovat.
Test vyzkoušen 576 krát, průměrný výsledek je 65%.
 1. Poslední dynastie principátu?

 2. Co to znamená LIMES ROMANUS?

 3. Odkud pochízel Dioklecianus?

 4. Kdo se ztotožňoval s Herkulesem??

 5. Kdo vládl po Nerovi?

 6. Kdo to byli Pretoriáni a kdo je poprvé

 7. Co se stalo v roce 476?

 8. Co to znamená Dominus et Deus?

 9. Za vlady koho měla říše největší rozsah?

 10. Kdo bojoval v bitvě v Teutoburském lese?

 11. Poslední římksý císař?

 12. Kdo to byli Honestiores?

 13. Kdo to byl Lucius Verus?

 14. Komu se říkalo FILOSOF na trůně?

 15. Který císař byl vyhlášen vojáky v Sýrii?

 16. Kdo mel titul dominus et deus?

 17. Co to je Bizansion?

 18. Odkud pocházel Marcus Ulpius Traianus?

 19. Co to je principát?

 20. Za vlady koho byla zrušela priviliegia Pretoriánu??

 21. Kdo to byli HUMILIORES?

 22. Co to je minicipia?

 23. Co to znamená PAX ROMANA?

 24. Kde měl sídlo Honorus?

 25. Kdy byl Řím dobyt Visigoty?

 26. Co to znamená RES PUBLICA?

 27. Co se řadí k roku 313?

 28. Kdo si na trun vzal poprvé spoluvládce?

 29. Co to znamená Tetrarchie?

 30. Co se stalo v roce 395?

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog
Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah