Testi.cz > Historie > Starověk > 6. ABC - Starověké Řecko

test 6. ABC - Starověké Řecko (Starověk)(čeká na schválení)

    Autor: pesten1349 (7vlož. 725vyzk.+10%ø) ... vloženo 11.5.2021
Test vyzkoušen 127 krát, průměrný výsledek je 62.3%.
Test na dějiny starověkého Řecka. Test obsahuje otázky, které mohou mít více správných odpovědí. Dejte si na to, prosím, pozor.
U některých otázek může být více odpovědí správných, zaškrtněte všechny.
 1. Kde se nachází dnes Řecko?

 2. První velká civilizace, která se rozvinula na Krétě, byla

 3. Na Minojské Krétě se moc a hospodářství centralizovalo/sdružovalo v

 4. Na Minojské Krétě byl uctíván býk a dvoubřitá sekera. Podle jedné z bájí na Krétě sídlil netvor jménem

 5. Minojskou kulturu zničila přírodní katastrofa a také tlak další, mocně se rozpínavé kultury. Tato kultura sídlila na pevnině ve městě

 6. Z tohoto města pocházel i král, který vedl Achájské vojsko proti Tróje, byl to bratr Spartského krále Meneláa a jmenoval se

 7. Trojská válka spadá do temného období řeckých dějin, kdy vývoj zastavil vpád Dórů. Toto období je zaplněno mýtickými příběhy a bájemi o hrdinech. Jmenuje se podle slavného básníka, který napsal dva eposy o trojské válce. Jak se tento básník jmenoval?

 8. Kde leží město Trója?

 9. Označ 3 bratry, hlavní řecké bohy

 10. Začaly vznikat velká řecká města, která si začala budovat kolonie. Jak se těmto městům říká?

 11. V době velké kolonizace aristokraté ztrácí svou moc a do čela států se snáze dostávají vládci, kteří vládnou jako diktátoři. Zejména v Athénách se tito vládci prosazují. Jak se těmto samovládcům říkalo?

 12. Jeden z prvních samovládců v Athénách vydal svůj, velmi přísný zákoník, ze kterého vychází i rčení o velmi krutých a přísných zákonech. Jak se jmenoval?

 13. Nakonec se systém změnil a v Athénách začal fungovat nový politický systém...

 14. Sparta byla silné město, které od počátku vyznávalo válečnickou kulturu. Původní obyvatelé (heilóti) byli podřízeni a museli Sparťanům sloužit a pracovat za ně. Sparťané nepracovali a věnovali se výcviku a boji. Spartu řídila rada starších, 5 úředníků a lidové shromáždění. Kolik ale králů vládlo ve Spartě?

 15. Dějiny starověkého Řecka zasáhly velké války, které?

 16. 1. velkým soupeřem Řeků byla velká východní říše, které se povedlo ovládnou Mezopotámii i Egypt. Byla velká a mocná, plná různých národů a kmenů. V jejím čel stál král králů - Dareios I. Jaké říši Dareios I. vládl?

 17. Válka s touto říší začala povstáním řeckých měst v Malé Asii, která byla pod nadvládou této velké říše. V čele těchto měst stálo město Milétos. Jak bylo toto povstání úspěšné?

 18. Odpověď Peršanů byla rychlá a velká armáda se přesouvala do Řecka. Sever byl dobyt a perská armáda se přesouvala k jihu aby porazila Athény. Athénské vojsko je však porazilo v bitvě u.................. a perská armáda se musela stáhnout zpět.

 19. Zprávu o vítězství v této bitvě donesl posel do Athén, který musel uběhnout vzdálenost.........km a na jeho počest se dodnes tato vzdálenost běhá na různých atletických soutěžích jako druhá nejdelší vytrvalostní disciplína. Jaká tedy byla vzdálenost z bitevního pole do Athén?

 20. Druhý pokus o dobytí Řecka učinil král Xerxés. Opět dobyl značnou část Řecka a opět vedl útok na Athény. Řecká města měla velmi málo času na přípravu a bylo nutné obrovskou perskou armádu zadržet. Toho se chopili udatní válečníci několika měst pod vedením 300 spartských hoplítů. Tato malé vojsko mělo získat ostatním drahocenný čas na přípravu. Vzdorovali dlouho, ale nakonec padli a jejich hrdinský příběh se vypráví do dnes. Zejména příběh 300 spartských válečníků a jejich krále Leonida. V jaké bitvě tito udatní obránci Řecka padli?

 21. Perská armáda nakonec prošla Attikou a vyplenila Athény. Nejvýznamnější zlomovou bitvu druhé Řecko - Perské války svedli u Salamis, kde se podařilo Řeckým městům pod vedením Athén zvítězit. Potom v dalších dvou finálních bitvách u Platají a Mykalé definitivně porazit Peršany a zvítězit ve válce. Jak probíhala zlomová bitva u Salamis?

 22. Athény získaly výsadní postavení a za Perikla se staly nejmocnějším městem. Jeho nejvýznamnějším počinem byla výstavba

 23. Periklés umírá během velké epidemie neurčité nemoci, která se označuje jako

 24. Athény se dostávají do konfliktu se Spartou. Je to konflikt o vůdčí roli mezi Řeckými městy. Vytvoří se dva týmy - Délský spolek (Athénský) a Peloponéský spolek (pod vedením Sparty). Tento konflikt je známý jako

 25. Tato válka měla dvě části. První končí vyčerpáním Athén kvůli epidemii, která zahubila Perikla. Ještě, než Athény takto padly, byly síly Athén a Sparty vyrovnané?

 26. V druhé fázi války se do tohoto konfliktu zapojuje i Perská říše, jak?

 27. Kdo zvítězil v Peloponéské válce?

 28. Když se dva perou třetí se směje. Kdo byl ten třetí, který se smál, když se Athény a Sparta vyčerpávali v bitvách?

 29. V bitvě u Chairóneie poráží Makedonci Řecká města a připojují Řecko k Makedonii. Jak se jmenoval král, kterému se to povedlo?

 30. Alexandr Makedonský (Veliký) byl vynikající vojevůdce, který získal obrovské území a vytvořil tak jednu z největších říší tehdejšího známého světa. Jak se jmenoval jeho učitel, který mu hodně znalostí a vědomostí předal?

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog
Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah