test Egypt (Starověk)

    Autor: Estelka (34vlož. 153vyzk.+5%ø) ... vloženo 29.10.2009
Test vyzkoušen 1419 krát, průměrný výsledek je 65.7%.
 1. Vnitřní orgány (kroměsrdce a ledvin) byly uloženy v speciálních džbánek neboli ...

 2. První pyramidu nechal postavit faraon ... a stavitelem byl ...

 3. Který faraon chtěl zrušit mnohobožství?

 4. V koliki letech Tutanchamon zemřel?

 5. Čím se nejvíce proslavil Ramese II Veliký?

 6. Kdo to jsou Hyksósové?

 7. Kolik let bylo Tutanchamonovi když nastoupil na trůn?

 8. Kd je považován za zakladatele Staré říše?

 9. Kdo pocházel z dynastie Ptolemaiovců?

 10. Za vlády Ramesse III napadly Egypt ...

 11. Kdo sjednotil Střední říši?

 12. Který faraon porazil Hyksósy?

 13. Odkud pocházel Mentuhotep II?

 14. Kdo sjednotil dohromady Dolní a Horní Egypt?

 15. Jak dělíme mumifikaci?

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah