test Egypt (Starověk)

    Autor: Estelka (34vlož. 153vyzk.+5%ø) ... vloženo 29.10.2009
Test vyzkoušen 1698 krát, průměrný výsledek je 65.7%.
 1. Který faraon porazil Hyksósy?

 2. Kolik let bylo Tutanchamonovi když nastoupil na trůn?

 3. Kd je považován za zakladatele Staré říše?

 4. Jak dělíme mumifikaci?

 5. Odkud pocházel Mentuhotep II?

 6. Kdo sjednotil dohromady Dolní a Horní Egypt?

 7. První pyramidu nechal postavit faraon ... a stavitelem byl ...

 8. Vnitřní orgány (kroměsrdce a ledvin) byly uloženy v speciálních džbánek neboli ...

 9. Kdo to jsou Hyksósové?

 10. Čím se nejvíce proslavil Ramese II Veliký?

 11. Kdo pocházel z dynastie Ptolemaiovců?

 12. Kdo sjednotil Střední říši?

 13. V koliki letech Tutanchamon zemřel?

 14. Který faraon chtěl zrušit mnohobožství?

 15. Za vlády Ramesse III napadly Egypt ...

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog
Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah