Testi.cz > Historie > Novověk > Reformace v Evropě, 16. století

test Reformace v Evropě, 16. století (Novověk)

    Autor: Estelka (34vlož. 153vyzk.+5%ø) ... vloženo 17.4.2011
Test vyzkoušen 1014 krát, průměrný výsledek je 46.9%.
U některých otázek může být více odpovědí správných, zaškrtněte všechny.
 1. Která válka měla přispět k tomu, aby se Evropa vrátila zpět ke katolictví?

 2. 1522-

 3. Synové Filipa Sličného jsou:

 4. Učení Jana Kalvína je založeno na:

 5. V letech 1524-1526 probíhala:

 6. Kdo to jsou hugenoti?

 7. Myšlenky Martina Luthera:

 8. Která nizozemská provincie měla mezinárodní obchodní postavení?

 9. Který panovník vládl v Německu v letech 1519-1556?

 10. Helvétská konfese:

 11. Příznivci kalvinismu:

 12. Jak se jmenuje anglická osada v Severní Americe?

 13. Karel V byl císařem a králem v těchto zemích:

 14. Ostrovní poloha Angliu umožňovala:

 15. 1546-1547

 16. Symbolem smíření hugenotů a katolíků je:

 17. Kdo to jsou gézové?

 18. 1648

 19. Který z panovníků se oženil se španělskou Johankou?

 20. Utrechtská unie leží:

 21. Tridentský koncil

 22. Co zajistilo přátelství mezi Anglií a Španělskem?

 23. Co to je predestinace?

 24. Mezi myšlenky Baltazara Hubmaiera nepatří:

 25. Jindřich VIII Tudor se nechal rozvést s Kateřinou Aragonskou a znovu se oženil s Annou Boleyonovou

 26. Kdo vládl v letech 1493-1519?

 27. Byl to Lutherův žák a aplikoval jeho učení. Avšak odmítá Lutherovu úctu před vrchností:

 28. Augsburkský mír:

 29. V roce 1556:

 30. Zákon o svrchovanosti:

 31. Kdo/Co je to feudál?

 32. Co to je transsubstanciace?

 33. Učení Martina Luthera bylo povážování za kacířské:

 34. 1526

 35. Kdo napsal 95 tezí?

 36. 24.8.1572

 37. 1520 -

 38. Královna Alžběta:

 39. Kdo to je Markéta Parmská?

 40. Jih-1579-Arraská unie

 41. Tovaryštvo Ježíšovo, jejich myšlenky:

 42. V roce 1598 :

 43. Co to je: 96 tezí ?

 44. Německo selská válka:

 45. 1555:

 46. Marie Stuartovna popravena v roce:

 47. Jediným potomkem Jindřicha VIII a Kateřiny, který se dožil dospělosti byl/a:

 48. Do Nizozemí patří:

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah