Testi.cz > Historie > Novověk > Reformace v Evropě, 16. století

test Reformace v Evropě, 16. století (Novověk)

    Autor: Estelka (34vlož. 153vyzk.+5%ø) ... vloženo 17.4.2011
Test vyzkoušen 1156 krát, průměrný výsledek je 45.7%.
U některých otázek může být více odpovědí správných, zaškrtněte všechny.
 1. Která válka měla přispět k tomu, aby se Evropa vrátila zpět ke katolictví?

 2. Symbolem smíření hugenotů a katolíků je:

 3. Učení Martina Luthera bylo povážování za kacířské:

 4. Německo selská válka:

 5. Který z panovníků se oženil se španělskou Johankou?

 6. 1555:

 7. Karel V byl císařem a králem v těchto zemích:

 8. Učení Jana Kalvína je založeno na:

 9. Utrechtská unie leží:

 10. Kdo to jsou gézové?

 11. Myšlenky Martina Luthera:

 12. Co to je predestinace?

 13. V roce 1598 :

 14. Byl to Lutherův žák a aplikoval jeho učení. Avšak odmítá Lutherovu úctu před vrchností:

 15. Tovaryštvo Ježíšovo, jejich myšlenky:

 16. 1520 -

 17. Jih-1579-Arraská unie

 18. Jediným potomkem Jindřicha VIII a Kateřiny, který se dožil dospělosti byl/a:

 19. Co zajistilo přátelství mezi Anglií a Španělskem?

 20. Kdo to je Markéta Parmská?

 21. Marie Stuartovna popravena v roce:

 22. Jak se jmenuje anglická osada v Severní Americe?

 23. 1546-1547

 24. Co to je: 96 tezí ?

 25. Zákon o svrchovanosti:

 26. Která nizozemská provincie měla mezinárodní obchodní postavení?

 27. Který panovník vládl v Německu v letech 1519-1556?

 28. Jindřich VIII Tudor se nechal rozvést s Kateřinou Aragonskou a znovu se oženil s Annou Boleyonovou

 29. Kdo vládl v letech 1493-1519?

 30. Příznivci kalvinismu:

 31. Kdo napsal 95 tezí?

 32. V roce 1556:

 33. 1526

 34. 1648

 35. Helvétská konfese:

 36. 24.8.1572

 37. Královna Alžběta:

 38. Kdo/Co je to feudál?

 39. Synové Filipa Sličného jsou:

 40. Tridentský koncil

 41. 1522-

 42. Kdo to jsou hugenoti?

 43. V letech 1524-1526 probíhala:

 44. Augsburkský mír:

 45. Ostrovní poloha Angliu umožňovala:

 46. Do Nizozemí patří:

 47. Mezi myšlenky Baltazara Hubmaiera nepatří:

 48. Co to je transsubstanciace?

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah