Hlavní strana > Historie > Novověk > Reformace v Evropě, 16. století

test Reformace v Evropě, 16. století (Novověk)

    Autor: Estelka (34vlož. 153vyzk.+5%ø) ... vloženo 17.4.2011
Test vyzkoušen 779 krát, průměrný výsledek je 48.1%.
U některých otázek může být více odpovědí správných, zaškrtněte všechny.
 1. Co to je transsubstanciace?

 2. Kdo napsal 95 tezí?

 3. Jih-1579-Arraská unie

 4. Kdo vládl v letech 1493-1519?

 5. Tridentský koncil

 6. V letech 1524-1526 probíhala:

 7. Královna Alžběta:

 8. Symbolem smíření hugenotů a katolíků je:

 9. 1522-

 10. Tovaryštvo Ježíšovo, jejich myšlenky:

 11. Ostrovní poloha Angliu umožňovala:

 12. Jak se jmenuje anglická osada v Severní Americe?

 13. 1648

 14. Mezi myšlenky Baltazara Hubmaiera nepatří:

 15. Která nizozemská provincie měla mezinárodní obchodní postavení?

 16. V roce 1556:

 17. 1526

 18. Do Nizozemí patří:

 19. Helvétská konfese:

 20. 1520 -

 21. 1555:

 22. Utrechtská unie leží:

 23. V roce 1598 :

 24. Co to je: 96 tezí ?

 25. 1546-1547

 26. Který panovník vládl v Německu v letech 1519-1556?

 27. Karel V byl císařem a králem v těchto zemích:

 28. Byl to Lutherův žák a aplikoval jeho učení. Avšak odmítá Lutherovu úctu před vrchností:

 29. Která válka měla přispět k tomu, aby se Evropa vrátila zpět ke katolictví?

 30. Jediným potomkem Jindřicha VIII a Kateřiny, který se dožil dospělosti byl/a:

 31. Učení Jana Kalvína je založeno na:

 32. Myšlenky Martina Luthera:

 33. Marie Stuartovna popravena v roce:

 34. Jindřich VIII Tudor se nechal rozvést s Kateřinou Aragonskou a znovu se oženil s Annou Boleyonovou

 35. Co zajistilo přátelství mezi Anglií a Španělskem?

 36. Co to je predestinace?

 37. Kdo to je Markéta Parmská?

 38. 24.8.1572

 39. Kdo to jsou gézové?

 40. Synové Filipa Sličného jsou:

 41. Učení Martina Luthera bylo povážování za kacířské:

 42. Zákon o svrchovanosti:

 43. Augsburkský mír:

 44. Který z panovníků se oženil se španělskou Johankou?

 45. Příznivci kalvinismu:

 46. Kdo/Co je to feudál?

 47. Německo selská válka:

 48. Kdo to jsou hugenoti?

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah