Hlavní strana > Historie > Novověk > Reformace v Evropě, 16. století

test Reformace v Evropě, 16. století (Novověk)

    Autor: Estelka (34vlož. 153vyzk.+5%ø) ... vloženo 17.4.2011
Test vyzkoušen 825 krát, průměrný výsledek je 47.7%.
U některých otázek může být více odpovědí správných, zaškrtněte všechny.
 1. V letech 1524-1526 probíhala:

 2. 1520 -

 3. 1522-

 4. 24.8.1572

 5. Který panovník vládl v Německu v letech 1519-1556?

 6. Co to je transsubstanciace?

 7. Královna Alžběta:

 8. Jih-1579-Arraská unie

 9. Jindřich VIII Tudor se nechal rozvést s Kateřinou Aragonskou a znovu se oženil s Annou Boleyonovou

 10. Kdo to jsou gézové?

 11. Jak se jmenuje anglická osada v Severní Americe?

 12. Do Nizozemí patří:

 13. Kdo to je Markéta Parmská?

 14. Příznivci kalvinismu:

 15. Co to je: 96 tezí ?

 16. Ostrovní poloha Angliu umožňovala:

 17. Učení Jana Kalvína je založeno na:

 18. 1648

 19. Tovaryštvo Ježíšovo, jejich myšlenky:

 20. Kdo napsal 95 tezí?

 21. Synové Filipa Sličného jsou:

 22. V roce 1598 :

 23. Kdo/Co je to feudál?

 24. Který z panovníků se oženil se španělskou Johankou?

 25. V roce 1556:

 26. Myšlenky Martina Luthera:

 27. Helvétská konfese:

 28. Byl to Lutherův žák a aplikoval jeho učení. Avšak odmítá Lutherovu úctu před vrchností:

 29. Augsburkský mír:

 30. Která válka měla přispět k tomu, aby se Evropa vrátila zpět ke katolictví?

 31. Co zajistilo přátelství mezi Anglií a Španělskem?

 32. Mezi myšlenky Baltazara Hubmaiera nepatří:

 33. Jediným potomkem Jindřicha VIII a Kateřiny, který se dožil dospělosti byl/a:

 34. Kdo vládl v letech 1493-1519?

 35. 1555:

 36. Učení Martina Luthera bylo povážování za kacířské:

 37. 1546-1547

 38. Marie Stuartovna popravena v roce:

 39. Tridentský koncil

 40. Která nizozemská provincie měla mezinárodní obchodní postavení?

 41. Německo selská válka:

 42. Karel V byl císařem a králem v těchto zemích:

 43. Kdo to jsou hugenoti?

 44. Utrechtská unie leží:

 45. 1526

 46. Symbolem smíření hugenotů a katolíků je:

 47. Zákon o svrchovanosti:

 48. Co to je predestinace?

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah