Testi.cz > Historie > Novověk > Reformace v Evropě, 16. století

test Reformace v Evropě, 16. století (Novověk)

    Autor: Estelka (34vlož. 153vyzk.+5%ø) ... vloženo 17.4.2011
Test vyzkoušen 1262 krát, průměrný výsledek je 45.7%.
U některých otázek může být více odpovědí správných, zaškrtněte všechny.
 1. Co to je: 96 tezí ?

 2. 24.8.1572

 3. Kdo napsal 95 tezí?

 4. Symbolem smíření hugenotů a katolíků je:

 5. Kdo to je Markéta Parmská?

 6. Synové Filipa Sličného jsou:

 7. Kdo to jsou gézové?

 8. Ostrovní poloha Angliu umožňovala:

 9. Který z panovníků se oženil se španělskou Johankou?

 10. Zákon o svrchovanosti:

 11. Jih-1579-Arraská unie

 12. Marie Stuartovna popravena v roce:

 13. Příznivci kalvinismu:

 14. Myšlenky Martina Luthera:

 15. Kdo to jsou hugenoti?

 16. Královna Alžběta:

 17. 1520 -

 18. 1546-1547

 19. Jindřich VIII Tudor se nechal rozvést s Kateřinou Aragonskou a znovu se oženil s Annou Boleyonovou

 20. Karel V byl císařem a králem v těchto zemích:

 21. Jak se jmenuje anglická osada v Severní Americe?

 22. Byl to Lutherův žák a aplikoval jeho učení. Avšak odmítá Lutherovu úctu před vrchností:

 23. Augsburkský mír:

 24. V roce 1598 :

 25. Jediným potomkem Jindřicha VIII a Kateřiny, který se dožil dospělosti byl/a:

 26. Helvétská konfese:

 27. Co to je transsubstanciace?

 28. 1648

 29. Co zajistilo přátelství mezi Anglií a Španělskem?

 30. 1555:

 31. Která válka měla přispět k tomu, aby se Evropa vrátila zpět ke katolictví?

 32. Kdo vládl v letech 1493-1519?

 33. V letech 1524-1526 probíhala:

 34. Tridentský koncil

 35. Který panovník vládl v Německu v letech 1519-1556?

 36. 1526

 37. Učení Jana Kalvína je založeno na:

 38. Kdo/Co je to feudál?

 39. Utrechtská unie leží:

 40. Která nizozemská provincie měla mezinárodní obchodní postavení?

 41. Do Nizozemí patří:

 42. Mezi myšlenky Baltazara Hubmaiera nepatří:

 43. Učení Martina Luthera bylo povážování za kacířské:

 44. V roce 1556:

 45. Tovaryštvo Ježíšovo, jejich myšlenky:

 46. Co to je predestinace?

 47. 1522-

 48. Německo selská válka:

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog
Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah