Testi.cz > Historie > Novověk > Reformace v Evropě, 16. století

test Reformace v Evropě, 16. století (Novověk)

    Autor: Estelka (34vlož. 153vyzk.+5%ø) ... vloženo 17.4.2011
Test vyzkoušen 1092 krát, průměrný výsledek je 46.3%.
U některých otázek může být více odpovědí správných, zaškrtněte všechny.
 1. Utrechtská unie leží:

 2. Učení Martina Luthera bylo povážování za kacířské:

 3. Příznivci kalvinismu:

 4. Marie Stuartovna popravena v roce:

 5. Tovaryštvo Ježíšovo, jejich myšlenky:

 6. Která válka měla přispět k tomu, aby se Evropa vrátila zpět ke katolictví?

 7. 1520 -

 8. Co to je predestinace?

 9. Jediným potomkem Jindřicha VIII a Kateřiny, který se dožil dospělosti byl/a:

 10. 1546-1547

 11. Jindřich VIII Tudor se nechal rozvést s Kateřinou Aragonskou a znovu se oženil s Annou Boleyonovou

 12. Zákon o svrchovanosti:

 13. Karel V byl císařem a králem v těchto zemích:

 14. Ostrovní poloha Angliu umožňovala:

 15. 1648

 16. Synové Filipa Sličného jsou:

 17. Německo selská válka:

 18. Co to je transsubstanciace?

 19. Helvétská konfese:

 20. Která nizozemská provincie měla mezinárodní obchodní postavení?

 21. Co zajistilo přátelství mezi Anglií a Španělskem?

 22. Učení Jana Kalvína je založeno na:

 23. 1526

 24. V roce 1598 :

 25. Který z panovníků se oženil se španělskou Johankou?

 26. 24.8.1572

 27. Do Nizozemí patří:

 28. Jih-1579-Arraská unie

 29. Tridentský koncil

 30. Mezi myšlenky Baltazara Hubmaiera nepatří:

 31. Královna Alžběta:

 32. V roce 1556:

 33. 1522-

 34. Symbolem smíření hugenotů a katolíků je:

 35. Kdo to jsou hugenoti?

 36. Augsburkský mír:

 37. Byl to Lutherův žák a aplikoval jeho učení. Avšak odmítá Lutherovu úctu před vrchností:

 38. Který panovník vládl v Německu v letech 1519-1556?

 39. Kdo/Co je to feudál?

 40. Kdo to jsou gézové?

 41. Co to je: 96 tezí ?

 42. 1555:

 43. Myšlenky Martina Luthera:

 44. Jak se jmenuje anglická osada v Severní Americe?

 45. Kdo to je Markéta Parmská?

 46. Kdo napsal 95 tezí?

 47. V letech 1524-1526 probíhala:

 48. Kdo vládl v letech 1493-1519?

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah