Testi.cz > Historie > Novověk > Reformace v Evropě, 16. století

test Reformace v Evropě, 16. století (Novověk)

    Autor: Estelka (34vlož. 153vyzk.+5%ø) ... vloženo 17.4.2011
Test vyzkoušen 927 krát, průměrný výsledek je 47.5%.
U některých otázek může být více odpovědí správných, zaškrtněte všechny.
 1. Symbolem smíření hugenotů a katolíků je:

 2. Co to je transsubstanciace?

 3. Učení Jana Kalvína je založeno na:

 4. Utrechtská unie leží:

 5. Jindřich VIII Tudor se nechal rozvést s Kateřinou Aragonskou a znovu se oženil s Annou Boleyonovou

 6. Kdo to jsou hugenoti?

 7. Který panovník vládl v Německu v letech 1519-1556?

 8. Mezi myšlenky Baltazara Hubmaiera nepatří:

 9. 1648

 10. Co to je: 96 tezí ?

 11. Učení Martina Luthera bylo povážování za kacířské:

 12. Jak se jmenuje anglická osada v Severní Americe?

 13. Myšlenky Martina Luthera:

 14. Byl to Lutherův žák a aplikoval jeho učení. Avšak odmítá Lutherovu úctu před vrchností:

 15. V letech 1524-1526 probíhala:

 16. Marie Stuartovna popravena v roce:

 17. Kdo to je Markéta Parmská?

 18. Tovaryštvo Ježíšovo, jejich myšlenky:

 19. Synové Filipa Sličného jsou:

 20. Německo selská válka:

 21. 1520 -

 22. V roce 1598 :

 23. Karel V byl císařem a králem v těchto zemích:

 24. Helvétská konfese:

 25. Augsburkský mír:

 26. Který z panovníků se oženil se španělskou Johankou?

 27. Kdo/Co je to feudál?

 28. Co to je predestinace?

 29. 24.8.1572

 30. Kdo to jsou gézové?

 31. Jediným potomkem Jindřicha VIII a Kateřiny, který se dožil dospělosti byl/a:

 32. Do Nizozemí patří:

 33. Příznivci kalvinismu:

 34. Kdo vládl v letech 1493-1519?

 35. Která válka měla přispět k tomu, aby se Evropa vrátila zpět ke katolictví?

 36. V roce 1556:

 37. Co zajistilo přátelství mezi Anglií a Španělskem?

 38. Ostrovní poloha Angliu umožňovala:

 39. 1546-1547

 40. Královna Alžběta:

 41. 1526

 42. Tridentský koncil

 43. 1555:

 44. 1522-

 45. Která nizozemská provincie měla mezinárodní obchodní postavení?

 46. Zákon o svrchovanosti:

 47. Jih-1579-Arraská unie

 48. Kdo napsal 95 tezí?

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah