Hlavní strana > Historie > Novověk > Reformace v Evropě, 16. století

test Reformace v Evropě, 16. století (Novověk)

    Autor: Estelka (34vlož. 153vyzk.+5%ø) ... vloženo 17.4.2011
Test vyzkoušen 801 krát, průměrný výsledek je 48.1%.
U některých otázek může být více odpovědí správných, zaškrtněte všechny.
 1. Karel V byl císařem a králem v těchto zemích:

 2. Augsburkský mír:

 3. Byl to Lutherův žák a aplikoval jeho učení. Avšak odmítá Lutherovu úctu před vrchností:

 4. Zákon o svrchovanosti:

 5. Která válka měla přispět k tomu, aby se Evropa vrátila zpět ke katolictví?

 6. Co to je: 96 tezí ?

 7. Kdo napsal 95 tezí?

 8. 1546-1547

 9. Symbolem smíření hugenotů a katolíků je:

 10. Jediným potomkem Jindřicha VIII a Kateřiny, který se dožil dospělosti byl/a:

 11. Kdo/Co je to feudál?

 12. Utrechtská unie leží:

 13. Kdo to je Markéta Parmská?

 14. Myšlenky Martina Luthera:

 15. V roce 1556:

 16. Královna Alžběta:

 17. Učení Jana Kalvína je založeno na:

 18. Jak se jmenuje anglická osada v Severní Americe?

 19. 1648

 20. 1522-

 21. Tovaryštvo Ježíšovo, jejich myšlenky:

 22. V letech 1524-1526 probíhala:

 23. Která nizozemská provincie měla mezinárodní obchodní postavení?

 24. 24.8.1572

 25. Co to je transsubstanciace?

 26. Mezi myšlenky Baltazara Hubmaiera nepatří:

 27. Helvétská konfese:

 28. Příznivci kalvinismu:

 29. Jih-1579-Arraská unie

 30. Který panovník vládl v Německu v letech 1519-1556?

 31. Kdo to jsou hugenoti?

 32. 1520 -

 33. 1555:

 34. Ostrovní poloha Angliu umožňovala:

 35. Kdo to jsou gézové?

 36. Jindřich VIII Tudor se nechal rozvést s Kateřinou Aragonskou a znovu se oženil s Annou Boleyonovou

 37. V roce 1598 :

 38. Kdo vládl v letech 1493-1519?

 39. Tridentský koncil

 40. Učení Martina Luthera bylo povážování za kacířské:

 41. Marie Stuartovna popravena v roce:

 42. Do Nizozemí patří:

 43. Německo selská válka:

 44. 1526

 45. Co to je predestinace?

 46. Co zajistilo přátelství mezi Anglií a Španělskem?

 47. Synové Filipa Sličného jsou:

 48. Který z panovníků se oženil se španělskou Johankou?

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah