Testi.cz > Historie > Novověk > Reformace v Evropě, 16. století

test Reformace v Evropě, 16. století (Novověk)

    Autor: Estelka (34vlož. 153vyzk.+5%ø) ... vloženo 17.4.2011
Test vyzkoušen 986 krát, průměrný výsledek je 47.2%.
U některých otázek může být více odpovědí správných, zaškrtněte všechny.
 1. Jindřich VIII Tudor se nechal rozvést s Kateřinou Aragonskou a znovu se oženil s Annou Boleyonovou

 2. Příznivci kalvinismu:

 3. 1522-

 4. Co zajistilo přátelství mezi Anglií a Španělskem?

 5. 1546-1547

 6. Kdo to jsou hugenoti?

 7. V letech 1524-1526 probíhala:

 8. Mezi myšlenky Baltazara Hubmaiera nepatří:

 9. Zákon o svrchovanosti:

 10. Co to je predestinace?

 11. Jak se jmenuje anglická osada v Severní Americe?

 12. Učení Martina Luthera bylo povážování za kacířské:

 13. Karel V byl císařem a králem v těchto zemích:

 14. Který z panovníků se oženil se španělskou Johankou?

 15. Tovaryštvo Ježíšovo, jejich myšlenky:

 16. Marie Stuartovna popravena v roce:

 17. Kdo vládl v letech 1493-1519?

 18. Učení Jana Kalvína je založeno na:

 19. V roce 1556:

 20. Tridentský koncil

 21. Kdo to jsou gézové?

 22. Myšlenky Martina Luthera:

 23. Královna Alžběta:

 24. 1648

 25. Symbolem smíření hugenotů a katolíků je:

 26. Utrechtská unie leží:

 27. Která válka měla přispět k tomu, aby se Evropa vrátila zpět ke katolictví?

 28. 24.8.1572

 29. Helvétská konfese:

 30. Která nizozemská provincie měla mezinárodní obchodní postavení?

 31. Do Nizozemí patří:

 32. 1555:

 33. Kdo/Co je to feudál?

 34. Jih-1579-Arraská unie

 35. V roce 1598 :

 36. Co to je: 96 tezí ?

 37. Kdo napsal 95 tezí?

 38. Byl to Lutherův žák a aplikoval jeho učení. Avšak odmítá Lutherovu úctu před vrchností:

 39. Kdo to je Markéta Parmská?

 40. Který panovník vládl v Německu v letech 1519-1556?

 41. 1520 -

 42. Německo selská válka:

 43. Co to je transsubstanciace?

 44. 1526

 45. Synové Filipa Sličného jsou:

 46. Jediným potomkem Jindřicha VIII a Kateřiny, který se dožil dospělosti byl/a:

 47. Augsburkský mír:

 48. Ostrovní poloha Angliu umožňovala:

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah