Testi.cz > Historie > Novověk > Reformace v Evropě, 16. století

test Reformace v Evropě, 16. století (Novověk)

    Autor: Estelka (34vlož. 153vyzk.+5%ø) ... vloženo 17.4.2011
Test vyzkoušen 968 krát, průměrný výsledek je 47.4%.
U některých otázek může být více odpovědí správných, zaškrtněte všechny.
 1. Jih-1579-Arraská unie

 2. Byl to Lutherův žák a aplikoval jeho učení. Avšak odmítá Lutherovu úctu před vrchností:

 3. Utrechtská unie leží:

 4. V letech 1524-1526 probíhala:

 5. Jak se jmenuje anglická osada v Severní Americe?

 6. 1555:

 7. Myšlenky Martina Luthera:

 8. Kdo napsal 95 tezí?

 9. Synové Filipa Sličného jsou:

 10. Tovaryštvo Ježíšovo, jejich myšlenky:

 11. Která nizozemská provincie měla mezinárodní obchodní postavení?

 12. Do Nizozemí patří:

 13. 1522-

 14. 1648

 15. Královna Alžběta:

 16. Augsburkský mír:

 17. V roce 1598 :

 18. Zákon o svrchovanosti:

 19. Jindřich VIII Tudor se nechal rozvést s Kateřinou Aragonskou a znovu se oženil s Annou Boleyonovou

 20. 1520 -

 21. Tridentský koncil

 22. Kdo vládl v letech 1493-1519?

 23. Co to je predestinace?

 24. 24.8.1572

 25. V roce 1556:

 26. Co zajistilo přátelství mezi Anglií a Španělskem?

 27. Mezi myšlenky Baltazara Hubmaiera nepatří:

 28. Karel V byl císařem a králem v těchto zemích:

 29. Kdo to jsou hugenoti?

 30. Příznivci kalvinismu:

 31. Učení Martina Luthera bylo povážování za kacířské:

 32. Kdo to je Markéta Parmská?

 33. Helvétská konfese:

 34. Marie Stuartovna popravena v roce:

 35. Který panovník vládl v Německu v letech 1519-1556?

 36. Jediným potomkem Jindřicha VIII a Kateřiny, který se dožil dospělosti byl/a:

 37. Která válka měla přispět k tomu, aby se Evropa vrátila zpět ke katolictví?

 38. Kdo/Co je to feudál?

 39. 1546-1547

 40. Co to je: 96 tezí ?

 41. Co to je transsubstanciace?

 42. Německo selská válka:

 43. Který z panovníků se oženil se španělskou Johankou?

 44. 1526

 45. Kdo to jsou gézové?

 46. Ostrovní poloha Angliu umožňovala:

 47. Učení Jana Kalvína je založeno na:

 48. Symbolem smíření hugenotů a katolíků je:

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah