Testi.cz > Historie > Historie > Osmanská říše

test Osmanská říše (Historie)

    Autor: amateur (8vlož. 108vyzk.+20%ø) ... vloženo 8.6.2012
Test vyzkoušen 456 krát, průměrný výsledek je 48.2%.
 1. Turci přišli do Malé Asie z:

 2. Prvním panovníkem nezávislého, osmanského státu byl:

 3. Jaké bylo hlavní město Osmanů před dobytím Konstantinopole?

 4. R. 1389 Turci porazili na Kosově poli:

 5. Který sultán dobyl Konstantinopol?

 6. Bojovník proti Turkům v 15. století a albánský národní hrdina:

 7. Dalším bojovníkem s Turky byl Vlad III Dracul (předloha pro slavný Stokerův román). Kde tento legendární panovník skutečně vládl?

 8. Jedním z nejmocnějších osmanských panovníků byl Süleyman I., v Evropě známý jako nádherný. jak mu říkali poddaní?

 9. Spojencem Süleymana I. proti Habsburkům byl král:

 10. Významný admirál a korzár alžírského původ v tureckých službách v 16. století se jmenoval:

 11. Elitní osmanská pěchota:

 12. V době největšího rozsahu Osmanská říše NEZAHRNOVALA:

 13. Po většinu historie východní soused a nepřítel Osmanů:

 14. Kdo to byli dervišové?

 15. Oblíbeným sídlem mnoha sultánů byl palác:

 16. Turky u Vídně (1683) porazil:

 17. V první polovině 19. století vládl v Egyptě (formálně pořád součásti Osmanské říše):

 18. Kolika Balkánských válek se zúčastnila Osmanská říše?

 19. V 1. světové válce Turecko bylo spojencem:

 20. Atatürk (Otec Turků), zakladatel turecké republiky se jmenoval:

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog
Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah