Testi.cz > Historie > Moderní dějiny > Studená válka-Megatest

test Studená válka-Megatest (Moderní dějiny)

    Autor: Jeník (6vlož. 243vyzk.+14%ø) ... vloženo 30.7.2012
Test vyzkoušen 1708 krát, průměrný výsledek je 38.6%.
 1. Studená vlka bývá obvykle spojována s obdobím:

 2. Ve kterém roce byla podepsána tzv. Atlantická charta?

 3. Prvním z konfliktů Studené války byla tzv. Íránská krize. O co šlo?

 4. Co bylo hlavním obsahovým jádrem Trumanovy doktríny?

 5. Kdy byla tato doktrína vyhlášena?

 6. V materiálním vyjádření znamenala tato doktrína finanční pomoc dvěma zemím. Kterým?

 7. Kdo byl faktickým autorem textu této doktríny?

 8. Jak se jmenovala organizace, ze kterého vzniklo NATO?

 9. Ve kterém roce vznikla Varšavská smlouva?

 10. Na co její vznik reagoval?

 11. V roce 1956 došlo k rozkolu v Západních zemích. Jaká událost k tomu vedla?

 12. Co vyhlašovala tzv. Eisenhowerova doktrína?

 13. Jak se jmenoval vůdčí představitel Maďarské komunistické strany, který musel být pro svojí neochotu ke změnám odvolán a v důsledku jeho odvolání mohlo dojít k postupnému uvolňování režimu, který vyústil revolucí?

 14. V roce 1961 dochází ke Konžské krizi. V jejím průběhu byl zabit ministerský předseda nové samostatné vlády. Jeho jméno se pak stalo symbolem boje proti kolonialismu. Jak se jmenoval?

 15. Kdo byl generálním tajemníkem OSN v letech 1953-1961?

 16. Kdy byla započata stavba Berlínské zdi?

 17. Který přední Východoněmecký politik byl jejím velkým zastáncem?

 18. Ve kterém roce zvítězila Kubánská revoluce?

 19. Karibská krize z října 1962 skončila demontáží sovětských raket z ostrova Kuba. Jaký ústupek musely za to učinit Spojené státy?

 20. Ve které zemi a v jakém roce byl zabit Ernesto Guevara?

 21. Jak jmenoval generál, který potlačil komunistický experiment v Chile a s podporou CIA se dostal k moci diktátora?

 22. Ve kterém roce byla vyhlášena Tonkinská rezoluce, která znamenala vyslání amerických vojáků do Vietnamu?

 23. Za kterého prezidenta se tak stalo?

 24. V roce 1972 podepsaly USA a SSSR tzv. Smlouvu SALT. O co šlo?

 25. V roce 1975 zvítězili komunisté kromě Vietnamu ještě v jiné asijské zemi. Které?

 26. Na vánoční svátky roku 1979 začal jeden z posledních velkých zástupných konfliktů ve třetím světě. Jaký?

 27. V roce 1982 umírá dlouholetý vůdce SSSR Leonid Brežněv. Kdo se stal jeho nástupcem?

 28. Kdy začal pád Berlínské zdi?

 29. Kdo se stal prvním demokraticky zvoleným prezidentem v Polsku?

 30. Studená válka skončila rozpadem SSSR. Který den se to stalo?

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog
Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah