Testi.cz > Jazyky > Jiné jazyky > Původ a typologie

test Původ a typologie (Jiné jazyky)

    Autor: sova (anonym) ... vloženo 9.5.2007
Test vyzkoušen 1823 krát, průměrný výsledek je 57.6%.
  1. Jazyk je systém konvenčních znaků a pravidel jejich užívání.Podle jazykového prazákladu rozdělujeme jazyky do jazykových rodin (skupin).Který z uvedených jazyků nepatří do rodiny indoevropské ?

  2. Do které jazykové rodiny patří maďarština,laponština,finština ,estonština ?

  3. Romština patří do rodiny jazyků indoevropských. Do které skupiny této rodiny ji řadíme ?

  4. Do indoevropské rodiny patří i jazyky slovanské. Jak dále rozdělujeme jazyky slovanské ?

  5. Do které skupiny indoevropských jazyků patří angličtina ?

  6. Jazyky jednotlivých rodin a skupin jsou si příbuzné,typologicky však mohou být rozdílné.Kolik je základních typů jazykové stavby ?

  7. Jakým typem jazyka je francouzština ?

  8. V každém jazyce převládá některý z typů,jsou v něm však často zastoupeny i znaky typů jiných. Čeština je převahou flexivní.Rysy kterého typu mají substantiva podle vzoru stavení ?

  9. Který jazyk je pro velké množství složenin typem polysyntetickým ?

  10. Co platí o češtině ?

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog
Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah