Testi.cz > Hudba > Hudba > Hudba - všeobecná hudební nauka

test Hudba - všeobecná hudební nauka (Hudba)

    Autor: Anna a démoni (2vlož. 94vyzk.+25%ø) ... vloženo 18.7.2017
Test vyzkoušen 316 krát, průměrný výsledek je 37.3%.
U některých otázek může být více odpovědí správných, zaškrtněte všechny.
 1. Stupnice je postupná řada tónů v rozsahu oktávy uspořádaná podle určitých pravidel. Tato pravidla určují intervaly mezi jejími stupni. Podle nich dělíme stupnice na:

 2. Jaké předznamenání má H dur a jaká je její paralelní mollová tónina?

 3. D dur má dva křížky. Jaké je předznamenání stejnojmenné d moll?

 4. Harmonická mollová stupnice, jak už její název napovídá, dobře vyhovuje harmonickým účelům. Čím se vyznačuje?

 5. Církevní stupnice se podobají stupnicím durovým nebo molovým, a to podle toho, zda je jejich první tercie velká nebo malá. Každá církevní stupnice má však charakteristický tón, který tvoří s I. stupněm charakteristický interval, jímž se tato stupnice liší od durové nebo mollové stupnice začínající stejným tónem. Jaký je charakteristický interval lydické stupnice?

 6. Církevní stupnice se původně tvořily pokaždé od stejných tónů hudební abecedy, můžeme je však též transponovat. Jak vypadá frygická stupnice od tónu cis?

 7. Jaká stupnice je na obrázku?
  Jaká stupnice je na obrázku? (náhled)

 8. Interval je výškový poměr dvou tónů. Jaký interval je c-g?

 9. Jaký interval je cisis-hes?

 10. Máme před sebou několik intervalů. Které z nich jsou malé tercie?

 11. Které z těchto intervalů jsou enharmonické?

 12. Které z těchto intervalů jsou disonantní?

 13. Které z těchto intervalů jsou zpěvné?

 14. Akord je souzvuk nejméně tří různých tónů. U akordů rozeznáváme dvojí tvary: základní tvary a obraty. Kolik obratů má septakord a jak se nazývají?

 15. Které z těchto kvintakordů jsou durové?

 16. Které z těchto akordů jsou v základním tvaru?

 17. Jak nazveme kvintakord f-a-cis?

 18. Který septakord je zmenšeně malý?

 19. Akordy můžeme dělit na doškálné a alterované. Alterované akordy vznikají z doškálných akordů tím, že některý jejich tón nahodile zvýšíme nebo snížíme. Které z těchto akordů jsou alterované?

 20. Na obrázku máme nádherný akord. Co o něm víte?
  Na obrázku máme nádherný akord. Co o něm víte? (náhled)

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog
Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah