Testi.cz > Hudba > Hudba > Hudba - harmonie

test Hudba - harmonie (Hudba)

    Autor: Anna a démoni (2vlož. 94vyzk.+25%ø) ... vloženo 16.7.2017
Test vyzkoušen 163 krát, průměrný výsledek je 42.5%.
 1. Hlavní kvintakordy, tedy tónický, subdominantní a dominantní, se v tónině nacházejí na:

 2. Citlivý tón je takový tón, jenž jeví snahu postupovat k určitému tónu půltónovým krokem. Který akord obsahuje citlivý tón?

 3. Akordy, kterými harmonizujeme skladbu, vedle sebe neklademe libovolně, ale spojujeme je podle určitých pravidel. Tato pravidla odvozujeme z tzv. příbuznosti kvintakordů, jež je založena na existenci společných tónů v obou kvintakordech. Kolik společných tónů mají kvintakordy terciové příbuznosti?

 4. Nejplynulejším spojením příbuzných kvintakordů je tzv. přísné spojení. Jak vypadá?

 5. Co je klamný spoj a jak ho provádíme?

 6. Sextakord je prvním obratem kvintakordu a má v basu tercii kvintakordu. Jaká úprava sextakordu je ideální, bereme-li v úvahu čtyřhlasou úpravu?

 7. Druhý obrat kvintakordu nazýváme kvartsextakord. Má v basu kvintu původního kvintakordu. Jaké druhy kvartsextakordů rozlišujeme?

 8. Závěr je uspokojivé ukončení hudební věty. Rozlišujeme závěr autentický, plagální, závěry poloviční, klamný závěr... Každý závěr pak může být dokonalý, nebo zeslabený. Jaké je kritérium pro to, aby byl závěr harmonický dokonalý?

 9. Hlavní septakordy se v tónině nacházejí na:

 10. Každý septakord je disonance, a proto žádá tzv. rozvedení. Rozvedení septakordu spočívá v takovém vedení disonantních tónů, které uklidňuje napětí v septakordu. Septakordy mohou být rozvedeny dominantně, subdominantně, nebo kombinovaně. Jakým způsobem rozvádíme septakord VII. stupně?

 11. Žádná větší skladba nemůže vystačit jen s jednou tóninou. Abychom dosáhli většího harmonického kontrastu, střídáme hlavní tóninu jinými tóninami. Diatonická modulace používá jen diatonické spoje a je umožněna víceznačností akordů, tedy schopností akordu náležet současně několika tóninám. V jakých tóninách se vyskytuje kvintakord f moll?

 12. Mimotonální akordy se svým složením nijak neliší od akordů doškálných, jsou však "vypůjčené" z cizí tóniny. Jaké dva druhy mimotonálních akordů rozlišujeme?

 13. Máme tu neznámý akord. Víme, že je to mollový kvintakord postavený na VII. stupni v dur i v moll. Tento kvintakord jeví snahu stoupat všemi třemi tóny k tónickému kvintakordu v moll, dvěma tóny pak k tónickému kvintakordu v dur. Funkčně je silnější "durovou dominantou", s níž má dva společné tóny. Jak se tento akord nazývá?

 14. Alterované akordy mají zcela odlišné složení než akordy doškálné. Poznáme je podle toho, že obsahují jeden charakteristický interval. Který?

 15. Co je paralelismus?

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah