Testi.cz > Hudba > Hudba > Intervaly(3.)

test Intervaly(3.) (Hudba)

    Autor: Giulietta (21vlož. 203vyzk.+28%ø) ... vloženo 4.4.2007
Test vyzkoušen 3011 krát, průměrný výsledek je 61.2%.
  1. Který z následujících intervalů nelze označit přívlastkem čistý?

  2. Převrácená velká sexta je:

  3. Interval h-f je:

  4. Interval je souzvuk:

  5. Který z těchto intervalů je konsonantní?

  6. Vyberte, které z následujících tvrzení je správné.

  7. O kterém z následujících intervalů platí, že je v tónině D dur nedoškálný?

  8. Vyberte interval, který není se zbylými dvěma enharmonicky shodný.

  9. Jak nezvete interval e-fis?

  10. Který z těchto intervalů je disonantní?

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog
Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah