Testi.cz > Geografie > Geografie > Obyvatelstvo(2.)

test Obyvatelstvo(2.) (Geografie)

    Autor: lastminutman (8vlož. 67vyzk.+12%ø) ... vloženo 14.6.2011
Test vyzkoušen 561 krát, průměrný výsledek je 47%.
 1. Kolik je v ČR sňatků (absolutně) (2006)?

 2. Na obrázku vidíme věkovou pyramidu, která to je?
  Na obrázku vidíme věkovou pyramidu, která to je? (náhled)

 3. Co není typické pro druhý demografický přechod?

 4. Jaký ukazatel udává kolik děvčat, kterých se narodí ženě v jejím reprodukčním období dosáhne věku své matky v době porodu?

 5. Migrační saldo vypočítáme?

 6. Průměrná hustota zalidnění světa je?

 7. U jakého typu demografické revoluce dochází k poklesu porodnosti a ke zlepšování úrovně úmrtnosti a to současně v obou fázích demografického přechodu.

 8. Fertilita (hrubá míra plodnosti) porovnává?

 9. 1. Natalita svět, 2. Úhrnná plodnost svět, 3. Natalita Evropa, 4. Úhrná plodnost Evropa (2006)

 10. Naděje na dožití (muži i ženy) je největší v Japonsku (1) a nejnižší ve Svazijsku(1). O jaké hodnoty se jedná? (2005)

 11. Ve kterém ze jmenovaných států je nevyšší relativní potratovost?

 12. Kvintér (pokud se vymezuje ve struktuře národního hospodářství) je?

 13. Jaký index ve světě (ze jmenovaných) bude větší pro kohortu 60-ti letých?

 14. Plodnost je v závislosti s porodností vždy?

 15. Úmrtnost řekneme jinak?

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog
Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah