Hlavní strana > Geografie > Geografie > HYDROSFÉRA, BIOSFÉRA

test HYDROSFÉRA, BIOSFÉRA (Geografie)(nezveřejněné)

    Autor: Estelka (34vlož. 153vyzk.+5%ø) ... vloženo 13.6.2010
Upozornění: Tento test pravděpodobně obsahuje chyby nebo je jinak závadný. Nic nebrání tomu, abyste si jej vyzkoušeli, ale výsledky je třeba brát s rezervou, a případně se nerozčilovat.
Test vyzkoušen 384 krát, průměrný výsledek je 24%.
U některých otázek může být více odpovědí správných, zaškrtněte všechny.
 1. Kolik druhů tučňáku žije v Antarktidě?

 2. Co je to STEP?

 3. Která zvířata žijí v Arktidě? (vyberte 2)

 4. Kde najdeme pouště ?

 5. Mezi lesy mírného pásu patří: (vyberte 3)

 6. Co je to REG?

 7. Co se pěstuje v oázách? (vyberte 2)

 8. Jakého moře je součástí Gibraltar?

 9. Která zvířata najdeme v savanách Austrálie? (vyberte 3)

 10. Mezi geobiom NEpatří: (vyberte 3)

 11. Jaké je úmoří řeky Rýn?

 12. Co patří mezi podmínky ovlivňující charakter a rozmístění biosféry na Zemi? (vyberte 2)

 13. Co říká Bergmannovo pravidlo?

 14. Kde najdeme Tropické deštné lesy? (vyberte 3)

 15. Co se pěstuje v savanách? (vyberte 2)

 16. Jak se dá nazvat: Přemrzlý sníh?

 17. Co je to Prérie?

 18. Mezi bezodtoké řeky patří: (vyberte 2)

 19. K jakým úmořím patří ČR? (vyberte 3)

 20. Jaká zvířata můžeme najít v pouštích??? (vyberte 3)

 21. Co to znamená krill?

 22. Označ evropský průplav:

 23. Co je to rozvodí?

 24. Která zvířata nejdeme v Africké SAVANĚ? (vyberte 3)

 25. Které pouště patří mezi klimatické (pasátové) ? (vyberte 3)

 26. Jaká je průměrná hloubka světového oceánu?

 27. Proč nepatří Kaspické moře do světového oceánu?

 28. Jaké rostliny rostou v Arktidě? (vyberte 3)

 29. Co je to LES?

 30. Co spojuje Drakeův průliv?

 31. Zvířata žijící v tropických deštných lesích? (vyberte 2)

 32. Kde žije nejvíce JEDINCŮ organismů?

 33. Který geobiom zabírá až 14 % celé souše?

 34. Blahovičník najdeme v :

 35. Které pouště patří mezi Pobřežní? (vyberte 2)

 36. Co víš o stromových patrech ve střídavě vlhkých lesích? (vyberte 3)

 37. Co se pěstuje v pásu Tvrdolistých lesů a křovin?

 38. Které pouště patří mezi vnitřní ? (vyberte 2)

 39. Která moře spojuje průliv Dardanely?

 40. Co se pěstuje ve stepích? (vyberte 2)

 41. Co to jsou MANGROVE?

 42. Jaký je průměrný průtok Dyje v Břeclavi?

 43. Jaké je úmoří řeky Labe?

 44. Co je to CELINA?

 45. Podle charakteru dřevin, dělíme lesy na: (vyberte 3)

 46. Kde jsou největší plochy bažin na světě?

 47. Jakého původu jsou dvě nejhlubší jezera?

 48. Která zvířata najdeme v savanách Jižní Ameriky? (vyberte 2)

 49. Co to je Biodiverzita?

 50. Co se pěstuje v okolí Středozemního moře? (vyberte 2)

 51. Co se chová v subtropickém pásu? (vyberte 3)

 52. Který živočich je největší na naší planetě?

 53. Která zvířata žijí v Tajze? (tajga) (vyberte 2)

 54. Jaké rostliny najdeme na poušti? (vyberte 2)

 55. Strukturu biosféry tvoří:

 56. Jaké je úmoří řeky Odry?

 57. Kolik druhů kvetoucích rostlin roste v Antarktidě?

 58. Označ americký průplav:

 59. Označte správnou možnost, vodstva seřazené podle velikosti:

 60. Která moře spojuje průliv Bospor?

 61. Označ správné odpovědi. Subekvatoriální pás: (vyberte 3)

 62. Kde najdeme subtropický pás? (vyberte 2)

 63. Jaké je úmoří řeky Rhone?

 64. Kde byla naměřena nejnižší teplota na Zemi?

 65. Co je to průliv?

 66. Co je to Biosféra? (vyberte 3)

 67. Co pokrývá největší rozlohu lesních ploch na Zemi?

 68. Co je TUNDRA?

 69. Co je to PAMPA?

 70. Teplý mořský proud způsobený větrem je . .

 71. Co to znamená PERMAFROST?

 72. Největší poušť světa?

 73. Mezi studené mořské proudy nepatří: (vyberte 3)

 74. Co říká Allenovo pravidlo?

 75. Jaké jsou složky ekosystému? (vyberte 3)

 76. Co je to HAMADA?

 77. Označ správné odpovědi. EKVATORIÁLNÍ PÁS: (vyberte 3)

 78. Co je to ERG?

 79. Kde najdeme Střídavě vlhké lesy? (vyberte 2)

 80. Co roste v Tundrách? (vyberte 3)

 81. Co je to ekosystém ? (vyberte 4)

 82. Co je to SERIR?

 83. Co všechno se může pěstovat v Tropických deštných lesích? (vyberte 3)

 84. Jaký je vzduch v tropickém pásu?

 85. Vzácná dřeva jako jsou mahagon, týk nebo eben najdeme :

 86. Soubor podobných ekosystémů v rámci klimatického pásu je:

 87. 2 nejmohutnější řeky světa

 88. Stromy Baobab a Akácie rostou v:

 89. Jaká jsou zvířata vyskytující se v Tundrách? (vyberte 2)

 90. Označ africký průplav:

 91. Která poušť je nejsušší a kde se nachází?

 92. Jaká max. teplota byla naměřena v tropickém pásu a kde?

 93. Co se pěstuje ve STŘÍDAVĚ VLHKÝCH LESÍCH? (vyberte 2)

 94. Kteří ptáci žijí v Antarktidě? (vyberte 2)

 95. Jaké je úmoří řeky Dunaj?

 96. Která zvířata žijí ve stepích? (vyberte 3)

 97. Jaký přínos mají tropické deštné lesy? (vyberte 2)

 98. jaká zvířata žijí v Střídavě vlhkých lesích? (vyberte 3)

 99. Kde žije nejvíce DRUHŮ organismů?

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah