Testi.cz > Geografie > Geografie > HYDROSFÉRA, BIOSFÉRA

test HYDROSFÉRA, BIOSFÉRA (Geografie)(nezveřejněné)

    Autor: Estelka (34vlož. 153vyzk.+5%ø) ... vloženo 13.6.2010
Upozornění: Tento test pravděpodobně obsahuje chyby nebo je jinak závadný. Nic nebrání tomu, abyste si jej vyzkoušeli, ale výsledky je třeba brát s rezervou, a případně se nerozčilovat.
Test vyzkoušen 416 krát, průměrný výsledek je 23.2%.
U některých otázek může být více odpovědí správných, zaškrtněte všechny.
 1. Jaké je úmoří řeky Odry?

 2. Mezi studené mořské proudy nepatří: (vyberte 3)

 3. Strukturu biosféry tvoří:

 4. Označte správnou možnost, vodstva seřazené podle velikosti:

 5. Kde najdeme Střídavě vlhké lesy? (vyberte 2)

 6. Které pouště patří mezi klimatické (pasátové) ? (vyberte 3)

 7. Jaká je průměrná hloubka světového oceánu?

 8. Co to znamená PERMAFROST?

 9. 2 nejmohutnější řeky světa

 10. Kde jsou největší plochy bažin na světě?

 11. Co je to ERG?

 12. Co je to ekosystém ? (vyberte 4)

 13. Podle charakteru dřevin, dělíme lesy na: (vyberte 3)

 14. Největší poušť světa?

 15. Který živočich je největší na naší planetě?

 16. jaká zvířata žijí v Střídavě vlhkých lesích? (vyberte 3)

 17. Co to je Biodiverzita?

 18. Jaký přínos mají tropické deštné lesy? (vyberte 2)

 19. Co je to rozvodí?

 20. Co je to HAMADA?

 21. Co se pěstuje ve STŘÍDAVĚ VLHKÝCH LESÍCH? (vyberte 2)

 22. Co je to Prérie?

 23. Teplý mořský proud způsobený větrem je . .

 24. Co je to CELINA?

 25. Co roste v Tundrách? (vyberte 3)

 26. Označ americký průplav:

 27. Které pouště patří mezi vnitřní ? (vyberte 2)

 28. Kde byla naměřena nejnižší teplota na Zemi?

 29. Co je to Biosféra? (vyberte 3)

 30. Proč nepatří Kaspické moře do světového oceánu?

 31. K jakým úmořím patří ČR? (vyberte 3)

 32. Co se chová v subtropickém pásu? (vyberte 3)

 33. Kde najdeme pouště ?

 34. Co je to průliv?

 35. Kde žije nejvíce JEDINCŮ organismů?

 36. Která poušť je nejsušší a kde se nachází?

 37. Co je TUNDRA?

 38. Zvířata žijící v tropických deštných lesích? (vyberte 2)

 39. Kolik druhů kvetoucích rostlin roste v Antarktidě?

 40. Co se pěstuje ve stepích? (vyberte 2)

 41. Jaký je průměrný průtok Dyje v Břeclavi?

 42. Jakého moře je součástí Gibraltar?

 43. Jaký je vzduch v tropickém pásu?

 44. Jakého původu jsou dvě nejhlubší jezera?

 45. Co je to LES?

 46. Co se pěstuje v savanách? (vyberte 2)

 47. Která zvířata najdeme v savanách Jižní Ameriky? (vyberte 2)

 48. Jaké rostliny najdeme na poušti? (vyberte 2)

 49. Vzácná dřeva jako jsou mahagon, týk nebo eben najdeme :

 50. Jaká max. teplota byla naměřena v tropickém pásu a kde?

 51. Jaké je úmoří řeky Rhone?

 52. Co je to STEP?

 53. Soubor podobných ekosystémů v rámci klimatického pásu je:

 54. Co se pěstuje v oázách? (vyberte 2)

 55. Co všechno se může pěstovat v Tropických deštných lesích? (vyberte 3)

 56. Označ africký průplav:

 57. Co říká Bergmannovo pravidlo?

 58. Která zvířata nejdeme v Africké SAVANĚ? (vyberte 3)

 59. Kolik druhů tučňáku žije v Antarktidě?

 60. Mezi bezodtoké řeky patří: (vyberte 2)

 61. Kde žije nejvíce DRUHŮ organismů?

 62. Co je to PAMPA?

 63. Stromy Baobab a Akácie rostou v:

 64. Která zvířata žijí ve stepích? (vyberte 3)

 65. Co je to SERIR?

 66. Co to znamená krill?

 67. Který geobiom zabírá až 14 % celé souše?

 68. Co pokrývá největší rozlohu lesních ploch na Zemi?

 69. Co patří mezi podmínky ovlivňující charakter a rozmístění biosféry na Zemi? (vyberte 2)

 70. Kteří ptáci žijí v Antarktidě? (vyberte 2)

 71. Co se pěstuje v pásu Tvrdolistých lesů a křovin?

 72. Jaké je úmoří řeky Dunaj?

 73. Mezi geobiom NEpatří: (vyberte 3)

 74. Co říká Allenovo pravidlo?

 75. Která zvířata najdeme v savanách Austrálie? (vyberte 3)

 76. Blahovičník najdeme v :

 77. Označ správné odpovědi. Subekvatoriální pás: (vyberte 3)

 78. Která moře spojuje průliv Dardanely?

 79. Která moře spojuje průliv Bospor?

 80. Jaké je úmoří řeky Labe?

 81. Co spojuje Drakeův průliv?

 82. Označ evropský průplav:

 83. Jaké jsou složky ekosystému? (vyberte 3)

 84. Kde najdeme Tropické deštné lesy? (vyberte 3)

 85. Co se pěstuje v okolí Středozemního moře? (vyberte 2)

 86. Jaké rostliny rostou v Arktidě? (vyberte 3)

 87. Která zvířata žijí v Tajze? (tajga) (vyberte 2)

 88. Která zvířata žijí v Arktidě? (vyberte 2)

 89. Které pouště patří mezi Pobřežní? (vyberte 2)

 90. Co víš o stromových patrech ve střídavě vlhkých lesích? (vyberte 3)

 91. Jak se dá nazvat: Přemrzlý sníh?

 92. Označ správné odpovědi. EKVATORIÁLNÍ PÁS: (vyberte 3)

 93. Mezi lesy mírného pásu patří: (vyberte 3)

 94. Jaké je úmoří řeky Rýn?

 95. Co to jsou MANGROVE?

 96. Kde najdeme subtropický pás? (vyberte 2)

 97. Co je to REG?

 98. Jaká jsou zvířata vyskytující se v Tundrách? (vyberte 2)

 99. Jaká zvířata můžeme najít v pouštích??? (vyberte 3)

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog
Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah