Testi.cz > Filmy a seriály > Filmy > Z POHÁDKY DO POHÁDKY 5

test Z POHÁDKY DO POHÁDKY 5 (Filmy)

    Autor: carmen.18 (706vlož. 2474vyzk.+25%ø) ... vloženo 11.1.2023
Test vyzkoušen 78 krát, průměrný výsledek je 77.3%.
U některých otázek může být více odpovědí správných, zaškrtněte všechny.
 1. A) Jak se jmenuje hvězda na fotografii č.1 z filmové pohádky „O vánoční hvězdě“? B) Jak se dostala hvězda na fotografii č.1 do vesnice?
  A) Jak se jmenuje hvězda na fotografii č.1 z filmové pohádky „O vánoční hvězdě“?  B) Jak se dostala hvězda na fotografii č.1 do vesnice? (náhled)

 2. A) Co hrozilo hvězdě na fotografii č.1 na Zemi? B) Co mohlo hvězdu na fotografii č.1 zachránit?

 3. Kdo byl majitelem chalupy, ve které hvězda na fotografii č.1 skončila? – obrázek č.2
  Kdo byl majitelem chalupy, ve které hvězda na fotografii č.1 skončila? – obrázek č.2 (náhled)

 4. Jak se jmenovala princezna na fotografii č.3, do které se zamiloval mládenec z chalupy na obrázku č.2?
  Jak se jmenovala princezna na fotografii č.3, do které se zamiloval mládenec z chalupy na obrázku č.2? (náhled)

 5. Na fotografické koláži č.4 jsou hvězdy z nebeské klenby označené písmeny. Vyberte a označte možnost, kde jsou nebeské hvězdy správně pojmenovány:
  Na fotografické koláži č.4 jsou hvězdy z nebeské klenby označené písmeny. Vyberte a označte možnost, kde jsou nebeské hvězdy správně pojmenovány: (náhled)

 6. Označte zámek, na kterém se natáčela filmová pohádka „O vánoční hvězdě“? – obrázek č. 5
  Označte zámek, na kterém se natáčela filmová pohádka „O vánoční hvězdě“? – obrázek č. 5 (náhled)

 7. Seznámila se Aninka s princem ve filmové pohádce „Zakleté pírko“ po tom, co políbila a pohladila pírko, které našla. Princ v podobě ptáka přiletěl a proměnil se v člověka.

 8. Jak se jmenuje princ na fotografii č.6, který byl zakletý do podoby ptáka?
  Jak se jmenuje princ na fotografii č.6, který byl zakletý do podoby ptáka? (náhled)

 9. Aninka žila na statku s 2 staršími sestrami, které na ni byly zlé a musela jim sloužit. Když zjistily, že se schází s hezkým mladíkem, sledovaly je a když se od Aninky dozvěděly, že má mladíka ráda a chce s ním odejít, chtěly jí v tom zabránit. Jedna ze sester na stole uviděla ležící pírko a přelámala ho. Tím, že pírko zničila, mládenec zmizel a víc se na statku neukázal. Jedinou možností jak zlomit prokletí a s milovaným se opět shledat bylo, aby se Aninka vydala do světa svého milého hledat a zachránit. Kdo ji po cestě do světa doprovázel, chránil a pomáhal jí překonávat překážky?

 10. Jmenovaly se starší sestry Aninky na obrázku č.7 Boubelína a Žouželína?
  Jmenovaly se starší sestry Aninky na obrázku č.7 Boubelína a Žouželína? (náhled)

 11. A) Jak se jmenoval mladý hrabě na fotografii č.8, který onemocněl záhadnou nemocí a kterého Aninka s pomocí svého průvodce uzdravila? B) Kterou rostlinu/květinu Aninka použila k oživení pramene léčivé vody, z něhož vznikl vodopád a jeho dopadající léčivá voda uzdravila mladého hraběte?
  A) Jak se jmenoval mladý hrabě na fotografii č.8, který onemocněl záhadnou nemocí a kterého Aninka s pomocí svého průvodce uzdravila?  B) Kterou rostlinu/květinu Aninka použila k oživení pramene léčivé vody, z něhož vznikl vodopád a jeho dopadající léčivá voda uzdravila mladého hraběte? (náhled)

 12. Zakletí prince i mladého hraběte měla na svědomí mladá čarodějnice, která se oběma představila jako krásná, ale na první pohled zlá princezna. Prince, potom i mladého hraběte si chtěla vzít za manžela. Když ale oba odmítli její nabídku k sňatku, z pomsty je zaklela. Jak se mladá čarodějnice, která na sebe brala podobu krásné princezny na fotografii č.9 jmenovala?
  Zakletí prince i mladého hraběte měla na svědomí mladá čarodějnice, která se oběma představila jako krásná, ale na první pohled zlá princezna. Prince, potom i mladého hraběte si chtěla vzít za manžela. Když ale oba odmítli její nabídku k sňatku, z pomsty je zaklela. Jak se mladá čarodějnice, která na sebe brala podobu krásné princezny na fotografii č.9 jmenovala? (náhled)

 13. Princ se s ní nechtěl oženit. Řekl jí, že ji nemiluje a chce ještě zůstat svobodný a užívat si volnosti. Tím mladou čarodějnici velmi rozhněval. Jak zněla kletba, kterou čarodějnice proměnila prince v ptáka?

 14. Označte zámky, na kterých se filmovala pohádka „Zakleté pírko“: – fotografie č.10
  Označte zámky, na kterých se filmovala pohádka „Zakleté pírko“: – fotografie č.10 (náhled)

 15. Jak se jmenují princové – královská dvojčata na fotografii č.11 z filmové pohádky „Fišpánská jablíčka“?
  Jak se jmenují princové – královská dvojčata na fotografii č.11 z filmové pohádky „Fišpánská jablíčka“? (náhled)

 16. Jak se jmenují král a královna, kteří jsou rodiči princů – dvojčat na fotografii č.11?

 17. Jakým písmenem jsou na fotografické koláži č.12 označeni královští rodiče princů z fotografie č.11?
  Jakým písmenem jsou na fotografické koláži č.12 označeni královští rodiče princů z fotografie č.11? (náhled)

 18. A) Kdo je dívka na fotografii č.13? B) Za kterého z princů – dvojčat se provdala?
  A) Kdo je dívka na fotografii č.13?  B) Za kterého z princů – dvojčat se provdala? (náhled)

 19. Na kterých zámcích se pohádka „Fišpánská jablíčka“ filmovala? – fotografie č.14
  Na kterých zámcích se pohádka „Fišpánská jablíčka“ filmovala? – fotografie č.14 (náhled)

 20. A) Jak se jmenoval král na fotografii č.15 z filmové pohádky „O podezíravém králi“? B) Ve které zemi byl králem?
  A) Jak se jmenoval král na fotografii č.15 z filmové pohádky „O podezíravém králi“?  B) Ve které zemi byl králem? (náhled)

 21. Kdo je s králem na obrázku č.15?

 22. Jak se jmenuje králova manželka na fotografii č.16?
  Jak se jmenuje králova manželka na fotografii č.16? (náhled)

 23. Kdo byl největším nepřítelem mladé královny?

 24. Osoba, které král důvěřoval a která byla i největším nepřítelem mladé královny, využila jeho žárlivosti a namluvila mu, že v době jeho nepřítomnosti si za něho mladá královna našla náhradu, bez zábran s ním trávila mnoho času a dokonce od něho přijala i drahé šaty a vzácné šperky. Nic z toho nebyla pravda, ale intriky proti mladé královně a králova žárlivost vykonaly své. Královna byla obviněna z nevěry, což bylo provinění, které se trestalo smrtí a tak měla být královna popravena. A) Do které země utekla mladá královna před popravou? B) S kým se v cizí zemi, do které utekla, setkala? – obrázek č.17
  Osoba, které král důvěřoval a která byla i největším nepřítelem mladé královny, využila jeho žárlivosti a namluvila mu, že v době jeho nepřítomnosti si za něho mladá královna našla náhradu, bez zábran s ním trávila mnoho času a dokonce od něho přijala i drahé šaty a vzácné šperky. Nic z toho nebyla pravda, ale intriky proti mladé královně a králova žárlivost vykonaly své. Královna byla obviněna z nevěry, což bylo provinění, které se trestalo smrtí a tak měla být královna popravena. A) Do které země utekla mladá královna před popravou?  B) S kým se v cizí zemi, do které utekla, setkala? – obrázek č.17 (náhled)

 25. Jak se jmenuje zámek na fotografii č.18, na kterém se pohádka „O podezíravém králi“ filmovala?
  Jak se jmenuje zámek na fotografii č.18, na kterém se pohádka „O podezíravém králi“ filmovala? (náhled)

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog
Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah