Testi.cz > Geografie > ČR > Půdy

test Půdy (ČR)

    Autor: Zarelli (32vlož. 281vyzk.+24%ø) ... vloženo 7.12.2009
Test vyzkoušen 1590 krát, průměrný výsledek je 53.5%.
  1. Jaký půdní typ je v České republice nejrozšířenější ?

  2. Jaký půdní typ zaujímá ponejvíce nejsušší a nejteplejší oblasti ?

  3. Kde můžeme většinou nalézt půdní typ podzoly ?

  4. Jak lze nejlépe charakterizovat půdní proces - eluviace ?

  5. Jak lze charakterizovat pojem - oglejení ?

  6. Jaký typ půd se ponejvíce nachází na silně karbonátových horninách ?

  7. Pod označením C horizont v půdním profilu se skrývá ?

  8. Jak lze charakterizovat pojem - humifikace ?

  9. Jaký půdní typ lze charakterizovat jako nivní podél větších toků ?

  10. Jakým písmenem se označuje humusový horizont v půdním profilu ?

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog
Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah