Testi.cz > Jazyky > Čeština > Mluvnice - všehochuť

test Mluvnice - všehochuť (Čeština)

    Autor: annas (18vlož. 819vyzk.+21%ø) ... vloženo 6.7.2014
Test vyzkoušen 811 krát, průměrný výsledek je 50.1%.
U některých otázek může být více odpovědí správných, zaškrtněte všechny.
  1. Která skupina slov patří ke slangové vrstvě v oblasti sportu? (vyberte 2)

  2. Lexikologie je nauka:

  3. Zvolte správnou variantu: (vyberte 2)

  4. Vyberte pravopisně správně příklad:y: (vyberte 2)

  5. Které souvětí je interpunkčně správně? (vyberte 2)

  6. Vyberte sousloví: (vyberte 2)

  7. Biblické přikázání - Miluj bližníího svého jako sebe sama - se svým význam nejvíce podobá ustálenému rčení:

  8. Slovo rasa a rasista jsou

  9. Kde je pravopisná chyba:

  10. Která věta je pravopisně správně? (vyberte 2)

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog
Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah