Testi.cz > Historie > Středověk > Přemyslovci ZSJAVVM

test Přemyslovci ZSJAVVM (Středověk)

    Autor: draconus (20vlož. 54vyzk.+14%ø) ... vloženo 1.2.2015
Test vyzkoušen 351 krát, průměrný výsledek je 73.8%.
 1. Mongolové vpadli na Moravu za vlády krále:

 2. Boleslav I. pomohl porazit:

 3. Přemysl Otakar II. získal rakouské země:

 4. Křížové výpravy se zúčastnil:

 5. V bitvě roku 1278 na Moravské Poli umírá:

 6. Nejstarší historicky doložený Přemyslovec byl:

 7. Co zajišťovala Zlatá Bula Sicilská ?

 8. Roku 995 byli na Libici vyvražděni:

 9. Uherský královský rod se jmenoval:

 10. Roku 935 byl(a) ve Staré Boleslavi zavražděn(a):

 11. Kdo získal Zlatou Bulu Sicilskou ?

 12. Co znamená primogenitura?

 13. Pražské biskupství založeno za vlády:

 14. Vršovci byli vyvražděni roku 1108:

 15. Co znamená Stařešinský řád (seniorát)?

 16. Matka Svatého Václava se jmenovala:

 17. Břetislav I. svoji budoucí manželku Jitku:

 18. Poslední Přemyslovec na trůně se jmenoval:

 19. První české mince byly

 20. Soupeřem Přemysla Otakara II. o císařský titul byl:

 21. Kdy byla udělena Zlatá Bula Sicilská ?

 22. Pradlenu Boženu si vzal za manželku

 23. Boleslav I. byl:

 24. Polský kálovský rod se jmenoval:

 25. Groše ražené za Václava II. byly z kovu?

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog
Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah