Testi.cz > Historie > Středověk > Přemyslovci ZSJAVVM

test Přemyslovci ZSJAVVM (Středověk)

    Autor: draconus (20vlož. 54vyzk.+14%ø) ... vloženo 1.2.2015
Test vyzkoušen 327 krát, průměrný výsledek je 74%.
 1. Soupeřem Přemysla Otakara II. o císařský titul byl:

 2. Křížové výpravy se zúčastnil:

 3. Co znamená Stařešinský řád (seniorát)?

 4. V bitvě roku 1278 na Moravské Poli umírá:

 5. Přemysl Otakar II. získal rakouské země:

 6. Polský kálovský rod se jmenoval:

 7. Kdy byla udělena Zlatá Bula Sicilská ?

 8. Roku 935 byl(a) ve Staré Boleslavi zavražděn(a):

 9. Groše ražené za Václava II. byly z kovu?

 10. Co zajišťovala Zlatá Bula Sicilská ?

 11. Boleslav I. byl:

 12. Matka Svatého Václava se jmenovala:

 13. Poslední Přemyslovec na trůně se jmenoval:

 14. Nejstarší historicky doložený Přemyslovec byl:

 15. První české mince byly

 16. Pradlenu Boženu si vzal za manželku

 17. Vršovci byli vyvražděni roku 1108:

 18. Co znamená primogenitura?

 19. Pražské biskupství založeno za vlády:

 20. Mongolové vpadli na Moravu za vlády krále:

 21. Břetislav I. svoji budoucí manželku Jitku:

 22. Roku 995 byli na Libici vyvražděni:

 23. Boleslav I. pomohl porazit:

 24. Kdo získal Zlatou Bulu Sicilskou ?

 25. Uherský královský rod se jmenoval:

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah