Testi.cz > Historie > Středověk > Islámské říše

test Islámské říše (Středověk)

    Autor: rug124 (5vlož. 263vyzk.+13%ø) ... vloženo 2.10.2011
Test vyzkoušen 394 krát, průměrný výsledek je 37.7%.
 1. Prorok Muhammad pocházel z rodu

 2. V kterém roce byla Mekka dobyta Muhammadem?

 3. Jak se jmenoval poslední skutečný sásánovský vládce, kterého Arabové několikrát porazili?

 4. Ve které rozhodující bitvě proti Arabům byli Vizigóti poraženi?

 5. Kdo byl Kutajba ibn Muslim?

 6. V kterých letech vládla dynastie Umajjovců?

 7. Co je to "ribat"?

 8. Córdobský chalífát založil:

 9. V bitvě u Talas v roce 751 byla arabskými vojsky zastavena rozsáhlá invaze jedné říše. Byla to:

 10. Jak se jmenoval křesťanský panovník, se kterým Hárún ar-Rašíd na počátku 9. století udržoval diplomatické styky?

 11. Která egyptská vládnoucí dynastie vybudovala Káhiru? Dynastie...

 12. Jak se jmenovali Berbeři, kteří dobyli Ghanskou říši?

 13. Islámska dynastie, která dobyla Sicílii?

 14. Veliký vojevůdce, získal pro islam indický subkontinent:

 15. Co to byl "bakt"?

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog
Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah