Testi.cz > Historie > Středověk > HISTORIE ARCHITEKTURY – GOTIKA

test HISTORIE ARCHITEKTURY – GOTIKA (Středověk)

    Autor: carmen.18 (774vlož. 2730vyzk.+26%ø) ... vloženo 1.8.2017
Test vyzkoušen 1553 krát, průměrný výsledek je 53.8%.
U některých otázek může být více odpovědí správných, zaškrtněte všechny.
 1. Na který stavební sloh navazuje gotika?

 2. Ve kterém období se prosadila gotická architektura?

 3. Ve které zemi vznikl gotický stavební sloh?

 4. Název „gotika“ je odvozen od:

 5. Označte základní znaky gotické architektury:

 6. Které stavby v gotickém slohu se stavěly?

 7. Na obrázku č.1 je 1. gotická stavba v Evropě. Jak se jmenuje?
  Na obrázku č.1 je 1. gotická stavba v Evropě. Jak se jmenuje? (náhled)

 8. Gotická architektura se začala prosazovat na našem území o něco později než v jiných evropských zemích. Která gotická stavba je na našem území nejstarší? – obrázek č.2
  Gotická architektura se začala prosazovat na našem území o něco později než v jiných evropských zemích. Která gotická stavba je na našem území nejstarší? – obrázek č.2 (náhled)

 9. Vzhledem k ideologickému pojetí gotiky – cesta k Bohu, byly nositeli nového stavebního slohu církevní řády. Který církevní řád přinesl gotický stavební sloh na naše území?

 10. Gotická architektura na našem území dosáhla velkého a dlouhodobého rozkvětu. Vzhledem k délce období byla rozdělena na ranou, vrcholnou a pozdní. Každé období bylo ještě nazýváno podle vládnoucího královského rodu. Jak bylo také nazýváno období vrcholné gotiky?

 11. Jagellonskou (vladislavskou) gotikou označujeme období:

 12. Každé období gotiky mělo i své významné architekty a stavitele. Ve kterém období gotiky patřili u nás k nejvýznamnějším stavitelům Matyáš z Arrasu a Petr Parléř?

 13. Zejména stavitel Petr Parléř zanechal v Praze několik významných gotických staveb. Označte které?

 14. Významnými architekty a staviteli v období gotiky byli i Matěj Rejsek a Benedikt Rejt. Ve kterém období gotiky vznikaly jejich významné stavby?

 15. Na obrázku č.3 je jeden z interiérů Starého královského paláce na Pražském hradě. Jaký má název:
  Na obrázku č.3 je jeden z interiérů Starého královského paláce na Pražském hradě. Jaký má název: (náhled)

 16. Který středověký architekt je jeho autorem?

 17. K nejvýznamnějším znakům gotické architektury patřila klenba. V průběhu staletí se klenba zdokonalovala a bylo vytvořeno několik typů klenby. Které 2 typy gotické klenby jsou na obrázku č.4?
  K nejvýznamnějším znakům gotické architektury patřila klenba. V průběhu staletí se klenba zdokonalovala a bylo vytvořeno několik typů klenby. Které 2 typy gotické klenby jsou na obrázku č.4? (náhled)

 18. Který zdobný prvek sakrálních staveb gotické architektury je na obrázku č.5?
  Který zdobný prvek sakrálních staveb gotické architektury je na obrázku č.5? (náhled)

 19. V období gotiky se po celé Evropě stavělo velké množství významných sakrálních staveb. Která stavba je na fotografii č.6?
  V období gotiky se po celé Evropě stavělo velké množství významných sakrálních staveb. Která stavba je na fotografii č.6? (náhled)

 20. Jaká gotická stavba je na obrázku č.7?
  Jaká gotická stavba je na obrázku č.7? (náhled)

 21. Která gotická stavba je na fotografii č.8?
  Která gotická stavba je na fotografii č.8? (náhled)

 22. Gotická stavba na fotografii č.9 je:
  Gotická stavba na fotografii č.9 je: (náhled)

 23. Jaká stavba je na obrázku č.10?
  Jaká stavba je na obrázku č.10? (náhled)

 24. Kromě sakrálních staveb se stavěly i stavby světské. Zejména ve středověkých městech se stavěly paláce (v Itálii) nebo si bohatí měšťané nechávali stavět bohatě zdobené měšťanské domy. Která benátská stavba ve stylu italské gotiky je na fotografii č.11?
  Kromě sakrálních staveb se stavěly i stavby světské. Zejména ve středověkých městech se stavěly paláce (v Itálii) nebo si bohatí měšťané nechávali stavět bohatě zdobené měšťanské domy. Která benátská stavba ve stylu italské gotiky je na fotografii č.11? (náhled)

 25. Jaká gotická stavba v italských Benátkách je na obrázku č.12?
  Jaká gotická stavba v italských Benátkách je na obrázku č.12? (náhled)

 26. Jaká gotická stavba je na obrázku č.13?
  Jaká gotická stavba je na obrázku č.13? (náhled)

 27. Gotická stavba na obrázku č.14 je:
  Gotická stavba na obrázku č.14 je: (náhled)

 28. Na málo přístupných vyvýšených místech byly budovány gotické hrady královské nebo bohaté šlechty. Velký důraz u těchto staveb byl kladen na obranyschopnost, proto byly opevněny hradbami s cimbuřím a vybaveny padacím mostem. Který gotický hrad je na fotografii č.15?
  Na málo přístupných vyvýšených místech byly budovány gotické hrady královské nebo bohaté šlechty. Velký důraz u těchto staveb byl kladen na obranyschopnost, proto byly opevněny hradbami s cimbuřím a vybaveny padacím mostem. Který gotický hrad je na fotografii č.15? (náhled)

 29. Na obrázku č.16 je gotický hrad:
  Na obrázku č.16 je gotický hrad: (náhled)

 30. Jaký gotický hrad je na fotografii č.17?
  Jaký gotický hrad je na fotografii č.17? (náhled)

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog
Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah