Testi.cz > Historie > Starověk > Starověký Řím ZSJAVVM

test Starověký Řím ZSJAVVM (Starověk)

    Autor: draconus (20vlož. 54vyzk.+14%ø) ... vloženo 18.5.2014
Test vyzkoušen 945 krát, průměrný výsledek je 69.4%.
 1. Řím se rozkládal na:

 2. Bájné zakladatele Romula a Réma podle legendy odkojila:
  Bájné zakladatele Romula a Réma podle legendy odkojila: (náhled)

 3. Řeka protékající Římem se jmenuje:

 4. Období království trvá:

 5. V období království vládnou králové z kmene:

 6. Poslední král se jmenoval:

 7. Plnoprávná a nejbohatší vrstva obyvatel se nazývala:

 8. Svobodní ale neurození a neplnoprávní obyvatelé byli:

 9. Období republiky trvalo:

 10. Zkratka SPQR znamená:
  Zkratka SPQR znamená: (náhled)

 11. v čele římské republiky stál:

 12. Práva plebejů hájil:

 13. Právo "veta" Tribuna lidu znamenalo

 14. Před ovládnutím Apeninského poloostrova r.265 př.n.l. Římané válčili s:

 15. Slovo republika (res publica) znaméná:

 16. Mezi Římem a Kartágem proběhly:

 17. Kartaginský vojevůdce Hannibal napadl Řím tak, že:

 18. Bitvu u Kann v roce 216 př.n.l. rozhodlo:

 19. Po bitvě u Kann Hannibal se svým vojskem:

 20. 2. punská válka končí:

 21. Punské války končí:

 22. Vojenskou reformu (vytvoření profesionální placené armády) provedl v roce 106 př.n.l..

 23. Spartakus byl:

 24. Povstání asi 60 000 gladiátorů a otroků se odehrálo:

 25. 6 000 zajatých spolubojovníků Spartakova povstání bylo:

 26. Spojení 3 nejmocnějších mužů Říma Caesara, Pompeia a Crassa se nazývá:

 27. Caesar si získal popularitu a věhlas především dobytím:

 28. Sjednotit většinu galských kmenů a vyvolat protiřímské povstání v roce 52 př.n.l. se podařilo:

 29. Občanská válka (Caesar vs. Pompeius) začíná:

 30. Caesarova vláda končí:

 31. Caesar svým dědicem učinil:

 32. Nejstarší období císařského Říma se nazývá:

 33. Vozatajské závody se pořádaly:

 34. Osobní stráž císaře byli:

 35. 3 římské legie velitele Vara byly roku 9 n.l. zničeny:

 36. Limes Romanus je:

 37. Obrovský požár Říma vypukl za císaře:

 38. Římské koloseum mělo kapacitu asi:

 39. Města Pompeje a Herculaneum zničil výbuch sopky:

 40. Římská říše měla největší územní rozsah za císaře:

 41. Během Markomanských válek Římané pronikli:

 42. Pozdní období císařského Říma se nazývá:

 43. Novým hlavním městem říše za císaře Constantina se stal/a:

 44. Stěhování národů ve 4.st.n.l. odstartoval vpád kočovníků:

 45. K rozdělení na Západořímskou a Východořímskou říši došlo v roce:

 46. Západořímská říše zaniká v roce:

 47. Germánský náčelník, který sesadil posledního západořímského císaře se jmenoval:

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog
Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah