Testi.cz > Ostatní > Ostatní > SJR new

test SJR new (Ostatní)(čeká na schválení)

    Autor: fessty@gmail.com (3vlož. 1vyzk.-59%ø) ... vloženo 16.9.2021
Test vyzkoušen 8 krát, průměrný výsledek je 50.6%.
 1. Hlavné cirkulačné čerpadlo okrem iného slúži na:

 2. Vyberte NESPRÁVNE tvrdenie:b.

 3. Medzi vnútroreaktorové časti patrí:b.

 4. V reaktoroch VVER-440 prebieha výmena paliva:

 5. Vyberte správne tvrdenie o kazete HRK:

 6. Hlavné zariadenia primárneho okruhu sú umiestnené:

 7. Teleso tlakovej nádoby reaktora je zvarené:

 8. Vyberte NESPRÁVNE tvrdenie:e.

 9. Vyberte správne tvrdenie pre šachtu reaktora (nosný plášť):a.

 10. Vyberte NESPRÁVNE tvrdenie:c.

 11. Parná produkcia parogenerátora PGV-213 počas nominálnej prevádzky bloku je približne

 12. Ako zvládnem tento a nasledujúce testy:

 13. Parogenerátor je určený:

 14. Parogenerátor PGV-213 je určený:

 15. Jedným z účelov dna šachty reaktora je:

 16. Palivové časti kaziet HRK po rýchlom odstavení reaktora sa nachádzajú:

 17. Účelom primárneho okruhu je:

 18. Vyberte správne tvrdenie pre kôš aktívnej zóny:

 19. K vrchlíku veka je okrem 37 nátrubkov na pripevnenie puzdier pohonov HRK privarených:

 20. Kto je najlepší mladý chemik a inštalatér v okolí:

 21. Vyberte správne tvrdenie pre bazén výmeny - (BV)

 22. Vyberte správne tvrdenie o rýchlosti pohybu kaziet HRK:

 23. Vyberte správnu odpoveď: Vília sila:

 24. Kto je autorom tohto kvalitne spracovaného testu SJR:

 25. Medzi vnútroreaktorové časti patrí:a.

 26. Vyberte NESPRÁVNE tvrdenie:d.

 27. Ideálne tienenie obsahuje:

 28. Medzi hlavné zariadenia systému primárneho okruhu nepatrí

 29. Vyberte NESPRÁVNE tvrdenie o ochrannej obálke:

 30. Teleso tlakovej nádoby reaktora je umiestnené:

 31. Aktívna zóna reaktora je zostavená:

 32. Pracovný tlak v primárnom okruhu je približne

 33. Vyberte správne tvrdenie pre hlavnú cirkulačnú slučku:a.

 34. Vyberte správne tvrdenie pre reaktor VVER-440:

 35. Púzdra pohonov HRK (vyberte správne tvrdenie):

 36. Ako tieniaci materiál pred beta žiarením sa najčastejšie používa:

 37. Tepelný výkon reaktora VVER-440 typ V-213 je:

 38. Aká je dĺžka palivového stĺpca v PK II.generácie v studenom stave:

 39. Najrozšírenejším typom podľa počtu jednotiek a čistého elektrického výkonu sú:

 40. Absorbčné časti kaziet HRK po rýchlom odstavení reaktora sa nachádzajú:

 41. Ako tieniaci materiál pred gama žiarením sa najčastejšie používa:

 42. Vyberte NESPRÁVNE tvrdenie o priemernom obohatení palivových kaziet:

 43. Kto je najlepší jadrový odborník:

 44. Hlavnými časťami pohonu kazety HRK sú:

 45. Pohony HRK sú umiestnené:

 46. Vyberte správne tvrdenie pre hlavnú cirkulačnú slučku:b.

 47. Medzi hlavné zariadenia systému primárneho okruhu nepatrí:

 48. Vyberte NESPRÁVNE tvrdenie o základných bariérach proti úniku rádioaktivity:

 49. Teplota chladiva na výstupe z reaktora je počas nominálnej prevádzky bloku je:

 50. Tlmiče pádu kaziet HRK (tlmiace zariadenie) sú v reaktore VVER-440 umiestnené:

 51. Hlavné cirkulačné čerpadlo je umiestené:

 52. Kôš aktívnej zóny (vyberte správne tvrdenie):

 53. Dobrým absorbátorom tepelných neutrónov je:

 54. Ktoré žiarenia vyžadujú účinné tienenie? Vyberte správnu kombináciu:

 55. Hlavná uzatváracia armatúra je určená na:

 56. Horná časť betónovej šachty reaktora sa nazýva:

 57. Vyberte správne tvrdenie pre šachtu reaktora (nosný plášť):b.

 58. Aký je vonkajší priemer palivového prútika?

 59. Vyberte materiál pokrytia palivového prútika v reaktoroch VVER-440:

 60. V reaktore VVER-440 sa ako palivo používa:

 61. Aká je hmotnosť UO2 v palivovom prútiku PK:

 62. Vyberte NESPRÁVNE tvrdenie:a.

 63. Medzi vnútroreaktorové časti NEPATRÍ:

 64. Účelom primárneho okruhu je::

 65. Medzi vnútroreaktorové časti patrí:

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah