test Řeky(3.) (Geografie)

    Autor: anthrax (172vlož. 3146vyzk.+19%ø) ... vloženo 4.8.2017
Test vyzkoušen 33 krát, průměrný výsledek je 68.3%.
U některých otázek může být více odpovědí správných, zaškrtněte všechny.
 1. Která řeka je nejvodnatější?

 2. Jak se nazývá řeka vznikající soutokem Eufratu a Tigridu?

 3. Která africká řeka je nejdelší?

 4. Které z těchto řek ústí do Středozemního moře? (vyberte 3)

 5. Kterou zemí neprotéká Rýn?
  Kterou zemí neprotéká Rýn? (náhled)

 6. Do kterého úmoří patří Jordán?
  Do kterého úmoří patří Jordán? (náhled)

 7. Na které řece leží nejvýkonější hydroelektrárna světa "Tři soutěsky"?
  Na které řece leží nejvýkonější hydroelektrárna světa "Tři soutěsky"? (náhled)

 8. Jak se nazývá tato slavná přehrada?
  Jak se nazývá tato slavná přehrada? (náhled)

 9. Ve které zemi ústí do moře řeka Mekong?
  Ve které zemi ústí do moře řeka Mekong? (náhled)

 10. Která řeka je posvátná pro Hinduisty?
  Která řeka je posvátná pro Hinduisty? (náhled)

 11. Jak se nazývá přehrada, ležící mezi Slovenskem a Maďarskem, která byla předmětem sporu Československa a Maďarska?
  Jak se nazývá přehrada, ležící mezi Slovenskem a Maďarskem, která byla předmětem sporu Československa a Maďarska? (náhled)

 12. Soutokem Brahmaputry a Gangy vzniká

 13. Která z těchto řek nepramení v ČR?

 14. Na které řece se nacházejí Viktoriiny vodopády?
  Na které řece se nacházejí Viktoriiny vodopády? (náhled)

 15. Která řeka je nejdelší na světě?

 16. Který přítok Amazonky je nejvodnatější?
  Který přítok Amazonky je nejvodnatější? (náhled)

 17. Která evropská řeka je nejdelší?

 18. Čím je výjimečná řeka Orinoko?
  Čím je výjimečná řeka Orinoko? (náhled)

 19. Jak se nazývá rozlohou největší Hydroelektrárna na světě?

 20. Na které řece se nacházejí Niagarské vodopády?
  Na které řece se nacházejí Niagarské vodopády? (náhled)

 21. Kolik úmoří je v ČR?

 22. Která hlavní města leží na Dunaji? (vyberte 3)

 23. Jak se nazývá významná hydroelektrárna na řece Paraná?
  Jak se nazývá významná hydroelektrárna na řece Paraná? (náhled)

 24. Co je to Vádí?

 25. Která asijská řeka je nejdelší?
  Která asijská řeka je nejdelší? (náhled)

 26. Jak se nazývá přehrada na Dunaji, která leží mezi Srbskem a Rumunskem?
  Jak se nazývá přehrada na Dunaji, která leží mezi Srbskem a Rumunskem? (náhled)

 27. Kde pramení řeka Indus?
  Kde pramení řeka Indus? (náhled)

 28. Který z těchto veletoků neústí do severního ledového oceánu?

 29. Delta které řeky je na obrázku?
  Delta které řeky je na obrázku? (náhled)

 30. Která z těchto řek neleží v Austrálii?

 31. Která africká řeka se nevlévá do moře, ale končí svůj tok tím, že se rozlévá do bažinaté delty?
  Která africká řeka se nevlévá do moře, ale končí svůj tok tím, že se rozlévá do bažinaté delty? (náhled)

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah