Testi.cz > Geografie > Geografie > Řeky(3.)

test Řeky(3.) (Geografie)

    Autor: anthrax (172vlož. 3154vyzk.+19%ø) ... vloženo 4.8.2017
Test vyzkoušen 55 krát, průměrný výsledek je 64.4%.
U některých otázek může být více odpovědí správných, zaškrtněte všechny.
 1. Jak se nazývá řeka vznikající soutokem Eufratu a Tigridu?

 2. Ve které zemi ústí do moře řeka Mekong?
  Ve které zemi ústí do moře řeka Mekong? (náhled)

 3. Která hlavní města leží na Dunaji? (vyberte 3)

 4. Která z těchto řek neleží v Austrálii?

 5. Která evropská řeka je nejdelší?

 6. Který přítok Amazonky je nejvodnatější?
  Který přítok Amazonky je nejvodnatější? (náhled)

 7. Která asijská řeka je nejdelší?
  Která asijská řeka je nejdelší? (náhled)

 8. Jak se nazývá tato slavná přehrada?
  Jak se nazývá tato slavná přehrada? (náhled)

 9. Na které řece se nacházejí Viktoriiny vodopády?
  Na které řece se nacházejí Viktoriiny vodopády? (náhled)

 10. Do kterého úmoří patří Jordán?
  Do kterého úmoří patří Jordán? (náhled)

 11. Která řeka je nejvodnatější?

 12. Který z těchto veletoků neústí do severního ledového oceánu?

 13. Která africká řeka se nevlévá do moře, ale končí svůj tok tím, že se rozlévá do bažinaté delty?
  Která africká řeka se nevlévá do moře, ale končí svůj tok tím, že se rozlévá do bažinaté delty? (náhled)

 14. Jak se nazývá přehrada na Dunaji, která leží mezi Srbskem a Rumunskem?
  Jak se nazývá přehrada na Dunaji, která leží mezi Srbskem a Rumunskem? (náhled)

 15. Delta které řeky je na obrázku?
  Delta které řeky je na obrázku? (náhled)

 16. Čím je výjimečná řeka Orinoko?
  Čím je výjimečná řeka Orinoko? (náhled)

 17. Na které řece se nacházejí Niagarské vodopády?
  Na které řece se nacházejí Niagarské vodopády? (náhled)

 18. Soutokem Brahmaputry a Gangy vzniká

 19. Které z těchto řek ústí do Středozemního moře? (vyberte 3)

 20. Která řeka je posvátná pro Hinduisty?
  Která řeka je posvátná pro Hinduisty? (náhled)

 21. Na které řece leží nejvýkonější hydroelektrárna světa "Tři soutěsky"?
  Na které řece leží nejvýkonější hydroelektrárna světa "Tři soutěsky"? (náhled)

 22. Kde pramení řeka Indus?
  Kde pramení řeka Indus? (náhled)

 23. Jak se nazývá rozlohou největší Hydroelektrárna na světě?

 24. Která z těchto řek nepramení v ČR?

 25. Kolik úmoří je v ČR?

 26. Co je to Vádí?

 27. Jak se nazývá významná hydroelektrárna na řece Paraná?
  Jak se nazývá významná hydroelektrárna na řece Paraná? (náhled)

 28. Kterou zemí neprotéká Rýn?
  Kterou zemí neprotéká Rýn? (náhled)

 29. Která řeka je nejdelší na světě?

 30. Která africká řeka je nejdelší?

 31. Jak se nazývá přehrada, ležící mezi Slovenskem a Maďarskem, která byla předmětem sporu Československa a Maďarska?
  Jak se nazývá přehrada, ležící mezi Slovenskem a Maďarskem, která byla předmětem sporu Československa a Maďarska? (náhled)

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah