test Řeky(3.) (Geografie)

    Autor: anthrax (172vlož. 3138vyzk.+19%ø) ... vloženo 4.8.2017
Test vyzkoušen 30 krát, průměrný výsledek je 67.4%.
U některých otázek může být více odpovědí správných, zaškrtněte všechny.
 1. Jak se nazývá řeka vznikající soutokem Eufratu a Tigridu?

 2. Do kterého úmoří patří Jordán?
  Do kterého úmoří patří Jordán? (náhled)

 3. Která řeka je nejvodnatější?

 4. Jak se nazývá tato slavná přehrada?
  Jak se nazývá tato slavná přehrada? (náhled)

 5. Kterou zemí neprotéká Rýn?
  Kterou zemí neprotéká Rýn? (náhled)

 6. Ve které zemi ústí do moře řeka Mekong?
  Ve které zemi ústí do moře řeka Mekong? (náhled)

 7. Soutokem Brahmaputry a Gangy vzniká

 8. Která řeka je posvátná pro Hinduisty?
  Která řeka je posvátná pro Hinduisty? (náhled)

 9. Jak se nazývá významná hydroelektrárna na řece Paraná?
  Jak se nazývá významná hydroelektrárna na řece Paraná? (náhled)

 10. Která z těchto řek nepramení v ČR?

 11. Která africká řeka je nejdelší?

 12. Kolik úmoří je v ČR?

 13. Jak se nazývá přehrada, ležící mezi Slovenskem a Maďarskem, která byla předmětem sporu Československa a Maďarska?
  Jak se nazývá přehrada, ležící mezi Slovenskem a Maďarskem, která byla předmětem sporu Československa a Maďarska? (náhled)

 14. Na které řece se nacházejí Viktoriiny vodopády?
  Na které řece se nacházejí Viktoriiny vodopády? (náhled)

 15. Na které řece se nacházejí Niagarské vodopády?
  Na které řece se nacházejí Niagarské vodopády? (náhled)

 16. Na které řece leží nejvýkonější hydroelektrárna světa "Tři soutěsky"?
  Na které řece leží nejvýkonější hydroelektrárna světa "Tři soutěsky"? (náhled)

 17. Která asijská řeka je nejdelší?
  Která asijská řeka je nejdelší? (náhled)

 18. Která řeka je nejdelší na světě?

 19. Která z těchto řek neleží v Austrálii?

 20. Které z těchto řek ústí do Středozemního moře? (vyberte 3)

 21. Co je to Vádí?

 22. Čím je výjimečná řeka Orinoko?
  Čím je výjimečná řeka Orinoko? (náhled)

 23. Jak se nazývá rozlohou největší Hydroelektrárna na světě?

 24. Která hlavní města leží na Dunaji? (vyberte 3)

 25. Delta které řeky je na obrázku?
  Delta které řeky je na obrázku? (náhled)

 26. Jak se nazývá přehrada na Dunaji, která leží mezi Srbskem a Rumunskem?
  Jak se nazývá přehrada na Dunaji, která leží mezi Srbskem a Rumunskem? (náhled)

 27. Kde pramení řeka Indus?
  Kde pramení řeka Indus? (náhled)

 28. Která evropská řeka je nejdelší?

 29. Která africká řeka se nevlévá do moře, ale končí svůj tok tím, že se rozlévá do bažinaté delty?
  Která africká řeka se nevlévá do moře, ale končí svůj tok tím, že se rozlévá do bažinaté delty? (náhled)

 30. Který přítok Amazonky je nejvodnatější?
  Který přítok Amazonky je nejvodnatější? (náhled)

 31. Který z těchto veletoků neústí do severního ledového oceánu?

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah