Testi.cz > Geografie > Geografie > Řeky(3.)

test Řeky(3.) (Geografie)

    Autor: anthrax (168vlož. 3159vyzk.+19%ø) ... vloženo 4.8.2017
Test vyzkoušen 56 krát, průměrný výsledek je 63.8%.
U některých otázek může být více odpovědí správných, zaškrtněte všechny.
 1. Delta které řeky je na obrázku?
  Delta které řeky je na obrázku? (náhled)

 2. Který přítok Amazonky je nejvodnatější?
  Který přítok Amazonky je nejvodnatější? (náhled)

 3. Čím je výjimečná řeka Orinoko?
  Čím je výjimečná řeka Orinoko? (náhled)

 4. Která hlavní města leží na Dunaji? (vyberte 3)

 5. Co je to Vádí?

 6. Která evropská řeka je nejdelší?

 7. Které z těchto řek ústí do Středozemního moře? (vyberte 3)

 8. Který z těchto veletoků neústí do severního ledového oceánu?

 9. Která řeka je nejvodnatější?

 10. Kde pramení řeka Indus?
  Kde pramení řeka Indus? (náhled)

 11. Do kterého úmoří patří Jordán?
  Do kterého úmoří patří Jordán? (náhled)

 12. Která řeka je nejdelší na světě?

 13. Soutokem Brahmaputry a Gangy vzniká

 14. Na které řece se nacházejí Viktoriiny vodopády?
  Na které řece se nacházejí Viktoriiny vodopády? (náhled)

 15. Jak se nazývá řeka vznikající soutokem Eufratu a Tigridu?

 16. Která z těchto řek nepramení v ČR?

 17. Jak se nazývá významná hydroelektrárna na řece Paraná?
  Jak se nazývá významná hydroelektrárna na řece Paraná? (náhled)

 18. Která asijská řeka je nejdelší?
  Která asijská řeka je nejdelší? (náhled)

 19. Na které řece leží nejvýkonější hydroelektrárna světa "Tři soutěsky"?
  Na které řece leží nejvýkonější hydroelektrárna světa "Tři soutěsky"? (náhled)

 20. Jak se nazývá tato slavná přehrada?
  Jak se nazývá tato slavná přehrada? (náhled)

 21. Která africká řeka je nejdelší?

 22. Která africká řeka se nevlévá do moře, ale končí svůj tok tím, že se rozlévá do bažinaté delty?
  Která africká řeka se nevlévá do moře, ale končí svůj tok tím, že se rozlévá do bažinaté delty? (náhled)

 23. Jak se nazývá přehrada na Dunaji, která leží mezi Srbskem a Rumunskem?
  Jak se nazývá přehrada na Dunaji, která leží mezi Srbskem a Rumunskem? (náhled)

 24. Kterou zemí neprotéká Rýn?
  Kterou zemí neprotéká Rýn? (náhled)

 25. Která z těchto řek neleží v Austrálii?

 26. Kolik úmoří je v ČR?

 27. Na které řece se nacházejí Niagarské vodopády?
  Na které řece se nacházejí Niagarské vodopády? (náhled)

 28. Která řeka je posvátná pro Hinduisty?
  Která řeka je posvátná pro Hinduisty? (náhled)

 29. Jak se nazývá rozlohou největší Hydroelektrárna na světě?

 30. Jak se nazývá přehrada, ležící mezi Slovenskem a Maďarskem, která byla předmětem sporu Československa a Maďarska?
  Jak se nazývá přehrada, ležící mezi Slovenskem a Maďarskem, která byla předmětem sporu Československa a Maďarska? (náhled)

 31. Ve které zemi ústí do moře řeka Mekong?
  Ve které zemi ústí do moře řeka Mekong? (náhled)

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah