Testi.cz > Geografie > Geografie > Řeky(3.)

test Řeky(3.) (Geografie)

    Autor: anthrax (168vlož. 3169vyzk.+19%ø) ... vloženo 4.8.2017
Test vyzkoušen 64 krát, průměrný výsledek je 62.6%.
U některých otázek může být více odpovědí správných, zaškrtněte všechny.
 1. Co je to Vádí?

 2. Která evropská řeka je nejdelší?

 3. Na které řece leží nejvýkonější hydroelektrárna světa "Tři soutěsky"?
  Na které řece leží nejvýkonější hydroelektrárna světa "Tři soutěsky"? (náhled)

 4. Která z těchto řek neleží v Austrálii?

 5. Která africká řeka se nevlévá do moře, ale končí svůj tok tím, že se rozlévá do bažinaté delty?
  Která africká řeka se nevlévá do moře, ale končí svůj tok tím, že se rozlévá do bažinaté delty? (náhled)

 6. Do kterého úmoří patří Jordán?
  Do kterého úmoří patří Jordán? (náhled)

 7. Která řeka je nejvodnatější?

 8. Jak se nazývá rozlohou největší Hydroelektrárna na světě?

 9. Která řeka je posvátná pro Hinduisty?
  Která řeka je posvátná pro Hinduisty? (náhled)

 10. Jak se nazývá významná hydroelektrárna na řece Paraná?
  Jak se nazývá významná hydroelektrárna na řece Paraná? (náhled)

 11. Na které řece se nacházejí Viktoriiny vodopády?
  Na které řece se nacházejí Viktoriiny vodopády? (náhled)

 12. Čím je výjimečná řeka Orinoko?
  Čím je výjimečná řeka Orinoko? (náhled)

 13. Který z těchto veletoků neústí do severního ledového oceánu?

 14. Která hlavní města leží na Dunaji? (vyberte 3)

 15. Která z těchto řek nepramení v ČR?

 16. Kde pramení řeka Indus?
  Kde pramení řeka Indus? (náhled)

 17. Která africká řeka je nejdelší?

 18. Kterou zemí neprotéká Rýn?
  Kterou zemí neprotéká Rýn? (náhled)

 19. Které z těchto řek ústí do Středozemního moře? (vyberte 3)

 20. Jak se nazývá přehrada na Dunaji, která leží mezi Srbskem a Rumunskem?
  Jak se nazývá přehrada na Dunaji, která leží mezi Srbskem a Rumunskem? (náhled)

 21. Jak se nazývá přehrada, ležící mezi Slovenskem a Maďarskem, která byla předmětem sporu Československa a Maďarska?
  Jak se nazývá přehrada, ležící mezi Slovenskem a Maďarskem, která byla předmětem sporu Československa a Maďarska? (náhled)

 22. Jak se nazývá řeka vznikající soutokem Eufratu a Tigridu?

 23. Který přítok Amazonky je nejvodnatější?
  Který přítok Amazonky je nejvodnatější? (náhled)

 24. Kolik úmoří je v ČR?

 25. Soutokem Brahmaputry a Gangy vzniká

 26. Která asijská řeka je nejdelší?
  Která asijská řeka je nejdelší? (náhled)

 27. Která řeka je nejdelší na světě?

 28. Ve které zemi ústí do moře řeka Mekong?
  Ve které zemi ústí do moře řeka Mekong? (náhled)

 29. Jak se nazývá tato slavná přehrada?
  Jak se nazývá tato slavná přehrada? (náhled)

 30. Delta které řeky je na obrázku?
  Delta které řeky je na obrázku? (náhled)

 31. Na které řece se nacházejí Niagarské vodopády?
  Na které řece se nacházejí Niagarské vodopády? (náhled)

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah