Testi.cz > Geografie > Geografie > Řeky(3.)

test Řeky(3.) (Geografie)

    Autor: anthrax (168vlož. 3160vyzk.+19%ø) ... vloženo 4.8.2017
Test vyzkoušen 60 krát, průměrný výsledek je 63.7%.
U některých otázek může být více odpovědí správných, zaškrtněte všechny.
 1. Jak se nazývá rozlohou největší Hydroelektrárna na světě?

 2. Čím je výjimečná řeka Orinoko?
  Čím je výjimečná řeka Orinoko? (náhled)

 3. Který přítok Amazonky je nejvodnatější?
  Který přítok Amazonky je nejvodnatější? (náhled)

 4. Na které řece leží nejvýkonější hydroelektrárna světa "Tři soutěsky"?
  Na které řece leží nejvýkonější hydroelektrárna světa "Tři soutěsky"? (náhled)

 5. Které z těchto řek ústí do Středozemního moře? (vyberte 3)

 6. Kolik úmoří je v ČR?

 7. Která z těchto řek neleží v Austrálii?

 8. Co je to Vádí?

 9. Která řeka je nejdelší na světě?

 10. Která z těchto řek nepramení v ČR?

 11. Na které řece se nacházejí Viktoriiny vodopády?
  Na které řece se nacházejí Viktoriiny vodopády? (náhled)

 12. Ve které zemi ústí do moře řeka Mekong?
  Ve které zemi ústí do moře řeka Mekong? (náhled)

 13. Kde pramení řeka Indus?
  Kde pramení řeka Indus? (náhled)

 14. Jak se nazývá řeka vznikající soutokem Eufratu a Tigridu?

 15. Která africká řeka se nevlévá do moře, ale končí svůj tok tím, že se rozlévá do bažinaté delty?
  Která africká řeka se nevlévá do moře, ale končí svůj tok tím, že se rozlévá do bažinaté delty? (náhled)

 16. Jak se nazývá přehrada na Dunaji, která leží mezi Srbskem a Rumunskem?
  Jak se nazývá přehrada na Dunaji, která leží mezi Srbskem a Rumunskem? (náhled)

 17. Která řeka je nejvodnatější?

 18. Delta které řeky je na obrázku?
  Delta které řeky je na obrázku? (náhled)

 19. Na které řece se nacházejí Niagarské vodopády?
  Na které řece se nacházejí Niagarské vodopády? (náhled)

 20. Která hlavní města leží na Dunaji? (vyberte 3)

 21. Soutokem Brahmaputry a Gangy vzniká

 22. Jak se nazývá významná hydroelektrárna na řece Paraná?
  Jak se nazývá významná hydroelektrárna na řece Paraná? (náhled)

 23. Která asijská řeka je nejdelší?
  Která asijská řeka je nejdelší? (náhled)

 24. Který z těchto veletoků neústí do severního ledového oceánu?

 25. Jak se nazývá tato slavná přehrada?
  Jak se nazývá tato slavná přehrada? (náhled)

 26. Která řeka je posvátná pro Hinduisty?
  Která řeka je posvátná pro Hinduisty? (náhled)

 27. Která africká řeka je nejdelší?

 28. Do kterého úmoří patří Jordán?
  Do kterého úmoří patří Jordán? (náhled)

 29. Kterou zemí neprotéká Rýn?
  Kterou zemí neprotéká Rýn? (náhled)

 30. Která evropská řeka je nejdelší?

 31. Jak se nazývá přehrada, ležící mezi Slovenskem a Maďarskem, která byla předmětem sporu Československa a Maďarska?
  Jak se nazývá přehrada, ležící mezi Slovenskem a Maďarskem, která byla předmětem sporu Československa a Maďarska? (náhled)

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah