Testi.cz > Geografie > Geografie > Řeky(3.)

test Řeky(3.) (Geografie)

    Autor: anthrax (172vlož. 3153vyzk.+19%ø) ... vloženo 4.8.2017
Test vyzkoušen 45 krát, průměrný výsledek je 63.3%.
U některých otázek může být více odpovědí správných, zaškrtněte všechny.
 1. Do kterého úmoří patří Jordán?
  Do kterého úmoří patří Jordán? (náhled)

 2. Ve které zemi ústí do moře řeka Mekong?
  Ve které zemi ústí do moře řeka Mekong? (náhled)

 3. Jak se nazývá rozlohou největší Hydroelektrárna na světě?

 4. Soutokem Brahmaputry a Gangy vzniká

 5. Která asijská řeka je nejdelší?
  Která asijská řeka je nejdelší? (náhled)

 6. Na které řece se nacházejí Niagarské vodopády?
  Na které řece se nacházejí Niagarské vodopády? (náhled)

 7. Jak se nazývá významná hydroelektrárna na řece Paraná?
  Jak se nazývá významná hydroelektrárna na řece Paraná? (náhled)

 8. Která řeka je posvátná pro Hinduisty?
  Která řeka je posvátná pro Hinduisty? (náhled)

 9. Která africká řeka je nejdelší?

 10. Na které řece leží nejvýkonější hydroelektrárna světa "Tři soutěsky"?
  Na které řece leží nejvýkonější hydroelektrárna světa "Tři soutěsky"? (náhled)

 11. Který z těchto veletoků neústí do severního ledového oceánu?

 12. Která evropská řeka je nejdelší?

 13. Jak se nazývá řeka vznikající soutokem Eufratu a Tigridu?

 14. Na které řece se nacházejí Viktoriiny vodopády?
  Na které řece se nacházejí Viktoriiny vodopády? (náhled)

 15. Která řeka je nejdelší na světě?

 16. Která africká řeka se nevlévá do moře, ale končí svůj tok tím, že se rozlévá do bažinaté delty?
  Která africká řeka se nevlévá do moře, ale končí svůj tok tím, že se rozlévá do bažinaté delty? (náhled)

 17. Kolik úmoří je v ČR?

 18. Jak se nazývá tato slavná přehrada?
  Jak se nazývá tato slavná přehrada? (náhled)

 19. Která z těchto řek neleží v Austrálii?

 20. Delta které řeky je na obrázku?
  Delta které řeky je na obrázku? (náhled)

 21. Které z těchto řek ústí do Středozemního moře? (vyberte 3)

 22. Co je to Vádí?

 23. Kde pramení řeka Indus?
  Kde pramení řeka Indus? (náhled)

 24. Čím je výjimečná řeka Orinoko?
  Čím je výjimečná řeka Orinoko? (náhled)

 25. Který přítok Amazonky je nejvodnatější?
  Který přítok Amazonky je nejvodnatější? (náhled)

 26. Která z těchto řek nepramení v ČR?

 27. Kterou zemí neprotéká Rýn?
  Kterou zemí neprotéká Rýn? (náhled)

 28. Jak se nazývá přehrada, ležící mezi Slovenskem a Maďarskem, která byla předmětem sporu Československa a Maďarska?
  Jak se nazývá přehrada, ležící mezi Slovenskem a Maďarskem, která byla předmětem sporu Československa a Maďarska? (náhled)

 29. Která hlavní města leží na Dunaji? (vyberte 3)

 30. Která řeka je nejvodnatější?

 31. Jak se nazývá přehrada na Dunaji, která leží mezi Srbskem a Rumunskem?
  Jak se nazývá přehrada na Dunaji, která leží mezi Srbskem a Rumunskem? (náhled)

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah