test Řeky(3.) (Geografie)

    Autor: anthrax (172vlož. 3147vyzk.+19%ø) ... vloženo 4.8.2017
Test vyzkoušen 35 krát, průměrný výsledek je 67.2%.
U některých otázek může být více odpovědí správných, zaškrtněte všechny.
 1. Kolik úmoří je v ČR?

 2. Na které řece se nacházejí Niagarské vodopády?
  Na které řece se nacházejí Niagarské vodopády? (náhled)

 3. Kterou zemí neprotéká Rýn?
  Kterou zemí neprotéká Rýn? (náhled)

 4. Která hlavní města leží na Dunaji? (vyberte 3)

 5. Která z těchto řek nepramení v ČR?

 6. Na které řece leží nejvýkonější hydroelektrárna světa "Tři soutěsky"?
  Na které řece leží nejvýkonější hydroelektrárna světa "Tři soutěsky"? (náhled)

 7. Jak se nazývá řeka vznikající soutokem Eufratu a Tigridu?

 8. Jak se nazývá přehrada na Dunaji, která leží mezi Srbskem a Rumunskem?
  Jak se nazývá přehrada na Dunaji, která leží mezi Srbskem a Rumunskem? (náhled)

 9. Do kterého úmoří patří Jordán?
  Do kterého úmoří patří Jordán? (náhled)

 10. Který z těchto veletoků neústí do severního ledového oceánu?

 11. Jak se nazývá rozlohou největší Hydroelektrárna na světě?

 12. Jak se nazývá významná hydroelektrárna na řece Paraná?
  Jak se nazývá významná hydroelektrárna na řece Paraná? (náhled)

 13. Která africká řeka je nejdelší?

 14. Která z těchto řek neleží v Austrálii?

 15. Která řeka je nejvodnatější?

 16. Soutokem Brahmaputry a Gangy vzniká

 17. Která asijská řeka je nejdelší?
  Která asijská řeka je nejdelší? (náhled)

 18. Na které řece se nacházejí Viktoriiny vodopády?
  Na které řece se nacházejí Viktoriiny vodopády? (náhled)

 19. Kde pramení řeka Indus?
  Kde pramení řeka Indus? (náhled)

 20. Čím je výjimečná řeka Orinoko?
  Čím je výjimečná řeka Orinoko? (náhled)

 21. Ve které zemi ústí do moře řeka Mekong?
  Ve které zemi ústí do moře řeka Mekong? (náhled)

 22. Které z těchto řek ústí do Středozemního moře? (vyberte 3)

 23. Která africká řeka se nevlévá do moře, ale končí svůj tok tím, že se rozlévá do bažinaté delty?
  Která africká řeka se nevlévá do moře, ale končí svůj tok tím, že se rozlévá do bažinaté delty? (náhled)

 24. Která řeka je posvátná pro Hinduisty?
  Která řeka je posvátná pro Hinduisty? (náhled)

 25. Jak se nazývá tato slavná přehrada?
  Jak se nazývá tato slavná přehrada? (náhled)

 26. Co je to Vádí?

 27. Která evropská řeka je nejdelší?

 28. Jak se nazývá přehrada, ležící mezi Slovenskem a Maďarskem, která byla předmětem sporu Československa a Maďarska?
  Jak se nazývá přehrada, ležící mezi Slovenskem a Maďarskem, která byla předmětem sporu Československa a Maďarska? (náhled)

 29. Který přítok Amazonky je nejvodnatější?
  Který přítok Amazonky je nejvodnatější? (náhled)

 30. Která řeka je nejdelší na světě?

 31. Delta které řeky je na obrázku?
  Delta které řeky je na obrázku? (náhled)

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah