Testi.cz > Geografie > Geografie > Řeky(3.)

test Řeky(3.) (Geografie)

    Autor: anthrax (172vlož. 3153vyzk.+19%ø) ... vloženo 4.8.2017
Test vyzkoušen 50 krát, průměrný výsledek je 64.1%.
U některých otázek může být více odpovědí správných, zaškrtněte všechny.
 1. Soutokem Brahmaputry a Gangy vzniká

 2. Kde pramení řeka Indus?
  Kde pramení řeka Indus? (náhled)

 3. Jak se nazývá přehrada na Dunaji, která leží mezi Srbskem a Rumunskem?
  Jak se nazývá přehrada na Dunaji, která leží mezi Srbskem a Rumunskem? (náhled)

 4. Na které řece se nacházejí Viktoriiny vodopády?
  Na které řece se nacházejí Viktoriiny vodopády? (náhled)

 5. Kolik úmoří je v ČR?

 6. Kterou zemí neprotéká Rýn?
  Kterou zemí neprotéká Rýn? (náhled)

 7. Které z těchto řek ústí do Středozemního moře? (vyberte 3)

 8. Která africká řeka se nevlévá do moře, ale končí svůj tok tím, že se rozlévá do bažinaté delty?
  Která africká řeka se nevlévá do moře, ale končí svůj tok tím, že se rozlévá do bažinaté delty? (náhled)

 9. Která z těchto řek neleží v Austrálii?

 10. Který z těchto veletoků neústí do severního ledového oceánu?

 11. Jak se nazývá významná hydroelektrárna na řece Paraná?
  Jak se nazývá významná hydroelektrárna na řece Paraná? (náhled)

 12. Která hlavní města leží na Dunaji? (vyberte 3)

 13. Ve které zemi ústí do moře řeka Mekong?
  Ve které zemi ústí do moře řeka Mekong? (náhled)

 14. Do kterého úmoří patří Jordán?
  Do kterého úmoří patří Jordán? (náhled)

 15. Jak se nazývá tato slavná přehrada?
  Jak se nazývá tato slavná přehrada? (náhled)

 16. Jak se nazývá rozlohou největší Hydroelektrárna na světě?

 17. Na které řece leží nejvýkonější hydroelektrárna světa "Tři soutěsky"?
  Na které řece leží nejvýkonější hydroelektrárna světa "Tři soutěsky"? (náhled)

 18. Na které řece se nacházejí Niagarské vodopády?
  Na které řece se nacházejí Niagarské vodopády? (náhled)

 19. Která africká řeka je nejdelší?

 20. Který přítok Amazonky je nejvodnatější?
  Který přítok Amazonky je nejvodnatější? (náhled)

 21. Která řeka je posvátná pro Hinduisty?
  Která řeka je posvátná pro Hinduisty? (náhled)

 22. Delta které řeky je na obrázku?
  Delta které řeky je na obrázku? (náhled)

 23. Čím je výjimečná řeka Orinoko?
  Čím je výjimečná řeka Orinoko? (náhled)

 24. Co je to Vádí?

 25. Která řeka je nejvodnatější?

 26. Která evropská řeka je nejdelší?

 27. Jak se nazývá přehrada, ležící mezi Slovenskem a Maďarskem, která byla předmětem sporu Československa a Maďarska?
  Jak se nazývá přehrada, ležící mezi Slovenskem a Maďarskem, která byla předmětem sporu Československa a Maďarska? (náhled)

 28. Která z těchto řek nepramení v ČR?

 29. Která řeka je nejdelší na světě?

 30. Jak se nazývá řeka vznikající soutokem Eufratu a Tigridu?

 31. Která asijská řeka je nejdelší?
  Která asijská řeka je nejdelší? (náhled)

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah