test Řeky(3.) (Geografie)

    Autor: anthrax (170vlož. 3094vyzk.+19%ø) ... vloženo 4.8.2017
Test vyzkoušen 30 krát, průměrný výsledek je 67.4%.
U některých otázek může být více odpovědí správných, zaškrtněte všechny.
 1. Která africká řeka se nevlévá do moře, ale končí svůj tok tím, že se rozlévá do bažinaté delty?
  Která africká řeka se nevlévá do moře, ale končí svůj tok tím, že se rozlévá do bažinaté delty? (náhled)

 2. Jak se nazývá přehrada na Dunaji, která leží mezi Srbskem a Rumunskem?
  Jak se nazývá přehrada na Dunaji, která leží mezi Srbskem a Rumunskem? (náhled)

 3. Která řeka je nejvodnatější?

 4. Která africká řeka je nejdelší?

 5. Která hlavní města leží na Dunaji? (vyberte 3)

 6. Jak se nazývá řeka vznikající soutokem Eufratu a Tigridu?

 7. Ve které zemi ústí do moře řeka Mekong?
  Ve které zemi ústí do moře řeka Mekong? (náhled)

 8. Jak se nazývá přehrada, ležící mezi Slovenskem a Maďarskem, která byla předmětem sporu Československa a Maďarska?
  Jak se nazývá přehrada, ležící mezi Slovenskem a Maďarskem, která byla předmětem sporu Československa a Maďarska? (náhled)

 9. Do kterého úmoří patří Jordán?
  Do kterého úmoří patří Jordán? (náhled)

 10. Jak se nazývá významná hydroelektrárna na řece Paraná?
  Jak se nazývá významná hydroelektrárna na řece Paraná? (náhled)

 11. Kde pramení řeka Indus?
  Kde pramení řeka Indus? (náhled)

 12. Která evropská řeka je nejdelší?

 13. Která z těchto řek nepramení v ČR?

 14. Kterou zemí neprotéká Rýn?
  Kterou zemí neprotéká Rýn? (náhled)

 15. Na které řece se nacházejí Niagarské vodopády?
  Na které řece se nacházejí Niagarské vodopády? (náhled)

 16. Která z těchto řek neleží v Austrálii?

 17. Čím je výjimečná řeka Orinoko?
  Čím je výjimečná řeka Orinoko? (náhled)

 18. Která asijská řeka je nejdelší?
  Která asijská řeka je nejdelší? (náhled)

 19. Na které řece leží nejvýkonější hydroelektrárna světa "Tři soutěsky"?
  Na které řece leží nejvýkonější hydroelektrárna světa "Tři soutěsky"? (náhled)

 20. Delta které řeky je na obrázku?
  Delta které řeky je na obrázku? (náhled)

 21. Která řeka je posvátná pro Hinduisty?
  Která řeka je posvátná pro Hinduisty? (náhled)

 22. Co je to Vádí?

 23. Která řeka je nejdelší na světě?

 24. Kolik úmoří je v ČR?

 25. Soutokem Brahmaputry a Gangy vzniká

 26. Které z těchto řek ústí do Středozemního moře? (vyberte 3)

 27. Na které řece se nacházejí Viktoriiny vodopády?
  Na které řece se nacházejí Viktoriiny vodopády? (náhled)

 28. Jak se nazývá tato slavná přehrada?
  Jak se nazývá tato slavná přehrada? (náhled)

 29. Který z těchto veletoků neústí do severního ledového oceánu?

 30. Jak se nazývá rozlohou největší Hydroelektrárna na světě?

 31. Který přítok Amazonky je nejvodnatější?
  Který přítok Amazonky je nejvodnatější? (náhled)

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah