test Řeky(3.) (Geografie)

    Autor: anthrax (172vlož. 3147vyzk.+19%ø) ... vloženo 4.8.2017
Test vyzkoušen 37 krát, průměrný výsledek je 68.2%.
U některých otázek může být více odpovědí správných, zaškrtněte všechny.
 1. Kterou zemí neprotéká Rýn?
  Kterou zemí neprotéká Rýn? (náhled)

 2. Ve které zemi ústí do moře řeka Mekong?
  Ve které zemi ústí do moře řeka Mekong? (náhled)

 3. Na které řece leží nejvýkonější hydroelektrárna světa "Tři soutěsky"?
  Na které řece leží nejvýkonější hydroelektrárna světa "Tři soutěsky"? (náhled)

 4. Co je to Vádí?

 5. Která hlavní města leží na Dunaji? (vyberte 3)

 6. Jak se nazývá významná hydroelektrárna na řece Paraná?
  Jak se nazývá významná hydroelektrárna na řece Paraná? (náhled)

 7. Na které řece se nacházejí Viktoriiny vodopády?
  Na které řece se nacházejí Viktoriiny vodopády? (náhled)

 8. Jak se nazývá rozlohou největší Hydroelektrárna na světě?

 9. Kde pramení řeka Indus?
  Kde pramení řeka Indus? (náhled)

 10. Která řeka je posvátná pro Hinduisty?
  Která řeka je posvátná pro Hinduisty? (náhled)

 11. Která z těchto řek nepramení v ČR?

 12. Na které řece se nacházejí Niagarské vodopády?
  Na které řece se nacházejí Niagarské vodopády? (náhled)

 13. Který přítok Amazonky je nejvodnatější?
  Který přítok Amazonky je nejvodnatější? (náhled)

 14. Delta které řeky je na obrázku?
  Delta které řeky je na obrázku? (náhled)

 15. Do kterého úmoří patří Jordán?
  Do kterého úmoří patří Jordán? (náhled)

 16. Jak se nazývá přehrada, ležící mezi Slovenskem a Maďarskem, která byla předmětem sporu Československa a Maďarska?
  Jak se nazývá přehrada, ležící mezi Slovenskem a Maďarskem, která byla předmětem sporu Československa a Maďarska? (náhled)

 17. Která řeka je nejvodnatější?

 18. Jak se nazývá tato slavná přehrada?
  Jak se nazývá tato slavná přehrada? (náhled)

 19. Kolik úmoří je v ČR?

 20. Čím je výjimečná řeka Orinoko?
  Čím je výjimečná řeka Orinoko? (náhled)

 21. Jak se nazývá přehrada na Dunaji, která leží mezi Srbskem a Rumunskem?
  Jak se nazývá přehrada na Dunaji, která leží mezi Srbskem a Rumunskem? (náhled)

 22. Soutokem Brahmaputry a Gangy vzniká

 23. Která africká řeka je nejdelší?

 24. Která z těchto řek neleží v Austrálii?

 25. Která evropská řeka je nejdelší?

 26. Jak se nazývá řeka vznikající soutokem Eufratu a Tigridu?

 27. Která asijská řeka je nejdelší?
  Která asijská řeka je nejdelší? (náhled)

 28. Které z těchto řek ústí do Středozemního moře? (vyberte 3)

 29. Která řeka je nejdelší na světě?

 30. Který z těchto veletoků neústí do severního ledového oceánu?

 31. Která africká řeka se nevlévá do moře, ale končí svůj tok tím, že se rozlévá do bažinaté delty?
  Která africká řeka se nevlévá do moře, ale končí svůj tok tím, že se rozlévá do bažinaté delty? (náhled)

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah