Testi.cz > Geografie > Geografie > Řeky(3.)

test Řeky(3.) (Geografie)

    Autor: anthrax (168vlož. 3172vyzk.+19%ø) ... vloženo 4.8.2017
Test vyzkoušen 66 krát, průměrný výsledek je 62.5%.
U některých otázek může být více odpovědí správných, zaškrtněte všechny.
 1. Která řeka je posvátná pro Hinduisty?
  Která řeka je posvátná pro Hinduisty? (náhled)

 2. Jak se nazývá řeka vznikající soutokem Eufratu a Tigridu?

 3. Kterou zemí neprotéká Rýn?
  Kterou zemí neprotéká Rýn? (náhled)

 4. Jak se nazývá přehrada na Dunaji, která leží mezi Srbskem a Rumunskem?
  Jak se nazývá přehrada na Dunaji, která leží mezi Srbskem a Rumunskem? (náhled)

 5. Jak se nazývá přehrada, ležící mezi Slovenskem a Maďarskem, která byla předmětem sporu Československa a Maďarska?
  Jak se nazývá přehrada, ležící mezi Slovenskem a Maďarskem, která byla předmětem sporu Československa a Maďarska? (náhled)

 6. Jak se nazývá tato slavná přehrada?
  Jak se nazývá tato slavná přehrada? (náhled)

 7. Která řeka je nejdelší na světě?

 8. Na které řece leží nejvýkonější hydroelektrárna světa "Tři soutěsky"?
  Na které řece leží nejvýkonější hydroelektrárna světa "Tři soutěsky"? (náhled)

 9. Který z těchto veletoků neústí do severního ledového oceánu?

 10. Kolik úmoří je v ČR?

 11. Delta které řeky je na obrázku?
  Delta které řeky je na obrázku? (náhled)

 12. Která hlavní města leží na Dunaji? (vyberte 3)

 13. Co je to Vádí?

 14. Čím je výjimečná řeka Orinoko?
  Čím je výjimečná řeka Orinoko? (náhled)

 15. Která řeka je nejvodnatější?

 16. Soutokem Brahmaputry a Gangy vzniká

 17. Do kterého úmoří patří Jordán?
  Do kterého úmoří patří Jordán? (náhled)

 18. Který přítok Amazonky je nejvodnatější?
  Který přítok Amazonky je nejvodnatější? (náhled)

 19. Ve které zemi ústí do moře řeka Mekong?
  Ve které zemi ústí do moře řeka Mekong? (náhled)

 20. Která evropská řeka je nejdelší?

 21. Která z těchto řek nepramení v ČR?

 22. Kde pramení řeka Indus?
  Kde pramení řeka Indus? (náhled)

 23. Na které řece se nacházejí Niagarské vodopády?
  Na které řece se nacházejí Niagarské vodopády? (náhled)

 24. Která africká řeka je nejdelší?

 25. Která asijská řeka je nejdelší?
  Která asijská řeka je nejdelší? (náhled)

 26. Jak se nazývá rozlohou největší Hydroelektrárna na světě?

 27. Která z těchto řek neleží v Austrálii?

 28. Jak se nazývá významná hydroelektrárna na řece Paraná?
  Jak se nazývá významná hydroelektrárna na řece Paraná? (náhled)

 29. Které z těchto řek ústí do Středozemního moře? (vyberte 3)

 30. Na které řece se nacházejí Viktoriiny vodopády?
  Na které řece se nacházejí Viktoriiny vodopády? (náhled)

 31. Která africká řeka se nevlévá do moře, ale končí svůj tok tím, že se rozlévá do bažinaté delty?
  Která africká řeka se nevlévá do moře, ale končí svůj tok tím, že se rozlévá do bažinaté delty? (náhled)

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog
Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah