Testi.cz > Přírodní vědy > Fyzika > Optika(2.)

test Optika(2.) (Fyzika)(nezveřejněné)

    Autor: Liliboom (2vlož. 44vyzk.-3%ø) ... vloženo 9.6.2016
Test vyzkoušen 226 krát, průměrný výsledek je 16.7%.
U některých otázek může být více odpovědí správných, zaškrtněte všechny.
 1. Magnetický vektor lineárně polarizovaného světla kmitá

 2. Obraz vytvořeny rovinným zrcadlem je vždy

 3. Světlo

 4. Rychlost šíření světla ve vodě je

 5. Při průchodu světla optickou mřížkou dochází k

 6. Při zobrazení rozptýlkou je obraz předmětu nacházejícího se mezi ohniskem a středem čočky

 7. Monofrekvenčnímu světlu se nejvíce přibližuje světlo

 8. Které z následujících tvrzení o lidském oku je pravdivé

 9. Oko je krátkozraké

 10. Na sítnici se tvoří přiměřeně osvětlený obraz adaptaci

 11. Ve světelné vlně je její směr šíření

 12. Úhlové zvětšení mikroskopu je

 13. Ze dvou prostředí ne prvé opticky řidší; pak

 14. Oko nejvíc akomoduje při pozorování předmětu umístěných

 15. Při zobrazení spojkou je obraz předmětu nacházejícího se ve dvojnásobné ohniskové vzdálenosti

 16. Index lomu daného skla je pro žluté světlo

 17. Rychlost šíření světla v prostředí indexu lomu n je vzhledem k rychlosti šíření ve vakuu

 18. Oční čočka je čočka

 19. Zobrazují-li se body jako kruhové plošky, jde o

 20. Světelné vlnění se při kolmém dopadu na rozhraní s opticky hustším prostředím

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah