Testi.cz > Přírodní vědy > Chemie > 6.Biochémia[(1401-1450),{príloha + (príklady471-480)} chémia.

test 6.Biochémia[(1401-1450),{príloha + (príklady471-480)} chémia. (Chemie)(nezveřejněné)

    Autor: harslav (91vlož. 204vyzk.+4%ø) ... vloženo 6.5.2013
Upozornění: Tento test pravděpodobně obsahuje chyby nebo je jinak závadný. Nic nebrání tomu, abyste si jej vyzkoušeli, ale výsledky je třeba brát s rezervou, a případně se nerozčilovat.
Test vyzkoušen 36 krát, průměrný výsledek je 9.1%.
U některých otázek může být více odpovědí správných, zaškrtněte všechny.
 1. 1401

 2. 1402

 3. 1403

 4. 1404

 5. 1405

 6. 1406

 7. 1407

 8. 1408

 9. 1409

 10. 1410

 11. 1411

 12. 1412

 13. 1413

 14. 1414

 15. 1415

 16. 1416

 17. 1417

 18. 1418

 19. 1419

 20. 1420

 21. 1421

 22. 1422

 23. 1423

 24. 1424

 25. 1425

 26. 1426

 27. 1427

 28. 1428

 29. 1429

 30. 1430

 31. 1431

 32. 1432

 33. 1433

 34. 1434

 35. 1435

 36. 1436

 37. 1437

 38. 1438

 39. 1439

 40. 1440

 41. 1441

 42. 1442

 43. 1443

 44. 1444

 45. 1445

 46. 1446

 47. 1447

 48. 1448

 49. 1449

 50. 1450

 51. 471.Koľko g sodíka (O, H) obsahuje 1 kg NaOH ?

 52. 472.Aké množstvo uhlíka(Ca) je v 32 g karbidu vápenatého?

 53. 473.Vypočítajte koľko vodíka je v 1 g fenolu a koľko v 1 g lúčavky kráľovskej?

 54. 474.Vypočítajte množstvo draslíka (chrómu, kyslíka) v 35 g dichrómanu draselného.

 55. 475.V akom množstve dusičnanu amónneho sa nachádza 30 g dusíka ?

 56. 476.Vypočítajte, koľko molekúl a aké látkove množstvo sacharózy obsahuje 25 g tohto sacharidu.

 57. 477.Aké množstvo oxidu meďnatého je vo vzorke, ktorá obsahuje 500 g medi ?

 58. 478.Vypočítajte koľko dihydrátu uhličitanu sodného odpovedá 50 g bezvodého uhličitanu sodného.

 59. 479.Akú hmotnosť majú 3 milimóly cholesterólu (Mr=385) a koľko molekúl obsahujú?

 60. 480.Vypočítajte, v akom množstve síranu bárnatého sa nachádza 3,011*10na23ju atómov síry.

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog
Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah